سازمان مشاوره تحقیقاتی

 شرکت دانش بنیان بافت و ژن پاسارگاد (هیستوژنوتک)
Research Consulting Organization (RCO)
Research Services

اطلاعیه انجام طرح پژوهشی و دریافت مجوز <br>
( مختص دانشجویان تحصیلات تکمیلی)


آپلود آخرین نسخه پروپوزال تصویب شده و تکمیل فرم زیر جهت دریافت مجوز حضور و اجرای طرح تحقیقاتی در مرکز هیستوژنوتک

پژوشگران محترم جهت دریافت مجوز گرنت (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)، فرم زیر را تکمیل و نسخه پیش پروپوزال تایید شده توسط گروه آموزشی دانشکده را  آپلود نمایند.

( پس از بررسی تیم پژوهشیRCO  برای استفاده از گرنت تحقیقاتی، نتیجه تاییده مرکز جهت ارسال سایر مدارک مورد نیاز به محقق اطلاع رسانی می شود. )


🔹 آپلود نسخه پیش پروپوزال تایید شده توسط گروه آموزشی دانشکده

تاییدیه تیم پژوهشی RCO جهت صلاحیت اجرائی و تعیین سطح استفاده از گرنت تحقیقاتی ( پس از بررسی تیم پژوهشی، نتیجه تاییده مرکز به محقق اطلاع رسانی می شود )

سایر مدارک مورد نیاز ارسالی جهت دریافت گرنت پس از اطلاع رسانی تاییدیهRCO  به محقق :

🗸 معرفی نامه دانشجو توسط استاد راهنما اول                 

🗸آخرین نسخه پروپوزال تصویب شده

 


اطلاعیه :

۱) در صورت استفاده از گرنت توسط مراکز و گروهای تحقیقاتی پژوهشگران و دانشجویان، درج  وابستگی نام سازمان تحت عنوانBasic Medical Reseach Center, Histogenotech Company, Tehran, Iran )   ) مربوطه الزامیست. 

۲) با توجه به اهمیت آدرس دهی صحیح خواهشمند است صفحه اول کلیه مقالات شامل عنوان و چکیده همراه با آدرس دهی نویسندگان را قبل از ارسال به مجلات، به آدرس ایمیل hisogene.rco.grant@gmail.com   ارسال فرمایید.

دکمه بازگشت به بالا