تولید داربست های مهندسی بافت

داربست های سلولی

 

مهندسی بافت استفاده ترکیبی از سلول­ها، فاکتور های رشد و داربست ها برای شبیه­ سازی و تولید بافت­ های بدن در شرایط آزمایشگاهی است. داربست ها به عنوان بستری برای اتصال، مهاجرت و تمایز سلولی در بافت در حال تشکیل عمل می ­کنند. این ساختارها در حالت ایده ­آل باید خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه با ماتریکس خارج سلولی بافت­های بدن را داشته باشند. آزمایشگاه تحقیقاتی بافت و ژن ( هیستوژنوتک ) این ادعا را دارد که با داشتن کادری توانمند و اساتید مجرب، قادر به انجام تمامی مراحل مذکور جهت مطالعات بافت‌شناسی می ­باشد.

برخی از داربست های تولید شده در هیستوژنوتک         

  • Electrospinning
  • Thermally Induced Phase Separation
  • Leaching Solvent Casting Particulate
  • ۳D Printing
  • Foam Castin
  • Freeze Casting
  • Hydrogels
  • Acellularization of different tissues

بستن