سخنگوی وزیر علوم با اشاره به مهاجرت اساتید گفت: برای اساتید جدید الاستخدام گرنت های خوب و چند ده میلیونی درنظر گرفتیم و به اساتید یک و دو درصد برتر نیز گرنت های ویژه ای اعطا کرده ایم.

جذب عضو هیأت علمی بدون کارت پایان خدمت

شمسی پور با اشاره به نیاز نبودن کارت پایان خدمت برای جذب اعضای هیأت علمی در آخرین دوره جذب گفت: این افراد به عنوان سرباز جذب می‌شوند و از ۱۳ هزار نفری که در این دوره ثبت نام کردند، ۳۵۰ نفر کارت پایان خدمت نداشتند. ضمن اینکه مذاکرات با سازمان برنامه و بودجه از قبل انجام شد تا بعد از پایان فرایند جذب، استادان مشکلی در استخدام نداشته باشند و سریع وارد مجموعه آموزش عالی شوند.

شمسی پور درباره پدیده مهاجرت اساتید جوان گفت: مهاجرت اساتید در یک حدی وجود دارد در این زمینه هم ورودی و هم خروجی داریم، مجموعه نگرانی در کشور وقتی ایجاد می‌شود که نیروی ماهر، توانمند و علمی کشور برود و در ازای آن مهاجرت معکوس نداشته باشیم .

وی ادامه داد: ما کلی دانشجو تربیت می‌کنیم که به دلایل مختلف ممکن است برخی از آنها از کشور خارج شوند، این موضوع قابل کتمان نیست. در رابطه با اساتید نیز این مسئله وجود دارد. بنابراین در چند سال اخیر اتفاقاتی افتاد که شاید بخشی از اساتید حس کردند حداقل حقوق مادی آنها رعایت نشده است، برای همین ما سعی کردیم این موضوع جبران شود.

اقدامات وزارت علوم برای جلوگیری از مهاجرت اساتید

سخنگوی وزارت علوم افزود: برای اساتید جدید الاستخدام گرنت های خوب و چند ده میلیونی درنظر گرفتیم و به اساتید یک و دو درصد برتر نیز گرنت های ویژه ای اعطا کرده ایم و برنامه ریزی شد تجهیزات آزمایشگاهی و کمبودها هم تامین شود. قرار است به همه اساتید ظرف یکماه آینده یک گرنت کلی و سراسری اختصاص داده شود ما سعی کرده ایم به طریق مختلف به افزایش حقوق اساتید کمک کنیم.

شمسی‌پور تاکید کرد: ولی با این وجود واقعیت این است که خیلی از اساتید زندگی دارند که شاید در شان آنها نیست و باید شئونات مادی و معنوی آنها رعایت شود تا تمایل آنها به حضور در کشور بیشتر شود، استادی اگر بداند که برای کشور مفید است و از دانش او استفاده می‌شود و شئونات او رعایت می‌شود از کشور خارج نمی شود.

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانی – بافت شناسی – آزمایشگاه بیوتکنولوژی – آزمایشگاه پاتولوژی – آزمایشگاه ژنتیک – اسانس گیری – جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.