رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به دوبرابر شدن وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل در ٢ سال اخیر اشاره کرد و افزود: «در نظر گرفتن شرایط دانشجویان متاهل در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اقدام مناسب دولت است که اگر بودجه لازم را برای اجرای این قانون در اختیار متولیان امر قرار دهند، بسیاری از مشکلات دانشجویان متاهل حل خواهد شد.»
گنجی آمار دانشجویان متاهل در کل کشور را حدود ۱۱ درصد دانشجویان کشور ذکر کرد و افزود: «این آمار در سطح دانشگاه‌های دولتی حدود ۱۳ درصد است. یعنی در دانشگاه‌های دولتی حدود ۸۷ هزار نفر دانشجوی متاهل داریم که در صورت اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این تعداد به حدود ۲۰۰ هزار نفر برسد.»

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانیبافت شناسیآزمایشگاه بیوتکنولوژیآزمایشگاه پاتولوژیآزمایشگاه ژنتیکاسانس گیری جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.