سازمان مشاوره تحقیقاتی

 شرکت دانش بنیان بافت و ژن پاسارگاد (هیستوژنوتک)
Research Consulting Organization (RCO)
Research Services

اطلاعیه انجام طرح پژوهشی و دریافت مجوز 
( مختص دانشجویان تحصیلات تکمیلی)


آپلود آخرین نسخه پروپوزال تصویب شده و تکمیل فرم زیر جهت دریافت مجوز حضور و اجرای طرح تحقیقاتی در مرکز هیستوژنوتک

پژوشگران محترم جهت دریافت مجوز گرنت (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)، فرم زیر را تکمیل و نسخه پیش پروپوزال تایید شده توسط گروه آموزشی دانشکده را  آپلود نمایند.

( پس از بررسی تیم پژوهشی RCO برای استفاده از گرنت تحقیقاتی، نتیجه تاییده مرکز جهت ارسال سایر مدارک مورد نیاز به محقق اطلاع رسانی می شود. )


🔹 آپلود نسخه پیش پروپوزال تایید شده توسط گروه آموزشی دانشکده

تاییدیه تیم پژوهشی RCO جهت صلاحیت اجرائی و تعیین سطح استفاده از گرنت تحقیقاتی ( پس از بررسی تیم پژوهشی، نتیجه تاییده مرکز به محقق اطلاع رسانی می شود )

سایر مدارک مورد نیاز ارسالی جهت دریافت گرنت پس از اطلاع رسانی تاییدیهRCO  به محقق :

🗸 معرفی نامه دانشجو توسط استاد راهنما اول                 

🗸آخرین نسخه پروپوزال تصویب شده

 


اطلاعیه :

۱) در صورت استفاده از گرنت توسط مراکز و گروهای تحقیقاتی پژوهشگران و دانشجویان، درج  وابستگی نام سازمان تحت عنوان Basic Medical Reseach Center, Histogenotech Company, Tehran, Iran   مربوطه الزامیست. 

۲) با توجه به اهمیت آدرس دهی صحیح خواهشمند است صفحه اول کلیه مقالات شامل عنوان و چکیده همراه با آدرس دهی نویسندگان را قبل از ارسال به مجلات، به آدرس ایمیل histogene.co@gmail.com    ارسال فرمایید.