کارگاه های آموزشی تخصصی

کارگاه های آموزشی تخصصی

دوره های آموزشی

توجه به آموزش های تخصصی در همه دنیا، یکی از راه های تربیت نیروی انسانی متخصص و ابزار مهمی در ارتقاء کیفیت خدمات، محصولات، ابداع و نو­آوری می باشد. از سوئی با رشد سریع تکنولوژی، اجرای آموزش­ های هماهنگ با برنامه های آموزشی و توسعه تکنولوژی، منجر به ایجاد تحول و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص می شود. دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت، در دو جهت یادگیری مهارت های علمی و فنی هماهنگ با روش های پژوهشی محققین در نظر گرفته شده است. در این دوره ها، علاوه بر آموزش مهارت ها به افراد برای انجام کارهای پژوهشی، نکاتی منظور می شود تا کارآموزان با فراگیری آنها روش های صحیح مدیریت زمان و مواد پروژه را مدنظر قرار دهند. محتوای تخصصی دوره ها، نه تنها کارآموزان را با یافته های جدید علمی آشنا می نماید، بلکه آنان را قادر می سازد تا خلاقیت و ابتکار تازه­ای پدید آورند. هیستوژنوتک با رویکرد توسعه نسل سوم دانشگاه ها و ارتباط قوی بین صنعت و دانشگاه، نیروی انسانی متخصص و کارآمد را سرمایه  با ارزش برای کشور می داند.

برخی از دوره های  آموزشی ارائه شده در هیستوژنوتک

  • پاتولوژی و تفسیر لام های آزمایشگاهی
  • کار با حیوانات آزمایشگاهی، ایجاد انواع مدل های حیوانی
  • اصول کشت سلول، کشت سلولهای بنیادی، تولید سلولهای ترنسژنیک
  • استخراج DNA و  RNA، سنتز   cDNAو Real time PCR
  • وسترن بلات و الایزا
  • بلوغ و لقاح ازمایشگاهی،IVF و  IVM، بررسی پارامترهای اسپرمی
  • انواع تست های رفتاری، کار با دستگاه استریوتاکس
  • آمار زیستی و SPSS، مقاله و روش تحقیق، رفرنس نویسی

کارگاه های آموزشی تخصصی