دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از پایش دانشگاه‌های علوم پزشکی در زمینه جذب دانشجوی بین الملل خبر داد و گفت: در صورت پذیرش دانشجوی بین المللی بدون زیرساخت لازم مجوز جذب باطل می شود.

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت بهداشت در برنامه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی به کیفیت آموزش توجه می‌کند و در این مسیر دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی نباید کیفیت کار خود را از دست بدهند.

وی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان هیچیک از دانشگاه‌های علوم پزشکی نباید بیش از ظرفیتی که دانشگاه‌ها اعلام شده است نسبت به پذیرش و جذب دانشجویان بین المللی اقدام کنند و اگر دانشگاهی بیش از ظرفیت اش دانشجو بگیرد ظرفیت آنها را سال آینده صفر می‌کنیم و اگر رعایت نکنند به آنها اخطار داده می‌شود.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی یادآور شد: در شورای عالی برنامه ریزی به همراه دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی پایشی را آغاز کرده‌ایم که در این پایش قطعاً مجوز جذب دانشجوی بین الملل دانشگاه‌های علوم پزشکی که بدون زیر ساخت اقدام به پذیرش این گروه از دانشجویان کنند، باطل می‌شود.

وی اظهار داشت: دانشگاه‌های علوم پزشکی ملزم به رعایت نحوه پذیرش آئین نامه جذب دانشجویان بین الملل هستند و اگر این آئین نامه را رعایت نکرده باشند اول به آنها تذکر داده می‌شود.

حسن زاده خاطرنشان کرد: تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند که در پذیرش دانشجویان بین الملل برخی زیرساخت‌ها را رعایت نکرده‌اند و به صورت غیر منطقی نسبت به جذب این گروه از دانشجویان اقدام کرده‌اند که حتماً به آنها تذکر داده می‌شود و در صورت ادامه روند همانطور که گفته شد اخطار داده می‌شود و در نهایت ظرفیت پذیرش صفر خواهد شد.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی تاکید کرد: برای پذیرش دانشجویان بین الملل حتماً باید زیر ساخت، استاد مربوطه و شرایط رفاهی مانند اقامت و تأمین خوابگاه و آموزش به شکل صحیح و درست دیده شود. پذیرش دانشجوی بین المللی صرفاً نباید با این هدف انجام شود که این دانشجویان مدت کوتاهی به ایران بیایند و بعد بروند. از همین رو کیفیت آموزش باید حفظ شود.

 

جهت اطلاع شما کاربر گرامی استفاده از خدمات مطالعات حیوانیبافت شناسیآزمایشگاه بیوتکنولوژیآزمایشگاه پاتولوژیآزمایشگاه ژنتیکاسانس گیری جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.