تکنیک های بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی

با گسترش و توسعه سریع بیوتکنولوژی مشخص شده است که این فناوری نوین دارای پتانسیل کاربرد وسیع در بخش های مختلف بیولوژی را دارا می باشد و قادر است که ابزارهای جدیدی را برای استفاده در بیولوژی مولکولی و سلولی و همچنین تولید مواد جدید، برای شناسایی عوامل بیماری زا معرفی نماید. با توجه به نیاز مبرم صنایع و مراکز تحقیقاتی به تکنیکهای مورد نیاز در این بخش، مرکز تحقیقات بافت و ژن گاسارگاد افتخار دارد که با ارائه تکنیکهای به روز در این زمینه تحقیق  را برای عموم محققان و پژوهشگران، دانشجویان و اساتید دانشگاهها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی و متخصصان فعال در حوزه های بهداشت و سلامت، پزشکی و درمانی، دارویی و غذایی، کشاورزی و منابع طبیعی و سایر علاقمندان فراهم آورد.

برخی تکنیک های انجام شده در هیستوژنوتک

  • طراحی و ساخت وکتورهای ردیاب
  • ردیابی سلول های بنیادی با وکتورهای ردیاب در In vitro و In vivo
  • طراحی و ساخت وکتورهای حاوی microRNA و siRNA
  • انجام تکنیک کریسپر ( CRISPR )
  • انجام آزمایش های کنترل میکروبی جهت کنترل وجود میکروارگانیسم ها در نمونه ها
  • استخراج آنتی بیوتیک از قارچ ها
  • جداسازی و شناسایی قارچ ها برای تولید آنتی بیوتیک
  • تهیه انواع وکتورهای باکتریای و ویروسی
  • بیوسنتز نانوپارتیکل توسط قارچ و مخمر


بستن