تکنیک های ژنتیکی

تکنیکهای ژنتیکی

 

امروزه با توجه به افزایش تحقیقات در علم ژنتیکی به ویژه در کشور ما، کاربرد انواع تست های ژنتیکی در زمینه های تحقیقات سلول های بنیادی، تشخیصی، درمانی، پیش آگهی و بسیاری از حوزه های دیگر از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. آزمایشگاه تحقیقاتی بافت و ژن ( هیستوژنوتک )  برآن است تا پس از معرفی مختصری از انواع تست­های ژنتیکی بر اساس هدف کاربردی آن ها، به معرفی فرآیندها، کاربردها، معایب و مزایای برخی از پرکاربردترین تست­های ژنتیکی در دو حوزه سیتوژنتیک و ژنتیک ملکولی بپردازد. از این رو در حوزه سیتوژنتیک به معرفی تستهای دستکاری ژنتیکی، فلوسیتومتری، FISH، CGH  و در حوزه ژنتیک ملکولی به انواع روش های مبتنی بر PCR، کمی سازی  PCR  و تکنیک های نسل جدید توالی یابی (NGS) پرداخته می شود.

 

خدمات ارائه شده تکنیکهای ژنتیکی در شرکت هیستوژنوتک

 

 • انجام تکنیک الایزا، وسترن بلات و فلوسیتومتری
 • ترانسفورماسیون باکتری با وکتور با روش شیمیایی و الکتروپوریشن
 • کشت کلونی باکتری، تخلیص پلاسمید، ایجاد ویروس از وکتور
 • انجام کلونی PCR در وکتورهای بیانی
 •  طراحی، سفارش و بررسی صحت ساخت وکتور
 • طراحی وکتورهای بیانی
 • ترانسداکشن سلول با ویروس
 • نشاندار کردن سلول با وکتور GFP
 • تولید رده سلول های نوترکیب
 • کارگاه آموزشی کلونینگ ژن با پروتئین
 • و سایر خدمات پژوهشی …

بستن