مولکولی

غیرفعال شدن RNase موجود در بافت و یا سلول در استخراج RNA

extract RNA

 

استخراج RNA

 

پیشنهاد می‌شود برای تفکیک بهتر فاز آبی از آلی و جلوگیری از آلودگی آن با پروتئین و DNA، بعد از اضافه کردن کلروفرم میکروتیوب را به مدت ۲۰ ثانیه به شدت تکان دهید.

چطور RNase موجود در بافت و یا سلول مورد استخراج غیرفعال می‌شود؟

ایزوتیوسیانات گوانیدین موجود در معرف‌های مختلف مانند ترایزول یک ترکیب موثر در غیرفعال سازی پروتئین‌ها است که منجر به غیرفعال‌سازی آنزیم RNase می‌شود. علاوه بر این در جداسازی rRNA از پروتئین‌های ریبوزومی نقش دارد.

افزایش غلظت RNA

با کم بودن غلظت RNA می‌توان با اضافه کردن گلیکوژن مقدار آن را افزایش داد. گلیکوژن در الکل نامحلول است، می‌توان در زمان اضافه کردن الکل‌ها رسوب‌پذیری RNA را با آن افزایش داد.

نکته📝
برخی از بافت ها دارای گلیکوژن هستند که روند استخراج RNA را از آن بافت بهبود می‌بخشد. باید به این نکته توجه شود افزایش بیش از حد گلیکوژن باعث افزایش آلودگی RNA استخراج شده ( ۲۶۰/۲۳۰)می‌شود. مقدار مناسب برای اینکار یک میکرولیتر از گلیکوژن با غلظت ۲۰mg/ml است.

برچسب ها
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن