استعداد یابی بر اساس نقشه ژنتیکی

استعداد یابی بر اساس نقشه ژنتیکی

نقشه ژنتیکی من

یکی از چشمگیرترین دستاوردهای پزشکی، تحقیقات درباره بررسی نقشه ژنتیکی افراد بر اساس نمونه بزاق برای بررسی استعدادیابی تحصیلی و ورزشی با شاخه های مختلف و کشف بیماری های ژنتیکی در افراد از جمله انواع سرطان ها که می تواند به صورت نهفته در فرد وجود داشته باشد و به مرور زمان خود را نشان دهد، می باشد.

اطلاع از ماهیت ژنتیکی،  آگاهی های لازم را برای پیش بینی  و پرورش استعدادهای پنهانی انسان در زمینه های تحصیلی، هنری، ورزشی  و بویژه سلامت انسان را در اختیار فرد قرار می دهد. با این آگاهی، والدین قادر خواهند بود تا با آماده سازی محیط مناسب برای پرورش استعدادهای ذاتی، انتخاب تغذیه مناسب وابسته به ژنتیک، فرزندان خود را یاری کنند تا به شکوفایی استعدادهای نهفته خود بپردارزند.این مجموعه افتخار دارد با یاری دانشمندان و متخصصان زبده خود شما را در در پیش بینی و آگاهی از نقشه و ماهیت ژنتیکی خود یاری رساند. 

 استعداد یابی بر اساس نقشه ژنتیکی  استعداد یابی بر اساس نقشه ژنتیکی

مطالب مرتبط: استعدادیابی ورزشی ژنتیکیطرح پایش تندرستی