سلولی

انواع مختلف تکنیک های رایج کشت سلولی

انواع مختلف کشت سلولی

به طور کلی کشت سلول می‌تواند نتیجه مهاجرت سلول‌ها  از یک قطعه بافت و یا جداسازی مکانیکی یا آنزیمی از یک بافت باشد.

انواع کشت سلول

  1. کشت ارگان
  2. کشت اولیه قطعات بافتی
  3. کشت سلول

کشت ارگان

در این نوع کشت، بافت در سطح تماس مایع – گاز قرار می‌گیرد که در آن ساختار سه بعدی بافت حفظ خواهد شد.

کشت اولیه قطعات بافتی

در این روش بخشی از بافت در سطح جامد قرار می‌گیرد و با محیط مایع در تماس است که در آن  به منظور رشد، سلول‌ها مهاجرت می‌کنند.

کشت سلول

در این روش پس از لیز بافت به روش مکانیکی یا آنزیمی، سلول‌های حاصل به صورت یک لایه چسبنده روی یک سوبسترا یا سوسپانسیون سلولی کشت داده می‌شود

 

سرنوشت کشت‌های اولیه
  1. دودمان‌های سلولی پیوسته : سلوهایی هستند که در صورت وجود مواد غذایی در محیط، تکثیر خود را ادامه می‌دهد و برای تعداد نامحدود قابل پاساژ است.
  2. دودمان‌های سلولی با عمر محدود : این سلول‌ها فقط می‌تواند برای تعداد محدودی تکثیر شود و پس از تکثر رشد آن متوقف می‌شود.

 

تخلیص دودمان سلولی

برای مطالعات مختلف به جمعیت مشابهی از یک سلول نیاز است، با توجه به اینکه در کشت‌های اولیه جمعیت متنوعی از سلول‌ها وجود دارد برای جداسازی رده‌ی سلولی مورد نظر به خالص سازی نیاز است، متداول‌ترین روش تخلیص در کشت پیوسته کلونینگ سلولی است. علاوه بر این می‌توان برای خالص سازی از محیط‌های کشت انتخابی و دستگاه های تشخیص مارکرهای سطحی FACS، MACS  استفاده کرد.

کلونینگ سلولی

در این روش یک جمعیت سلولی، از تقسیم میتوزی یک سلول به وجود می‌آید که یک کلون هموژن را ایجاد می‌کند. روش‌های متنوعی برای انجام کلونینگ وجود دارد. که در ادامه‌ی مطالب به آن اشاره خواهد شد.

برچسب ها
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن