خدمات میکروبیولوژی

انواع خدمات قابل ارائه در واحد مطالعات میکروبی مرکز علمی پژوهشی هیستوژنوتک:

میکروبیولوژی علم مطالعه ی ارگانیسم های میکروسکوپی مانند باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و تک یاخته ها در قلمروی پروکاریوت ها و یوکاریوت ها می باشد. امروزه علاوه بر اهمیت شگرف میکروبیولوژی در بیماری زایی و علم پزشکی، اهمیت این موجودات در صنعت، مواد غذایی و محیط زیست نیز بسیار مورد توجه می باشد.

مرکز علمی پژوهشی هیستوژنوتک با بهره مندی از برترین متخصصین، به روز ترین دستگاه ها و آخرین پژوهش های انجام شده در دنیا در صدد پیشرفت در این حوزه مهم بیولوژیک بوده و تلاش در تعریف طرح ها با اولویت بالای تولیدی و ارائه خدمات به روز به دانش پژوهان و محققان کشور را به عنوان هدف پیگیری می نماید.

خدمات میکروبیولوژی

انواع خدمات قابل ارائه در واحد مطالعات میکروبی مرکز علمی پژوهشی هیستوژنوتک:

میکروبیولوژی علم مطالعه ی ارگانیسم های میکروسکوپی مانند باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و تک یاخته ها در قلمروی پروکاریوت ها و یوکاریوت ها می باشد. امروزه علاوه بر اهمیت شگرف میکروبیولوژی در بیماری زایی و علم پزشکی، اهمیت این موجودات در صنعت، مواد غذایی و محیط زیست نیز بسیار مورد توجه می باشد.

مرکز علمی پژوهشی هیستوژنوتک با بهره مندی از برترین متخصصین، به روز ترین دستگاه ها و آخرین پژوهش های انجام شده در دنیا در صدد پیشرفت در این حوزه مهم بیولوژیک بوده و تلاش در تعریف طرح ها با اولویت بالای تولیدی و ارائه خدمات به روز به دانش پژوهان و محققان کشور را به عنوان هدف پیگیری می نماید.

خدمات مطالعات میکروبی

خدمات مطالعات میکروبی

یکی از مهم ترین تست های لازم در بررسی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های پاتوژن و همچنین بررسی اثرات ضد میکروبی نانوذرات، عصاره های گیاهی و داربست های متفاوت، استفاده از تست های بررسی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی بر اساس انتشار در محیط، همانند تست های دیسک دیفیوژن و انتشار از چاهک ( ول دیفیوژن ) می باشد. آزمایشگاه میکروبیولوژی هیستوژنوتک با توجه به بهره مندی از بانک آنتی بیوتیکی غنی خود، انجام تمام این تست ها را در در فضای خود دارد.

در بسیاری از تست های بررسی مقاومت و حساسیت آنتی بیوتیکی بدست آوردن حد آستانه ایجاد مقاومت و بررسی غلظت دقیق مواد مهار کننده و کشنده باکتریایی حائز اهمیت است. از این رو تست های بررسی حساسیت بر پایه رقیق سازی (Dilution) دارای اهمیت می باشد. آزمایشگاه میکروبیولوژی هیستوژنوتک با داشتن متخصصین مجرب، آماده ارائه خدمات و انجام تست های MIC و MBC برای پژوهشگران می باشد.

ایجاد بیوفیلم در جمعیت میکروبی در دنیای امروزی به عنوان یک عامل مخاطره مطرح است. اهمیت ساختارهای بیوفیلمی باکتریایی در ایجاد عفونت های بیمارستانی و ایجاد مقاومت های آنتی بیوتیکی نیاز به بررسی دقیق تری دارد. در واحد میکروبیولوژی هیستوزنوتک، سنجش بیوفیلم از روش میکرو تیتر پلیت (MTP) توسط کریستال ویوله از لحاظ فنوتیپی انجام می پذیرد و همچنین بررسی وجود و بیان ژنهای دخیل در تولید بیوفیلم نیز در این آزمایشگاه برای محققان و دانشجویان فراهم می باشد.

در آزمایشگاه میکروبیولوژی هیستوژنوتک تمامی تست های مربوط به بررسی بیوشیمیایی( تخمیر قندها، بررسی وجود آنزیم ها، بررسی مسیرهای متابولیک و بررسی حساسیت و مقاومت نسبت به مواد شیمیایی)، بررسی سرولوژیک ( استفاده از واکنش های انتی ژن و انتی بادی به روش های متفاوت در تشخیص میکروارگانیسم ها ) و همچنین بررسی تست های مولکولی به منظور ردیابی ارگانیسم های کند رشد و سخت رشد و بررسی آلودگی مواد متفاوت مثل محیط های کشت سلول آلوده و …. انجام می پذیرد.

بررسی آلودگی میکروبی در نمونه های متفاوت آبی و غذایی در صنعت و محیط آن ها و  همچنین بررسی منشا عفونت ها و بیماری های متفاوت بسیار نیاز به بررسی دارد که به دو روش میکروبی ( کشت میکروارگانیسم ) و مولکولی برای انواع متفاوتی از میکروارگانیسم ها  قابل انجام است. ما در آزمایشگاه میکروبیولوژی هیستوزنوتک با استفاده بانک های غنی میکروبی و همچنین تجهیزات پیشرفته تحقیقاتی آماده خدمت رسانی در حوزه به محققان می باشیم.

تولید آنزیم ها و مواد مختلف توسط میکروارگانیسم ها به دلیل خصوصیات فیزیولوژیک و ژنتیکی آنها از دیرباز مورد علاقه بسیاری از محققان بیوتکنولوژی، داروسازی و میکروبیولوژی صنعتی بوده است. در پاسخ این مهم و برطرف کردن نیاز پژوهشگران این حوزه، یکی دیگر از خدمات آزمایشگاه میکروبی هیستوژنوتک، جداسازی و تخلیص پلاسمید، طراحی وکتور بیانی و همچنین انجام کلونینگ در میزبان های متفاوت می باشد.

پروبیوتیک ها جمعیت میکروبی از جنس فلور نرمال بدن انسان هستند که استفاده از آنها می تواند به تکمیل جمعیت میکروبی بدن انسان کمک کند. امروزه اهمیت پروبیوتیک ها در پیشگیری از بیماری هایی همچون بیماری های خودایمن، بیماری های پوستی، سرطان، بیماری کووید ۱۹ و همچنین اهمیت پروبیوتیک ها در صنایع متفاوت همچون پرورش دام و طیور مشخص شده است. هیستوژنوتک با بهره مندی از متخصصین کارآمد و تکنولوژی به روز خود خدمات جداسازی، تخلیص و شناسایی پروبیوتیک ها برای دانشجویان و محققان به ارمغان آورده است.

بررسی حساسیت آنتی بیوتیک به روش دیسک دیفیوژن (DDM)

انجام تست بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی بر پایه انتشار دیسک دیفیوژن (DDM)

یکی از مهم ترین تست های لازم در بررسی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های پاتوژن و همچنین بررسی اثرات ضد میکروبی نانوذرات، عصاره های گیاهی و داربست های متفاوت، استفاده از تست های بررسی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی بر اساس انتشار در محیط، همانند تست های دیسک دیفیوژن و انتشار از چاهک ( ول دیفیوژن ) می باشد. آزمایشگاه میکروبیولوژی هیستوژنوتک با توجه به بهره مندی از بانک آنتی بیوتیکی غنی خود، انجام تمام این تست ها را در در فضای خود دارد.

بررسی حساسیت آنتی بیوتیک به روش (MIC, MBC)

انجام تست بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی بر پایه رقیق سازی (MIC, MBC)

در بسیاری از تست های بررسی مقاومت و حساسیت آنتی بیوتیکی بدست آوردن حد آستانه ایجاد مقاومت و بررسی غلظت دقیق مواد مهار کننده و کشنده باکتریایی حائز اهمیت است. از این رو تست های بررسی حساسیت بر پایه رقیق سازی (Dilution) دارای اهمیت می باشد. آزمایشگاه میکروبیولوژی هیستوژنوتک با داشتن متخصصین مجرب، آماده ارائه خدمات و انجام تست های MIC و MBC برای پژوهشگران می باشد.

بررسی و سنجش توان تولید بیوفیلم

بررسی و سنجش توان تولید بیوفیلم

ایجاد بیوفیلم در جمعیت میکروبی در دنیای امروزی به عنوان یک عامل مخاطره مطرح است. اهمیت ساختارهای بیوفیلمی باکتریایی در ایجاد عفونت های بیمارستانی و ایجاد مقاومت های آنتی بیوتیکی نیاز به بررسی دقیق تری دارد. در واحد میکروبیولوژی هیستوزنوتک، سنجش بیوفیلم از روش میکرو تیتر پلیت (MTP) توسط کریستال ویوله از لحاظ فنوتیپی انجام می پذیرد و همچنین بررسی وجود و بیان ژنهای دخیل در تولید بیوفیلم نیز در این آزمایشگاه برای محققان و دانشجویان فراهم می باشد.

انجام تست های بیوشیمیایی، سرولوژیک و ملکولی در تشخیص میکروارگانیسم ها

در آزمایشگاه میکروبیولوژی هیستوژنوتک تمامی تست های مربوط به بررسی بیوشیمیایی( تخمیر قندها، بررسی وجود آنزیم ها، بررسی مسیرهای متابولیک و بررسی حساسیت و مقاومت نسبت به مواد شیمیایی)، بررسی سرولوژیک ( استفاده از واکنش های انتی ژن و انتی بادی به روش های متفاوت در تشخیص میکروارگانیسم ها ) و همچنین بررسی تست های مولکولی به منظور ردیابی ارگانیسم های کند رشد و سخت رشد و بررسی آلودگی مواد متفاوت مثل محیط های کشت سلول آلوده و …. انجام می پذیرد.

بررسی آلودگی میکروبی در نمونه های مختلف سلولی، آبی و غذایی

بررسی آلودگی میکروبی در نمونه های متفاوت آبی و غذایی در صنعت و محیط آن ها و  همچنین بررسی منشا عفونت ها و بیماری های متفاوت بسیار نیاز به بررسی دارد که به دو روش میکروبی ( کشت میکروارگانیسم ) و مولکولی برای انواع متفاوتی از میکروارگانیسم ها  قابل انجام است. ما در آزمایشگاه میکروبیولوژی هیستوزنوتک با استفاده بانک های غنی میکروبی و همچنین تجهیزات پیشرفته تحقیقاتی آماده خدمت رسانی در حوزه به محققان می باشیم.

تخلیص پلاسمید، طراحی وکتور و انجام کلونینگ

تولید آنزیم ها و مواد مختلف توسط میکروارگانیسم ها به دلیل خصوصیات فیزیولوژیک و ژنتیکی آنها از دیرباز مورد علاقه بسیاری از محققان بیوتکنولوژی، داروسازی و میکروبیولوژی صنعتی بوده است. در پاسخ این مهم و برطرف کردن نیاز پژوهشگران این حوزه، یکی دیگر از خدمات آزمایشگاه میکروبی هیستوژنوتک، جداسازی و تخلیص پلاسمید، طراحی وکتور بیانی و همچنین انجام کلونینگ در میزبان های متفاوت می باشد.

جداسازی و تخلیص پروبیوتیک ها

پروبیوتیک ها جمعیت میکروبی از جنس فلور نرمال بدن انسان هستند که استفاده از آنها می تواند به تکمیل جمعیت میکروبی بدن انسان کمک کند. امروزه اهمیت پروبیوتیک ها در پیشگیری از بیماری هایی همچون بیماری های خودایمن، بیماری های پوستی، سرطان، بیماری کووید ۱۹ و همچنین اهمیت پروبیوتیک ها در صنایع متفاوت همچون پرورش دام و طیور مشخص شده است. هیستوژنوتک با بهره مندی از متخصصین کارآمد و تکنولوژی به روز خود خدمات جداسازی، تخلیص و شناسایی پروبیوتیک ها برای دانشجویان و محققان به ارمغان آورده است.

شاید جواب سوال خود را بیابید

سوال های متداول مشتریان

بله. برای نگهداری از عامل میکروبی کافیست از یک محیط کشت غنی مایع همچون تریپتی کیس براث و یا مایع عصاره قلب و مغز استفاده شود. پس قرار دادن تعداد لازم از باکتری، از گلیسرول برای جلوگیری از تخریب باکتری ها به واسطه سرما استفاده می شود. اگر عامل میکروبی را برای چند ماه بخواهیم نگهداری کنیم از دمای منفی ۲۰ درجه سانتیگراد، و برای نگهداری سالیانه از دمای ۸۰- استفاده می شود.

انتقال نمونه میکروبی ایزوله شده و تخلیص شده به آزمایشگاه غالبا به دوصورت تازه (Fresh) و لیوفیلیزه انجام می پذیرد. در صورتی که نمونه به صورت لیوفیلیزه برای انتقال آماده شود اغلب در آمپول های خلا و در دمای اتاق منتقل می شود. در حالی که نمونه تازه بر روی محیط کشت جامد و یا مایع منتقل می گردد، دمای یخچال (ایجاد دمای یخچال توسط پک یخ قابل تامین است) برای آن باید استفاده گردد. ذکر این نکته مهم است که ظرف انتقال عامل میکروبی باید حاوی اطلاعات کامل باشد و همچنین فاقد هرگونه نشتی باشد و در شرایط ایمنی زیستی استاندارد منتقل گردد.

مهم ترین دلایل برای اینکه محیط جامد به خوبی بسته نشده است شامل این موارد است: میزان آب مقطر اضافه شده بیشتر از دستورالعمل است، میزان پودر وزن شده کمتر از میزان مشخص شده در دستورالعمل می باشد، میزان pH محیط به درستی در محدوده خنثی قرار داده نشده است، تاریخ مصرف محیط کشت گذشته و محیط قابل استفاده نمی باشد.

در مطالعات میکروبی برای استفاده از باکتری ها لازم است در هر مرحله بدانیم بر روی چه تعدادی از میکروب در حال انجام کار هستیم. به این منظور برای استاندارد سازی غلظت ها از نیم مک فارلند استفاده می شود که اگر در طول موج ۵۱۰ اسکپتروفتومتر خوانده شود، حاوی ۱۰۸* ۱.۵ باکتری خواهد بود. امروزه نیم مک فارلند به صورت تجاری قابل تهیه است و بهتر است برای جلوگیری از کم شدن کدورت آن، در تاریکی نگهداری شود. کارایی این محلول در تست های بررسی حساسیت میکروبی، تهیه کدورتی مشابه با نیم فارلند توسط باکتری مورد مطالعه برای انجام تست می باشد.

برای بررسی میزان هاله ی ایجاد شده کافیست از خط کش مدرج استفاده شود تا قطر هاله ایجاد شده اندازه گیری و با واحد میلی متر یادداشت شود. برای بررسی و آنالیز نتایج از دستورالعمل CLSI استفاده که هاله اندازه گیری شده با استاندارد جهانی مقایسه شده و میزان حساسیت و مقاومت به شکل مقاوم – مقاومت میانه – حساس گزارش می گردد.

برای شمارش تعداد کلنی میزان ۱۰ پلیت میکروبی که رقت های متفاوتی از نمونه در آن پخش شده شمارش می شود. میزان قابل شمارش کنی ها اغلب بین ۳۰ – ۳۰۰ کلنی می باشد و در انتها نتایج شمارش کلنی باید به شکل CFU/gram و یا  CFU/mL گزارش شود ( بسته به نوع نمونه که مایع است یا جامد). واحد CFU واحد استاندارد شمارش کلنی است که برای هر باکتری گزارش می شود.

برای بدست آوردن کمترین غلظت از آنتی بیوتیک که توان از بین بردن باکتری مورد نظر را دارد، کافیست یک نمونه از آخرین لوله بدون کدورت در تست ماکرو براث دایلوشن را همراه با دو لوله با غلظت بالاتر را جداگانه در یک محیط کشت جامد، کشت دهیم. پس از ۲۴ ساعت، رشد آن در محیط جامد را بررسی می کنیم. غلظتی که رشد نکرده است به عنوان حداقل غلظت کشندگی گزارش می گردد.

بله، تست های متفاوتی وجود دارد که توان اندازه گیری خواص ضد میکروبی فرآورده های گیاهی را بدست آورد. رایج ترین و کم هزینه ترین آن انجام تست دیسک دیفیوژن است. با آنکه تا به امروز دستورالعمل استانداردی برای آن وجود ندارد ولی میتوان میزان عدم رشد را در محیط جامد مشاهده نمود.

شاید جواب سوال خود را بیابید

سوال های متداول مشتریان

بله. برای نگهداری از عامل میکروبی کافیست از یک محیط کشت غنی مایع همچون تریپتی کیس براث و یا مایع عصاره قلب و مغز استفاده شود. پس قرار دادن تعداد لازم از باکتری، از گلیسرول برای جلوگیری از تخریب باکتری ها به واسطه سرما استفاده می شود. اگر عامل میکروبی را برای چند ماه بخواهیم نگهداری کنیم از دمای منفی ۲۰ درجه سانتیگراد، و برای نگهداری سالیانه از دمای ۸۰- استفاده می شود.

انتقال نمونه میکروبی ایزوله شده و تخلیص شده به آزمایشگاه غالبا به دوصورت تازه (Fresh) و لیوفیلیزه انجام می پذیرد. در صورتی که نمونه به صورت لیوفیلیزه برای انتقال آماده شود اغلب در آمپول های خلا و در دمای اتاق منتقل می شود. در حالی که نمونه تازه بر روی محیط کشت جامد و یا مایع منتقل می گردد، دمای یخچال (ایجاد دمای یخچال توسط پک یخ قابل تامین است) برای آن باید استفاده گردد. ذکر این نکته مهم است که ظرف انتقال عامل میکروبی باید حاوی اطلاعات کامل باشد و همچنین فاقد هرگونه نشتی باشد و در شرایط ایمنی زیستی استاندارد منتقل گردد.

مهم ترین دلایل برای اینکه محیط جامد به خوبی بسته نشده است شامل این موارد است: میزان آب مقطر اضافه شده بیشتر از دستورالعمل است، میزان پودر وزن شده کمتر از میزان مشخص شده در دستورالعمل می باشد، میزان pH محیط به درستی در محدوده خنثی قرار داده نشده است، تاریخ مصرف محیط کشت گذشته و محیط قابل استفاده نمی باشد.

در مطالعات میکروبی برای استفاده از باکتری ها لازم است در هر مرحله بدانیم بر روی چه تعدادی از میکروب در حال انجام کار هستیم. به این منظور برای استاندارد سازی غلظت ها از نیم مک فارلند استفاده می شود که اگر در طول موج ۵۱۰ اسکپتروفتومتر خوانده شود، حاوی ۱۰۸* ۱.۵ باکتری خواهد بود. امروزه نیم مک فارلند به صورت تجاری قابل تهیه است و بهتر است برای جلوگیری از کم شدن کدورت آن، در تاریکی نگهداری شود. کارایی این محلول در تست های بررسی حساسیت میکروبی، تهیه کدورتی مشابه با نیم فارلند توسط باکتری مورد مطالعه برای انجام تست می باشد.

برای بررسی میزان هاله ی ایجاد شده کافیست از خط کش مدرج استفاده شود تا قطر هاله ایجاد شده اندازه گیری و با واحد میلی متر یادداشت شود. برای بررسی و آنالیز نتایج از دستورالعمل CLSI استفاده که هاله اندازه گیری شده با استاندارد جهانی مقایسه شده و میزان حساسیت و مقاومت به شکل مقاوم – مقاومت میانه – حساس گزارش می گردد.

برای شمارش تعداد کلنی میزان ۱۰ پلیت میکروبی که رقت های متفاوتی از نمونه در آن پخش شده شمارش می شود. میزان قابل شمارش کنی ها اغلب بین ۳۰ – ۳۰۰ کلنی می باشد و در انتها نتایج شمارش کلنی باید به شکل CFU/gram و یا  CFU/mL گزارش شود ( بسته به نوع نمونه که مایع است یا جامد). واحد CFU واحد استاندارد شمارش کلنی است که برای هر باکتری گزارش می شود.

برای بدست آوردن کمترین غلظت از آنتی بیوتیک که توان از بین بردن باکتری مورد نظر را دارد، کافیست یک نمونه از آخرین لوله بدون کدورت در تست ماکرو براث دایلوشن را همراه با دو لوله با غلظت بالاتر را جداگانه در یک محیط کشت جامد، کشت دهیم. پس از ۲۴ ساعت، رشد آن در محیط جامد را بررسی می کنیم. غلظتی که رشد نکرده است به عنوان حداقل غلظت کشندگی گزارش می گردد.

بله، تست های متفاوتی وجود دارد که توان اندازه گیری خواص ضد میکروبی فرآورده های گیاهی را بدست آورد. رایج ترین و کم هزینه ترین آن انجام تست دیسک دیفیوژن است. با آنکه تا به امروز دستورالعمل استانداردی برای آن وجود ندارد ولی میتوان میزان عدم رشد را در محیط جامد مشاهده نمود.

تصاویر خدمات میکروبی

خدمات مطالعات میکروبی

تصاویر خدمات میکروبی

خدمات مطالعات میکروبی