در این مطلب به جزئیات بخشنامه مهمانی و انتقال دانشجو از سایر دانشگاه‌های داخل به دانشگاه آزاد می‌پردازیم.

ماده ۱۴: انتقال یا میهمانی دانشجویان سایر دانشگاه‌های داخل کشور به دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است:

– دانشگاه محل تحصیل دانشجو از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم یا وزارت بهداشت باشد.

– برابر آئین‌نامه آموزشی، منع تحصیلی نداشته باشد.

– موافقت دانشگاه مبدا و مقصد اخذ شده باشد.

– مشکل نظام وظیفه نداشته باشد.

– رشته گرایش و مقطع تحصیلی متقاضی در واحد مقصد دایر باشد.

 تذکر: طبق آیین‌نامه وزارت بهداشت، میهمانی دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی به دولتی و بالعکس ممنوع است.

تبصره ۱: پذیرش دروس گذرانده شده برای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی مورد تایید وزارتین در صورت داشتن تقاضای انتقال، با توجه به ضوابط آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی انجام و از پرداخت هزینه معادل‌سازی واحدها و نیز دروس گذرانده شده معاف خواهند بود.

تبصره ۲: در صورت میهمانی به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشجو مطابق با سایر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهریه خود را پرداخت می‌کنند.

ماده ۱۵: انتقال یا میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  به سایر دانشگاه‌های داخل کشور به شرح زیر است:

– برابر آیین‌نامه آموزشی منع تحصیلی نداشته باشد.

– موافقت واحد مبدا و مقصد اخذ و ارائه می‌شود.

– مشکل نظام وظیفه نداشته باشد.

– رشته گرایش و مقطع تحصیلی متقاضی در دانشگاه مقصد دایر باشد.

 تذکر: برای دانشجویان گروه پزشکی میهمانی و انتقال به سایر دانشگاه‌ها ممنوع است.

 تبصره ۱: در صورت موافقت با انتقال دانشجو، هزینه انتقال مطابق فرمول زیر محاسبه و به حساب واحد مبدا واریز می‌شود.

 مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه‌ای: شهریه ثابت یک ترم × تعداد واحد باقی‌مانده ÷ ۲۰ [▫️] مقطع کارشناسی ارشد: شهریه ثابت یک ترم × تعداد واحد باقی‌مانده ÷ ۸

 تبصره ۲: در صورت موافقت با میهمانی، دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت در هر نیم‌سال به واحد مبدا است.

 تبصره ۳: انتقال دانشجویان مقطع دکترای تخصصی از دانشگاه آزاد اسلامی  به سایر دانشگاه‌ها ممنوع است.

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانی – بافت شناسی – آزمایشگاه بیوتکنولوژی – آزمایشگاه پاتولوژی – آزمایشگاه ژنتیک – اسانس گیری – جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.