رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی دکتر محمدمهدی نوروزشمسی گفت‌: انتخاب رشته محل در مرحله دوم تکمیل ظرفیت پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در روزهای ۱۴ تا ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲ انجام شد.

وی افزود: آن دسته از داوطلبان پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که در مرحله اصلی مجاز به انتخاب رشته محل بوده و در اعلام نتایج مرحله اصلی مردود اعلام شده‌ بودند و یا به هر دلیل موفق به انجام انتخاب رشته محل نشده‌ بودند امکان انتخاب رشته محل را داشتند.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار داشت: با پایان فرصت انتخاب رشته محل، تلاش می شود نتایج پذیرش تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ اعلام شود. زمان آغاز به کار پذیرفته شدگان از سوی دانشگاه های علوم پزشکی تربیت کننده دستیار تخصصی اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، پیش از این حدود ۴ هزار نفر در پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پذیرفته شده بودند. با اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در دو مرحله تکمیل ظرفیت در این آزمون اجرا شد. مرحله اول با ظرفیت پذیرش ۱۳۳۰ نفر در ۱۳ رشته تخصصی مختص گروه مناطق محروم و در مرحله دوم ظرفیت پذیرش ۱۸۰۷ نفر در ۲۴ رشته تخصصی اعلام شد.

 

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانیبافت شناسیآزمایشگاه بیوتکنولوژیآزمایشگاه پاتولوژیآزمایشگاه ژنتیکاسانس گیری جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.