عبدالحسین کلانتری با اشاره به صدور کارنامه فرهنگی دانشجویان و اینکه دانش‌آموختگان بتوانند هنگام استخدام، علاوه بر ارائه مدرک علمی، کارنامه فرهنگی خود را نیز ارائه دهند، افزود: آن قسمت‌هایی که مربوط به وزارت علوم است، تسهیلات مقدماتی آن ایجاد شده است که می‌توان به پذیرش دوره دکتری اشاره کرد.

وی ادامه داد: در پذیرش دوره دکتری، دانشجویانی که به عنوان دانشجوی دکتری پذیرش می‌شوند و قرار است در مصاحبه شرکت کنند، رزومه فرهنگی به قبولی آنها در دانشگاه ضریب می‌دهد.

معاون فرهنگی همچنین اساتیدی که می‌خواهند به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه‌ها جذب شوند، فعالیت‌های فرهنگی تأثیر مثبت در جذب آنها در هیأت علمی دارد، این قسمت‌ها مربوط به آموزش عالی بود که انجام داده ایم بقیه وزارتخانه‌ها را هم باید پیگیری کنیم که به سرانجام برسد.

کلانتری گفت: دو شماره از کارنامه فرهنگی دانشگاه‌ها تنظیم و به دانشگاه‌ها ارسال شده‌است و سومین شماره آن تا آخر آذرماه به دانشگاه‌ها ارسال می‌شود.

کلانتری عنوان کرده بود: این کارنامه رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در موضوعات مختلف را نشان می‌دهد که شامل تعداد فعالیت‌های فرهنگی، میزان مشارکت دانشجویان، میزان فعالیت‌هایی که دانشجویان انجام می‌دهند، سرانه فعالیت‌های فرهنگی و امثال این‌ها می‌شود.

وی عنوان کرده بود: شاخص‌هایی براساس سامانه‌ای که طراحی‌شده، احصا شده است این شاخص‌ها استخراج شده و در قالب کارنامه به دانشگاه‌ها ارسال می‌شود و این کارنامه در میزان اختصاص بودجه فرهنگی دانشگاه‌ها نیز تأثیر خواهد داشت.

 

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانیبافت شناسیآزمایشگاه بیوتکنولوژیآزمایشگاه پاتولوژیآزمایشگاه ژنتیکاسانس گیری جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.