خدمات پژوهشی جنین شناسی با روش های نوین مانند IVF

خدمات پژوهشی جنین شناسی با روش های نوین مانند IVF

جنین شناسی و علم تولید مثل، با رشدی پرشتاب و چشم‌گیر، یکی از پربارترین علوم پزشکی در سه دهه اخیر به حساب می آید. تهیه و آماده ­سازی گامت، فراهم کردن امکان کشت، تشکیل موفق جنین در آزمایشگاه، نگهداری طولانی مدت یا انتقال صحیح آن به رحم در زمان مناسب، نمونه‌هایی از حساس‌ترین و ضروری‌ترین  فعالیت‌ها در حوزه درمان ناباروری است که همگی بر یافته‌ها و دستاوردهای علم جنین شناسی استوار است. به این ترتیب آزمایشگاه تحقیقاتی بافت و ژن هیستوژنوتک، آمادگی اراِئه  خدمات زیر را به محققین و پژوهشگران این عرصه دارد.

خدمات ارائه شده جنین شناسی در شرکت هیستوژنوتک

 • جداسازی و شستشوی اسپرم
 • اسپرموگرام با روش دستی و CASA
 • رنگ آمیزی تخصصی کروماتین اسپرم
 • ارائه محیط کشت های شستشو و گرادیان شیب غلظت اسپرم
 • محیط دست ورزی اسپرم، تخمک و جنین
 • تحریک تخمک گذاری و جداسازی فولیکول تخمدانی
 • آماده سازی تخمک و انجام لقاح آزمایشی (IVF)
 • تزریق داخل سیتوپلاسمی(ICSI)
 • بررسی آپوپتوز در اسپرم، تخمک و جنین
 • بررسی میزان استرس اکسیداتیو در بافت تخمدان، بیضه، اسپرم، تخمک و جنین
 • بررسی میزان غلظت آنتی اکسیدان های داخل بافت و سلول
 • انتقال جنین به رحم در مدل حاملگی کاذب
 • فریز جنین، اسپرم و تخمک
 • ارائه محیط فریز و ذوب جنین و تخمک
 • آموزش تکنیک تزریق داخل سیتوپلاسمی (ICSI) در سطح بالینی
 • کارگاه آموزشی مرتبط با کلیه تکنیک های کمک باروری

مطالب علمی مرتبط: کاربرد های تکینک FISH در تحقیقات بالینی نوین

دکمه بازگشت به بالا