دانشگاه تهران در نظر دارد از توان علمی و تخصصی فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی در قالب جذب امریه (کارکنان وظیفه) برای انجام خدمت در دانشگاه تهران (شهر تهران و سایر شهرها) استفاده کند.

در این راستا اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران با اخذ مجوز به کارگیری تعداد محدودی نیروی امریه در سال ۱۴۰۲ اقدام به جذب و به کارگیری نیروهای متخصص و نخبه با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری (غیر پزشکی) برای اعزام در تاریخ یکم دی ۱۴۰۲ کرده است. 

شرایط عمومی ثبت‌نام

جذب نیرو تنها از بین فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، امیرکبیر، علم و صنعت، شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی در رشته‌های مورد نیاز صورت می‌پذیرد.

چنانچه در هر قسمت از فرایند به کارگیری مشخص شود متقاضی واجد شرایط عمومی یا اختصاصی جذب امریه نیست، دانشگاه می‌تواند نسبت به پایان خدمت وی و معرفی به ستاد کل نیروهای مسلح اقدام کند.

محل جغرافیایی خدمت متقاضیان با توجه به شهر انتخابی مندرج در جدول رشته‌ها خواهد بود.

چنانچه در هر قسمت از فرایند ثبت‌نام مغایرتی بین اطلاعات ثبت شده و اصل مدارک یا مغایرت رشته تحصیلی با رشته‌‌های مورد نیاز مشاهده شود درخواست متقاضی حذف می‌شود.

 تکمیل فرم درخواست پذیرش امریه هیچگونه تعهدی برای جذب امریه برای دانشگاه تهران ایجاد نمی‌کند و اولویت جذب نیروی امریه با افراد بومی شهر محل خدمت است.

سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، گفت: طرح امریه سربازی در دانشگاه تهران، سهمیه آن برای دانشجویان فوق‌لیسانس و دکتری است و برای اینکه بخواهیم به صورت عادلانه عمل کنیم، یک فراخوان عمومی را منتشر کردیم تا افراد براساس شرایط اعلام شده در فراخوان مشارکت می‌کنند و سعی داریم در یک فرایند عادلانه آن‌ها را انتخاب کنیم.

 

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانیبافت شناسیآزمایشگاه بیوتکنولوژیآزمایشگاه پاتولوژیآزمایشگاه ژنتیکاسانس گیری جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.