آزمون عملی کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ به منظور ارزیابی مهارت های عملی داوطلبان در کد رشته های دارای آزمون عملی برگزار می‌شود، قبولی نهایی در رشته‌های دارای آزمون عملی، تشریحی یا تحویل پروژه، نیاز به شرکت در مرحله دوم ارزیابی و کسب نمره بالا است.

داوطلبانی که برای رشته‌های دارای آزمون عملی برای دوره های روزانه و نوبت دوم مجاز به انتخاب رشته شده باشند، می‌توانند در زمان مرحله دوم در آزمون عملی شرکت کنند. در صورتی که داوطلبان از زمان و محل کنکور عملی اطلاع نداشته باشند و در آزمون عملی حضور نداشته باشند، نمره صفر برای آن ها لحاظ می‌شود.

داوطلبان بعد از دریافت کارنامه اولیه کنکور کارشناسی ارشد، در صورتی که مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه و نوبت دوم شده باشند، در صورت انتخاب کد رشته‌های دارای آزمون عملی، می بایست در مرحله بعدی حضور داشته باشند تا مهارت های عملی آن ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

با توجه به اینکه آزمون عملی کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳، به عنوان یکی از بخش های مهم برای قبولی نهایی می باشد، بنابراین در این مقاله به صورت کامل لیست رشته های دارای آزمون عملی، زمان مرحله دوم آزمون ارشد عملی به همراه محل کنکور عملی توضیح داده می‌شود.

آزمون عملی کنکور کارشناسی ارشد چیست؟

برخی از رشته های کارشناسی ارشد در زیر مجموعه گروه هنر، به منظور ارزیابی مهارت های داوطلبان، آزمون عملی و تشریحی دارند. داوطلبانی که در آزمون کتبی کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرده باشند، در صورتی که برای انتخاب رشته دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه) مجاز به انتخاب رشته شده باشند، در صورت انتخاب رشته های دارای آزمون عملی کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ باید در زمان مرحله دوم، مهارت های عملی خود را برای داوران ارائه کرده تا با کسب نمره آزمون عملی، برای قبولی در دانشگاه‌های سراسری اقدام کنند.

آزمون عملی کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳، مطابق اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در محل کنکور عملی برگزار شده و داوطلبان در زمان مرحله دوم آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳، می‌توانند براساس اطلاعیه راهنمای شرکت در آزمون عملی، بعد از دریافت کارت ورود به جلسه، در آزمون عملی شرکت کرده و براساس نمره کسب شده، با سایر داوطلبان برای قبولی رقابت کنند.

 داوطلبان صرفا برای قبولی در دوره‌های روزانه و شبانه می بایست در آزمون عملی کنکور کارشناسی ارشد، شرکت کنند و در صورتی که علاقه مند به انتخاب رشته دانشگاه‌های شهریه پرداز شامل پیام نور، غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی و پردیس خودگردان باشند، نیازی به شرکت در مرحله دوم نبوده و براساس نمره آزمون کتبی می‌توانند برای قبولی نهایی اقدام کنند. داوطلبان باید براساس اطلاعیه شرکت در آزمون عملی، نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام کنند.

زمان برگزاری آزمون عملی کنکور ارشد ۱۴۰۳

داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد رشته های دارای آزمون عملی شرکت کرده اند، لازم است بعد از ثبت نام برای حضور در آزمون عملی برای دوره‌های روزانه و شبانه (نوبت دوم)، از زمان مرحله دوم اطلاع داشته باشند، تا بتوانند براساس آزمون عملی، مهارت‌های خود را ارائه کنند.

در سال گذشته، آزمون عملی براساس رشته های مختلف بین بازه زمانی ۲۸ تا ۳۰ تیرماه برگزار می‌شود.

 لازم به ذکر است، که آزمون عملی کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ نیز بعد از انتخاب رشته اولیه و معمولا در اواخر تیرماه برگزار می‌شود و پس از ارسال نمرات آزمون عملی برای سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج نهایی براساس مجموع نمره آزمون کتبی و عملی محاسبه شود.

 

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانیبافت شناسیآزمایشگاه بیوتکنولوژیآزمایشگاه پاتولوژیآزمایشگاه ژنتیکاسانس گیری جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.