معاونت دانشجویی دانشگاه تهران اعلام کرد: مهلت ثبت‌نام خوابگاه‌های متأهلی ۱۵ آذر به پایان می‌رسد.

ثبت‌نام اسکان در خوابگاه‌های متأهلی دانشگاه تهران آغاز شده و دانشجویان متقاضی می‌توانند با مراجعه به سامانه https://kooy.ut.ac.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

لازم به ذکر است، مهلت ثبت‌نام خوابگاه‌های متأهلی دانشگاه تهران ۱۵ آذر به پایان می‌رسد.

 

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانیبافت شناسیآزمایشگاه بیوتکنولوژیآزمایشگاه پاتولوژیآزمایشگاه ژنتیکاسانس گیری جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.