سامانه جامع خدمات آزمایشگاهی امور پژوهشی دانشگاهی

سازمان مشاوره تحقیقاتی علوم پزشکی هیستوژنوتک

Research Consulting Organization (RCO)

کاهش هزینه آزمایش ها، موجود بودن مواد و تجربه بالا اساتید مرکز و صرفه جویی در زمان، و همچنین با توجه به داشتن موضوع با نوآوری های بالا و همراه شدن با به روزترین عناوین پژوهشی روز دنیا، با دریافت عنوان و اجراء کامل تکنیک های پروپوزال خود، بی شک بهترین انتخاب را خواهید داشت. از طرفی به منظور قدرانی از این انتخاب از تسهیلات ویژه هیستوژنوتک بهره مند شدید.

جهت مشاوره حضوری برای طراحی عنوان و تکنیک های پروپوزال در روزهای یکشنبه و سه شنبه هماهنگ نمائید.

سفارش خدمات آزمایشگاهی طرح پژوهشی

سفارش خدمات آزمایشگاهی طرح پژوهشی به صورت آنلاین

درخواست خدمات آزمایشگاهی

اجرای کامل تکنیک های آزمایشگاهی پروپوزال

 درخواست خود را به صورت آنلاین برای اجرای کامل تکنیک های آزمایشگاهی پروپوزال ثبت نمایید.

آپلود پروپوزال

سفارش دریافت عنوان پژوهشی با نوآوری بالا

مهمترین عامل را برای هزینه دلخواه و طراحی مناسب موضوع پژوهشی:

دریافت عنوان پژوهشی

شماره های تماس: ۰۲۱۶۶۱۲۱۹۷۶ – ۰۲۱۶۶۱۲۱۹۸۱–۰۲۱۶۶۱۲۱۹۸۳ ۰۲۱۶۶۱۲۱۹۸۸