محمد خلج امیرحسینی رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم با حضور در جلسه شورای دانشگاه کردستان به مطالبات و مشکلات مطرح شده درخصوص جذب در دانشگاه کردستان پاسخ داد.

وی در این جلسه خواستار ارتباط بیشتر دبیر هیأت جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان با وزارتخانه به منظور رفع مشکلات و تسریع و تسهیل روند جذب شد.

رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم با اشاره به اینکه در بحث جذب هیأت علمی مشکلاتی از جمله سرعت رسیدگی، داوطلب بودن به صورت همزمان در چند دانشگاه و مشکلات سامانه وجود دارد، خواستار همفکری و ارائه پیشنهاد از سوی اساتید شد.

خلج همچنین در رابطه با انتقاد از درصد کم اعضای هیأت علمی خانم نیز اظهار کرد: در انتشار فراخوان در رشته‌هایی که درصد زنان کمتر است، بر در اولویت بودن زنان تاکید و به منظور جبران این کمبود، در روند جذب امتیازی به زنان اختصاص داده شود.

گفتنی است در این جلسه اعضای شورای دانشگاه مسائل و مشکلات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی را مطرح کردند.

 

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانیبافت شناسیآزمایشگاه بیوتکنولوژیآزمایشگاه پاتولوژیآزمایشگاه ژنتیکاسانس گیری جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.