خدمات ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک

خدمات ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک

امروزه با توجه به افزایش تحقیقات در علم ژنتیک به ویژه در کشور ما، کاربرد انواع تست های ژنتیکی در زمینه های تحقیقات سلول های بنیادی، تشخیصی، درمانی، پیش آگهی و بسیاری از حوزه های دیگر از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. آزمایشگاه تحقیقاتی بافت و ژن پاسارگاد هیستوژنوتک بر آن است تا پس از معرفی مختصری از انواع تست­های ژنتیکی بر اساس هدف کاربردی آن ها، به معرفی فرآیندها، کاربردها، معایب و مزایای برخی از پرکاربردترین تست­های ژنتیکی در دو حوزه سیتوژنتیک و ژنتیک ملکولی بپردازد. از این رو در حوزه سیتوژنتیک به معرفی تست های دستکاری ژنتیکی، فلوسیتومتری، FISH، CGH  و در حوزه ژنتیک ملکولی به انواع روش های مبتنی بر PCR، کمی سازی  PCR  و تکنیک های نسل جدید توالی یابی (NGS) پرداخته می شود.

     تکنیک های ژنتیکی ارائه شده در هیستوژنوتک

  • انجام تکنیک الایزا، وسترن بلات و فلوسیتومتری
  • ترانسفورماسیون باکتری با وکتور با روش شیمیایی و الکتروپوریشن
  • کشت کلونی باکتری، تخلیص پلاسمید، ایجاد ویروس از وکتور
  • انجام کلونی PCR در وکتورهای بیانی
  •  طراحی، سفارش و بررسی صحت ساخت وکتور
  • طراحی وکتورهای بیانی
  • ترانسداکشن سلول با ویروس
  • نشاندار کردن سلول با وکتور GFP
  • تولید رده سلول های نوترکیب
  • کارگاه آموزشی کلونینگ ژن با پروتئین

مطالب علمی مرتبط: انواع مواد و تجهیزات مورد نیاز در تکنیک وسترن بلاتبررسی بیان پروتئین با روش وسترن بلات

خدمات مرتبط: خدمات سلولی مبتنی بر آخرین متد های روز دنیاخدمات مولکولی با پیشرفته ترین دستگاه ها و مجرب ترین اساتید

دکمه بازگشت به بالا