خدمات میکروبیولوژی

خدمات میکروبیولوژی

میکروبیولوژی علم مطالعه ی ارگانیسم های میکروسکوپی مانند باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و تک یاخته ها در قلمروی پروکاریوت ها و یوکاریوت ها می باشد. امروزه علاوه بر اهمیت شگرف میکروبیولوژی در بیماری زایی و علم پزشکی، اهمیت این موجودات در صنعت، مواد غذایی و محیط زیست نیز بسیار مورد توجه می باشد.

مرکز علمی پژوهشی هیستوژنوتک با بهره مندی از برترین متخصصین، به روز ترین دستگاه ها و آخرین پژوهش های انجام شده در دنیا در صدد پیشرفت در این حوزه مهم بیولوژیک بوده و تلاش در تعریف طرح ها با اولویت بالای تولیدی و ارائه خدمات به روز به دانش پژوهان و محققان کشور را به عنوان هدف پیگیری می نماید.

انواع خدمات قابل ارائه در واحد مطالعات میکروبی مرکز علمی پژوهشی هیستوژنوتک:

مطالب علمی مرتبط: روش دیسک دیفیوژن در تست آنتی بیوگرامروش تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی (M.I.C)روش تعیین حداقل غلظت کشندگی (M.B.C)

خدمات مرتبط: خدمات پژوهشی در حوزه علم بیوتکنولوژیتولید پروتئین های نوترکیب با استفاده از سلول های یوکاریوتی و پروکاریوتی

در صورتی که در مشاهده ویدئو مشکل دارید اینجا یا اینجا کلیک کنید

دکمه بازگشت به بالا