ارائه خدمات مولکولی با پیشرفته ترین دستگاه ها و مجرب ترین اساتید

ارائه خدمات مولکولی با پیشرفته ترین دستگاه ها و مجرب ترین اساتید

پیشرفت­ های دو دهه اخیر در زمینه بیولوژی مولکولی موجب ارتقاء کارآیی و تکامل هر چه بیشتر آزمایش های وابسته به DNA در علوم پزشکی گردیده است. بحث عمده در زیست‌شناسی مولکولی، استنباط برهم‌ کنش بین سیستم‌های درون سلولی ( از جمله برهم‌کنش‌های RNA ، DNA و پروتئین‌ سازی ) و چگونگی تنظیم این برهم‌کنش‌ها می باشد که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برخی از تکنیک های ارائه شده در هیستوژنوتک

  • استخراج RNA از بافت و سلول به دو روش کیت و دستی
  • سنتز cDNA
  • روش های استخراج DNA ژنومیک از خون، بزاق به صورت دستی و با استفاده از کیت
  • طراحی پرایمر جهت بررسی بیان ژن
  • طراحی پرایمر جهت بررسی میکرو RNA
  • طراحی وکتورهای بیانی
  • انجام تکنیک Real time PCR
  • انجام تکنیک PCR (بررسی بر روی ژل الکتروفورز)
  • انجام کلونی PCR در وکتورهای بیانی

مطالب علمی مرتبط: روش های مختلف استخراج RNA از سلول و بافتسنتز cDNA از RNA استخراج شده از سلول و بافتآموزش جامع طراحی پرایمر

در صورتی که در مشاهده ویدئو مشکل دارید اینجا یا اینجا کلیک کنید

دکمه بازگشت به بالا