پژوهش های تخصصی

پژوهش – تحقیق – پایان نامه

پژوهش

توسعه پایدار کشور و تغییرات شتابان محیط های علمی و فناوری و بازارهای جهانی ، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را ناچار می سازد تا همواره خود را با این تغییرات هماهنگ و همراه نمایند. شرکت دانش بنیان بافت وژن پاسارگاد  با در اختیار داشتن آزمایشگاه های تخصصی بسیار مجهز ، شورای تحقیقات و کادر فنی  مجرب، از آمادگی بسیار خوبی در زمینه انجام پژوهشهای کاربردی مورد نیاز  کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره ای در تحقیقاتی بافت‌شناسی، سلولی و ملکولی، تکوین، علوم اعصاب، طب سنتی برخوردار است که می تواند از یکسو مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد و از سوی دیگر الگوی بسیار مناسبی برای سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مرتبط باشد.

اساتید مجرب این مرکز با آگاهی و دانش از آخرین اطلاعات به روز دنیا در بخش های مختلف پژوهشی و آگاهی از سمت و سوی پیشرفت تحقیقات در این بخش ها، آمادگی انجام مشاوره های علمی همراه با دادن موضاعات پژوهشی با نوآورایی بسیار بالا  و انجام پروژه های تحقیقاتی را دارا می باشند.