سامانه جامع خدمات پژوهشی

Research Consulting Organization (RCO)

با دریافت عنوان و اجراء کامل تکنیک های پروپوزال خود، بی شک بهترین انتخاب را خواهید داشت. تا به منظور قدرانی از این انتخاب از تسهیلات ویژه هیستوژنوتک بهره مند شوید.

عضویت در خانواده هیستوژنوتک را صمیمانه تبریک می گوییم.

لطفا جهت ورود به هر یک از سفارش های زیر و ثبت درخواست کلیک نمائید.

سفارش خدمات آزمایشگاهی طرح پژوهشی

اجرای کامل تکنیک های آزمایشگاهی پروپوزال

سفارش دریافت عنوان پژوهشی با نوآوری بالا

سامانه جامع خدمات آزمایشگاهی امور پژوهشی دانشگاهی

سازمان مشاوره تحقیقاتی علوم پزشکی هیستوژنوتک

Research Consulting Organization (RCO)

کاهش هزینه آزمایش ها، موجود بودن مواد و تجربه بالا اساتید مرکز و صرفه جویی در زمان، و همچنین با توجه به داشتن موضوع با نوآوری های بالا و همراه شدن با به روزترین عناوین پژوهشی روز دنیا، با دریافت عنوان و اجراء کامل تکنیک های پروپوزال خود، بی شک بهترین انتخاب را خواهید داشت. از طرفی به منظور قدرانی از این انتخاب از تسهیلات ویژه هیستوژنوتک بهره مند شدید.

جهت مشاوره حضوری برای طراحی عنوان و تکنیک های پروپوزال در روزهای یکشنبه و سه شنبه هماهنگ نمائید.

از اینکه عضوی از خانواده هیستوژنوتک شدید، بسیار خوشحالیم و صمیمانه به شما تبریک می گوییم.

لطفا جهت ورود به هر یک از سفارش های زیر و ثبت درخواست خود کلیک نمائید.

 • ✔️ دریافت پیش فاکتور درخواست ثبت شده، پس از تائید، ایمیل خواهد شد.
 • ✔️ نمونه هایی که کد ثبت درخواست و واریز نداشته باشند، قابل پذیرش نمی باشند.
 • ✔️ برای انجام آنالیز، سلامت نمونه، مواد و  تعداد تکرار ها حداقل باید ۳ به بالا باشد.
 •  
 • ✔️ جهت مشاوره حضوری برای طراحی عنوان (یکشنبه و سه شنبه ها) هماهنگ نمائید..
 • ✔️ طراحی عنوان و پشتیبانی علمی، برای طرح هایی است که به طور کامل در مرکز انجام شود.
 •  
 • ✔️ لینک نتایج پس از اعلام واحد حسابداری، حدود ۳ تا ۷ روز، ایمیل خواهد شد.
 • ✔️ مسئولیت آزمایشگاه در محدوده صحت آزمایشها و کیفیت تصاویر می باشد.
 • ✔️ آزمایشگاه در قبال نتایج آماری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 • ✔️ می توانید پس از دریافت و ارسال کد رهگیری پروپوزال از سامانه ایرانداک یا پژوهشیار
  بدون محدودیت زمانی، از گرنت شبکه راهبردی هیستوژنوتک استفاده کنید.
سفارش خدمات آزمایشگاهی طرح پژوهشی
سفارش دریافت عنوان پژوهشی با نوآوری بالا

۱. پیشنهادهای علمی مرکز بابت تکینک های پروپوزال

۲. برخورداری از تخفیفات زمانی و هزینه ای

۳. پشتیبانی کامل طرح پس از دریافت نتایج

۴. تخفیفات شبکه راهبردی هیستوژنوتک

۵. مهارت ورزی تکنیک های موجود در طرح پژوهشی

اجرای کامل تکنیک های آزمایشگاهی پروپوزال

مهمترین عامل را برای هزینه دلخواه و طراحی مناسب

موضوع پژوهشی:

۱. هدف شما از دریافت عنوان

۲. نوع مقاله ای که تصمیم به چاپ آن دارید.

۳. تعداد تکنیک های موجود در طرح

۴. و حتی گاهی مقطع تحصیلی شما، تعیین می کند.

۱. پیش فاکتور، پس از تائید مرکز، ایمیل می شود.

۲. فقط نمونه هایی که کد ثبت دارند، پذیرش می شوند.

۳. جهت آنالیز، سلامت نمونه، مواد و … تعداد تکرار ها

حداقل باید ۳ تکرار یا بیشتر باشند.

۴. لینک نتایج پس از اعلام مرکز و تسویه محقق، نهایتا

تا یک هفته، ایمیل خواهد شد.