تولید نانوذره

نانوذرات

با پیشرفت‌های چشمگیری که در زمینه فناوری نانو در دهه‌های اخیر صورت گرفته است، ساختارهای نانوی فراوانی پدیدار شدند که دارای خواص مطلوبی برای گستره وسیعی از کاربردهای بیولوژی ومهندسی‌پزشکی هستند. از جمله نانوساختارهای توسعه یافته می‌توان به کوانتوم دات‌های نیمه‌هادی، نانوذره‌های مغناطیسی، ذره‌های پلیمری، نانوساختارهای برپایه کربن، و نانوذره‌های فلزی اشاره کرد. ثابت شده است که در مقایسه با سایر نانوساختارها، نانوذره‌های فلزی، بیشترین انعطاف‌پذیری را به دلیل امکان کنترل اندازه، شکل، ترکیب، ساختار، آرایش‌یافتگی و انکپسوله‌کردن در حین سنتز دارند. شرکت دانش بنیان بافت و ژن پاسارگاد، نانوذراتی را تولید می کند که حامل دارو یا مولکولهای دارای گروه آمین، دارو با بار منفی (DNA یا RNA) و مثبت، کاتالیزور، بیوسنسور و همچنین دارای خواص ضد باکتریایی، قارچی و سرطانی می باشد.

برخی از ناوذرات تولید شده در هیستوژنوتک

 

 • Gold nanoparticles (Au NP) with negative charge
 • Gold nanoparticles (Au NP) modified with cysteine
 • Polyethylenimine-gold nanoparticles (PEI-Au NP)
 • Porous gold nanoparticles
 • Porous gold nanoparticles modified with cysteine
 • Fe3O4 nanoparticles
 • Fe3O4-polyethylenimine nanoparticles
 • Core-shell Fe3O4 @ Au nanoparticles
 • Core-shell Fe3O4 @ Au nanoparticles modified with cysteine
 • Core-shell Fe3O4 @ Ag nanoparticles
 • Core-shell Fe3O4 @ Au-Ag hybrid nanoparticles
 • Silver nanoparticles (Ag NP) with negative charge
 • Polyethylenimine-silver nanoparticles (PEI-Ag NP)

 

بستن