دکتر کاظم قهرمان‌زاده در خصوص آئین نامه بورسیه تحصیلی خاطرنشان کرد: آئین نامه اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان داخل کشور تا سال ۹۷ فعال بوده و پیرو دستور معاون آموزشی وزارت بهداشت، این آئین نامه مورد بازنگری کلی و اساسی قرار گرفت.

وی گفت: به منظور تأمین نیازهای آموزشی، درمانی، بهداشتی و تخصصی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، مراکز درمانی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی از بین پذیرفته شدگان آزمون سراسری تمامی رشته‌ها در مقاطع مختلف علوم پزشکی، دانشجویان بورس انتخاب می‌شوند.

قهرمان زاده افزود: درصورتی که دانشجویان شرایط مندرج در آئین نامه را دارا باشند می‌توانند از تسهیلات بورسیه تحصیلی استفاده کنند که البته شرط انتخاب آنها بر اساس نیاز دانشگاه‌ها است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس نظر شورای بورس دانشگاه‌ها افراد مورد نظر معرفی می‌شوند و در مرحله بعد در شورای اجرایی بورس وزارت بهداشت که متشکل از معاونت‌های مختلف است این موارد به تصویب می‌رسد.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: دانشجویان منتخب در زمان تحصیل، مقرری بورس دریافت می‌کنند که میزان آن بر اساس مقاطع تحصیلی مختلف متفاوت است و بعد از فارغ التحصیلی باید در همان محل خدمت کنند.

وی اعلام کرد: این آئین نامه مورد بازنگری کلی قرار گرفته و نهایی شده و در شورای عالی برنامه‌ریزی به تصویب رسیده و در صورت تأیید مقام عالی وزارت بهداشت از سال آینده، برای تأمین نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی اجرایی می‌شود.

 

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانیبافت شناسیآزمایشگاه بیوتکنولوژیآزمایشگاه پاتولوژیآزمایشگاه ژنتیکاسانس گیری جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.