شرایط گذراندن خدمت مقدس وظیفه عمومی به صورت هیات علمی در دانشگاه های و دانشکده ها علوم پزشکی سراسر کشور اعلام شد.

مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت شرایط متقاضیانی که مایل هستند خدمت مقدس وظیفه عمومی خود را به صورت هیات علمی در دانشگاه ها/ دانشکده ها علوم پزشکی سراسر کشور سپری کنند، اعلام شد.

این مرکز برخی از مواد قانونی خدمت وظیفه عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی در قانون نحوه تامین اعضای هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور را اعلام کرده است.

الف: به موجب تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون خدمت وظیفه خدمت عمومی، از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۲ مدت تعهد مشمولین از جمله اعضای هیات علمی حداقل ۴۸ ماه است.

ب: در اجرای قانون اجازه ادامه تحصیل به اعضای هیات علمی، کسانی که در حین خدمت در مقاطع تحصیلی بالاتر مشغول تحصیل می شوند تعهد آنان برابر قانون مربوط به میزان ۲ برابر مدت تعهد باقیمانده خواهد بود.

ج: مدت تعهد اعضای هیات علمی از سال ۱۳۹۲ به بعد، از زمان شروع آموزش اعضای هیات علمی در پادگان های آموزشی قابل محاسبه است.

د: پرداخت حقوق و مزایای و صدور دفاتر بیمه خدمات درمانی و … اعضای هیات علمی تابع مقررات استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور است.

هـ: کارت پایان خدمت اعضای هیات علمی پس از انجام کامل تعهد (۴۸ ماه) با صدور گواهی اتمام تعهد از سوی وزارتخانه حداقل یک ماه قبل از اتمام کامل تعهد به یگان آموزش دهنده اعلام و پس از چاپ توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا به آدرس درج شده در برگه اعزام آنان ارسال خواهد شد.

و. اعضای هیات علمی مورد نیاز از بین مشمولین غیر غایب که از زمان فراغت از تحصیل آنان بیش از یک سال سپری نشده است گزینش و معرفی خواهند شد.

 

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانیبافت شناسیآزمایشگاه بیوتکنولوژیآزمایشگاه پاتولوژیآزمایشگاه ژنتیکاسانس گیری جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.