دوره های آموزشی

دوره های مهارت آموزی ویژه ورود به بازار کار

بزرگترین و مهم ترین عامل ورود به بازار کار در رشته های آزمایشگاهی تسلط دانشجویان و دانش آموختگان به مهارت های عملی آزمایشگاهی است. اما متاسفانه در سال های اخیر سطح دانشجویان و دانش آموختگان از نظر مطالب تئوری ثابت مانده و توانایی های عملی آزمایشگاهی آنها نسبت به گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است که از مهم ترین دلیل آن، آموزش های غیر حضوری ناشی از پاندمی بیماری کووید ۱۹ و همچنین افزایش قابل توجه قیمت مواد آزمایشگاهی میتواند باشد.

آزمایشگاه هیستوژنوتک، همچون گذشته و بدون وقفه با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و بدون حتی یک روز تعطیلی در کنار شما عزیزان می باشد. آزمایشگاه هیستوژنوتک با درک اهمیت ارتقای مهارت های عملی و آزمایشگاهی دانشجویان و دانش آموختگان و درخواست های مکرر با برنامه ریزی دقیق و استفاده از اساتید متخصص و توانمند خود شروع به برگزاری دوره های کارگاه های آموزشی نموده است تا با افزایش توانمندی های دانشجویان و دانش آموختگان شانس ورود به بازار کار و کسب درآمد از رشته تخصصی برای این دسته از افراد مهیا نماید.

همچون گذشته با تمام قوا در کنار شما هستیم تا به بهترین شکل آموزش ببینید.

دوره های آموزشی

دوره های مهارت آموزی ویژه ورود به بازار کار

بزرگترین و مهم ترین عامل ورود به بازار کار در رشته های آزمایشگاهی تسلط دانشجویان و دانش آموختگان به مهارت های عملی آزمایشگاهی است. اما متاسفانه در سال های اخیر سطح دانشجویان و دانش آموختگان از نظر مطالب تئوری ثابت مانده و توانایی های عملی آزمایشگاهی آنها نسبت به گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است که از مهم ترین دلیل آن، آموزش های غیر حضوری ناشی از پاندمی بیماری کووید ۱۹ و همچنین افزایش قابل توجه قیمت مواد آزمایشگاهی میتواند باشد.

آزمایشگاه هیستوژنوتک، همچون گذشته و بدون وقفه با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و بدون حتی یک روز تعطیلی در کنار شما عزیزان می باشد. آزمایشگاه هیستوژنوتک با درک اهمیت ارتقای مهارت های عملی و آزمایشگاهی دانشجویان و دانش آموختگان و درخواست های مکرر با برنامه ریزی دقیق و استفاده از اساتید متخصص و توانمند خود شروع به برگزاری دوره های کارگاه های آموزشی نموده است تا با افزایش توانمندی های دانشجویان و دانش آموختگان شانس ورود به بازار کار و کسب درآمد از رشته تخصصی برای این دسته از افراد مهیا نماید.

همچون گذشته با تمام قوا در کنار شما هستیم تا به بهترین شکل آموزش ببینید.

دوره های مهارت آموزی

انواع دوره ها

دوره هایی که در هیستوژنوتک برگزار می گردد:

۱- دوره مهارت آموزی بافت شناسی

۲- دوره مهارت آموزی میکروب شناسی

۳- دوره مهارت آموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی

۴- دوره مهارت آموزی مولکولی

۵- دوره مهارت آموزی سلولی

۶- دوره مهارت آموزی آمار زیستی

دوره هایی که در هیستوژنوتک برگزار می گردند:

۱- دوره مهارت آموزی بافت شناسی

۲- دوره مهارت آموزی میکروب شناسی

۳- دوره مهارت آموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی

۴- دوره مهارت آموزی مولکولی

۵- دوره مهارت آموزی سلولی

۶- دوره مهارت آموزی آمار زیستی

دوره های مهارت آموزی

دوره بافت شناسی

۶۰ روزه

مدرس: هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

هزینه دوره: ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان (قابل پرداخت در سه قسط)

دوره میکروب شناسی

۶۰ روزه

مدرس: هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هزینه دوره: ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان (قابل پرداخت در سه قسط)

دوره کار با حیوانات آزمایشگاهی

۶۰ روزه

مدرس: هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

هزینه دوره: ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان (قابل پرداخت در سه قسط)

دوره مولکولی

۴۵ روزه

مدرس: هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

هزینه دوره: ۲۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان (قابل پرداخت در سه قسط)

دوره سلولی

۴۵ روزه

مدرس: هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات

هزینه دوره: ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان (قابل پرداخت در سه قسط)

دوره آمار زیستی

۴۵ روزه

مدرس: هیئت علمی دانشگاه تهران

هزینه دوره: ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان (قابل پرداخت در سه قسط)

دوره های مهارت آموزی

دوره بافت شناسی

۶۰ روزه 

هزینه دوره: ۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان (قابل پرداخت در سه قسط)

دوره میکروب شناسی

۶۰ روزه

هزینه دوره: ۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان (قابل پرداخت در سه قسط)

دوره کار با حیوانات آزمایشگاهی

۶۰ روزه

هزینه دوره: ۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان (قابل پرداخت در سه قسط)

دوره مولکولی

۴۵ روزه

هزینه دوره: ۸.۸۰۰.۰۰۰ تومان (قابل پرداخت در سه قسط)

دوره سلولی

۴۵ روزه 

هزینه دوره: ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان (قابل پرداخت در سه قسط)

دوره آمار زیستی

۴۵ روزه 

هزینه دوره: ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان (قابل پرداخت در سه قسط)

جزئیات کامل دوره ها

دوره مهارت آموزی بافت شناسی

این دوره ۶۰ روزه، شامل پذیرش نمونه در آزمایشگاه پاتولوژی، آماده ­سازی لام و بررسی آن در زیر میکروسکوپ ( فیکساسیون، قالب‌گیری، برش با میکروتوم، رنگ‌آمیزی عمومی و اختصاصی و ‏مونتاژ لام و لامل ) می شود. از جمله موارد مورد آموزش می توان به پروسه بافتی و قالبگیری پارافینی، نحوه صحیح برش با میکروترم، انواع رنگ آمیزی عمومی (   H&E، پاپ اسمیر و گیمسا )، ایمونوهیستوشیمی (IHC)، ایمونوسیتوشیمی (ICC)، بررسی آپوپتوز به روش تانل، رنگ آمیزی های تری کروم ماسون، کریزیل ویوله، لوکسال فست بلو، آلیزارین رد، گلژی، اویل رد، آلشین بلو اشاره کرد.

دوره مهارت آموزی میکروب شناسی

ارگانیسم های میکروسکوپی مانند باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و تک یاخته ها در قلمروی پروکاریوت ها و یوکاریوت ها می باشد. امروزه علاوه بر اهمیت شگرف میکروبیولوژی در بیماری زایی و علم پزشکی، اهمیت این موجودات در صنعت، مواد غذایی و محیط زیست نیز بسیار مورد توجه می باشد. این دوره مهارت آموزی شامل آشنایی با لوازم آزمایشگاهی و سطوح ایمنی زیستی، محیط سازی و آشنایی با انواع محیط های کشت، جداسازی و کشت افتراقی-انتخابی میکروارگانیسم ها، تعیین هویت میکروارگانیسم ها و شمارش کلونی، بررسی حساسیت آنتی بیوتیک M.B.C ، M.I.C ، Disk diffusion ، بررسی میزان توان تولید بیوفیلم و سنجش بیوفیلم، بررسی آلودگی میکروبی در نمونه های مختلف (غذایی، آبی و…)، سنتز نانو ذرات میکروبی و بررسی اثر نانو دارو ها بر میکروارگانیسم ها و جدا سازی و تخلیص پروبیوتیک ها می باشد.

دوره مهارت آموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی

شباهت های فراوان حیوانات با انسان ها، طول عمر کوتاه حیوانات و بررسی عوامل مورد مطالعه در یک بازه زمانی مناسب و همچنین امکان کنترل شرایط آزمایش از مهمترین دلیل آموزش کار با حیوانات در تحقیقات بالینی و ورود محقق ها به بازار کار و دانشگاه های تراز اول دنیا است. در این دوره آموزشی نحوه کار با حیوانات آزمایشگاه، روش های القاء بیهوشی، نحوه نمونه برداری و کالبدشکافی، آشنایی با سیستم های مختلف حیوان، تزریقات زیرجلدی و داخل وریدی، تزریقات عضلانی و داخل صفاقی، خون گیری قلبی – عروقی و دمی و برخی از القای مدل های بیماری از جمله آلزایمر، دیابت، آسیب ضایعه نخاعی، پارکینسون، صرع، ام اس، سوختگی و زخم و برخی تست های رفتاری حیوانات می باشد.

دوره مهارت آموزی مولکولی

پیشرفت­ های دو دهه اخیر در زمینه بیولوژی مولکولی موجب ارتقاء کارآیی و تکامل هر چه بیشتر آزمایش های وابسته به DNA در علوم پزشکی گردیده است. بحث عمده در زیست‌شناسی مولکولی، استنباط برهم‌ کنش بین سیستم‌های درون سلولی ( از جمله برهم‌کنش‌های RNA ، DNA و پروتئین‌ سازی ) و چگونگی تنظیم این برهم‌کنش‌ها می باشد که مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو مهارت به دست آمده در این تکنیک ها دریچه جدیدی به دنیای بیولوژی و کسب درآمد ایجاد می کند. برخی از تکنیک های مورد آموزش در این دوره شامل اصول ایمنی در آزمایشگاه مولکولی، روش های استخراج RNA، سنتز cDNA، بررسی کمی بیان ژن به روش Real time PCR، آشنایی با آغازگرهای مولکولی، طراحی پرایمر، استخراج DNA و اصول ژل الکتروفورز می باشد.

دوره مهارت آموزی سلولی

استفاده از تکنیک های کشت سلولی کمک شایانی در مطالعات ژنتیکی، توسعه روش های کنترل رشد سلول های سرطانی، مطالعه چرخه رشد سلولی، ترمیم و درمان انواع بافت های بدن کرده است که این از ارزش بالایی  در تمام صنایع داروئی، غذایی، آرایشی و بهداشتی برخوردار است. از این رو دانش و توانایی اجرا در تمام زمینه های  سلولی مورد آموزش در این دوره هیستوژنوتک می تواند در در علم و تولید ثروت و همچنین ایجاد  کسب و  کار کمک کننده باشد. از موارد مورد آموزش در این دوره ها می توان به اصول کار در آزمایشگاه سلولی، طرز تهیه انواع محیط کشت پایه، کشت سلولی و پاساژ سلولی، شمارش و آماده سازی سلولی در بازه های مختلف، نگهداری صحیح طولانی مدت رده های سلولی، بررسی تکثیر، سمیت و بقا سلولی، جداسازی سلول های مزانشیمی از مغز استخوان، چربی و ... نام برد.

دوره مهارت آموزی آمار زیستی

در دنیای تکنولوژی و به دلیل سرعت در دسترسی به داده ها و نیاز به دسته بندی کردن و استفاده از روش های تحلیل اعدادها، به کار گیری نرم افزارهای آماری درک عمیق تر از روند وقایع را در حیطه های مختلف از جمله تحقیقات حوزه علوم پایه پزشکی فراهم آورده است. به عبارتی با توجه به اهمیت دانستن تکنیک های آماری و فرضیه سازی برای دسته بندی داده های خروجی از تکنیک های مختلف آزمایشگاهی، محققان می توانند تعداد زیادی از داده ها را در مدت زمان کوتاهی تحلیل کند. علم آمار در ارتباط تنگا تنگ با روش تحقیق و فرضیه سازی، قدرت طراحی پروژه و خلاقیت در انتخاب روش های مختلف تست های آزمایشگاهی را در پژوهشگر ارتقا می دهد. از طرفی به دلیل پیچیدگی در فهم وقایع زیستی و نحوه تحلیل داده های آمار زیستی، منجر به ایجاد علوم جدید در این حوزه در راستای رفع نیاز محققین حوزه پزشکی شده است که تحت عنوان آمار زیستی، ارتباط و تعامل بین متغییرهای یک واقعه زیستی را مورد مطالعه قرار می دهد.

جزئیات کامل دوره ها

دوره مهارت آموزی بافت شناسی

این دوره ۶۰ روزه، شامل پذیرش نمونه در آزمایشگاه پاتولوژی، آماده ­سازی لام و بررسی آن در زیر میکروسکوپ ( فیکساسیون، قالب‌گیری، برش با میکروتوم، رنگ‌آمیزی عمومی و اختصاصی و ‏مونتاژ لام و لامل ) می شود. از جمله موارد مورد آموزش می توان به پروسه بافتی و قالبگیری پارافینی، نحوه صحیح برش با میکروترم، انواع رنگ آمیزی عمومی (   H&E، پاپ اسمیر و گیمسا )، ایمونوهیستوشیمی (IHC)، ایمونوسیتوشیمی (ICC)، بررسی آپوپتوز به روش تانل، رنگ آمیزی های تری کروم ماسون، کریزیل ویوله، لوکسال فست بلو، آلیزارین رد، گلژی، اویل رد، آلشین بلو اشاره کرد.

دوره مهارت آموزی میکروب شناسی

ارگانیسم های میکروسکوپی مانند باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و تک یاخته ها در قلمروی پروکاریوت ها و یوکاریوت ها می باشد. امروزه علاوه بر اهمیت شگرف میکروبیولوژی در بیماری زایی و علم پزشکی، اهمیت این موجودات در صنعت، مواد غذایی و محیط زیست نیز بسیار مورد توجه می باشد. این دوره مهارت آموزی شامل آشنایی با لوازم آزمایشگاهی و سطوح ایمنی زیستی، محیط سازی و آشنایی با انواع محیط های کشت، جداسازی و کشت افتراقی-انتخابی میکروارگانیسم ها، تعیین هویت میکروارگانیسم ها و شمارش کلونی، بررسی حساسیت آنتی بیوتیک M.B.C ، M.I.C ، Disk diffusion ، بررسی میزان توان تولید بیوفیلم و سنجش بیوفیلم، بررسی آلودگی میکروبی در نمونه های مختلف (غذایی، آبی و…)، سنتز نانو ذرات میکروبی و بررسی اثر نانو دارو ها بر میکروارگانیسم ها و جدا سازی و تخلیص پروبیوتیک ها می باشد.

دوره مهارت آموزی کار با حیوانات آزمایشگاهی

شباهت های فراوان حیوانات با انسان ها، طول عمر کوتاه حیوانات و بررسی عوامل مورد مطالعه در یک بازه زمانی مناسب و همچنین امکان کنترل شرایط آزمایش از مهمترین دلیل آموزش کار با حیوانات در تحقیقات بالینی و ورود محقق ها به بازار کار و دانشگاه های تراز اول دنیا است. در این دوره آموزشی نحوه کار با حیوانات آزمایشگاه، روش های القاء بیهوشی، نحوه نمونه برداری و کالبدشکافی، آشنایی با سیستم های مختلف حیوان، تزریقات زیرجلدی و داخل وریدی، تزریقات عضلانی و داخل صفاقی، خون گیری قلبی – عروقی و دمی و برخی از القای مدل های بیماری از جمله آلزایمر، دیابت، آسیب ضایعه نخاعی، پارکینسون، صرع، ام اس، سوختگی و زخم و برخی تست های رفتاری حیوانات می باشد.

دوره مهارت آموزی مولکولی

پیشرفت­ های دو دهه اخیر در زمینه بیولوژی مولکولی موجب ارتقاء کارآیی و تکامل هر چه بیشتر آزمایش های وابسته به DNA در علوم پزشکی گردیده است. بحث عمده در زیست‌شناسی مولکولی، استنباط برهم‌ کنش بین سیستم‌های درون سلولی ( از جمله برهم‌کنش‌های RNA ، DNA و پروتئین‌ سازی ) و چگونگی تنظیم این برهم‌کنش‌ها می باشد که مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو مهارت به دست آمده در این تکنیک ها دریچه جدیدی به دنیای بیولوژی و کسب درآمد ایجاد می کند. برخی از تکنیک های مورد آموزش در این دوره شامل اصول ایمنی در آزمایشگاه مولکولی، روش های استخراج RNA، سنتز cDNA، بررسی کمی بیان ژن به روش Real time PCR، آشنایی با آغازگرهای مولکولی، طراحی پرایمر، استخراج DNA و اصول ژل الکتروفورز می باشد.

دوره مهارت آموزی سلولی

استفاده از تکنیک های کشت سلولی کمک شایانی در مطالعات ژنتیکی، توسعه روش های کنترل رشد سلول های سرطانی، مطالعه چرخه رشد سلولی، ترمیم و درمان انواع بافت های بدن کرده است که این از ارزش بالایی  در تمام صنایع داروئی، غذایی، آرایشی و بهداشتی برخوردار است. از این رو دانش و توانایی اجرا در تمام زمینه های  سلولی مورد آموزش در این دوره هیستوژنوتک می تواند در در علم و تولید ثروت و همچنین ایجاد  کسب و  کار کمک کننده باشد. از موارد مورد آموزش در این دوره ها می توان به اصول کار در آزمایشگاه سلولی، طرز تهیه انواع محیط کشت پایه، کشت سلولی و پاساژ سلولی، شمارش و آماده سازی سلولی در بازه های مختلف، نگهداری صحیح طولانی مدت رده های سلولی، بررسی تکثیر، سمیت و بقا سلولی، جداسازی سلول های مزانشیمی از مغز استخوان، چربی و ... نام برد.

دوره مهارت آموزی آمار زیستی

در دنیای تکنولوژی و به دلیل سرعت در دسترسی به داده ها و نیاز به دسته بندی کردن و استفاده از روش های تحلیل اعدادها، به کار گیری نرم افزارهای آماری درک عمیق تر از روند وقایع را در حیطه های مختلف از جمله تحقیقات حوزه علوم پایه پزشکی فراهم آورده است. به عبارتی با توجه به اهمیت دانستن تکنیک های آماری و فرضیه سازی برای دسته بندی داده های خروجی از تکنیک های مختلف آزمایشگاهی، محققان می توانند تعداد زیادی از داده ها را در مدت زمان کوتاهی تحلیل کند. علم آمار در ارتباط تنگا تنگ با روش تحقیق و فرضیه سازی، قدرت طراحی پروژه و خلاقیت در انتخاب روش های مختلف تست های آزمایشگاهی را در پژوهشگر ارتقا می دهد. از طرفی به دلیل پیچیدگی در فهم وقایع زیستی و نحوه تحلیل داده های آمار زیستی، منجر به ایجاد علوم جدید در این حوزه در راستای رفع نیاز محققین حوزه پزشکی شده است که تحت عنوان آمار زیستی، ارتباط و تعامل بین متغییرهای یک واقعه زیستی را مورد مطالعه قرار می دهد.

تعرفه دوره های آموزشی

قیمت هر دوره آموزشی

۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۶۰ روزه – مقدماتی و پیشرفته

با ما حرفه ای پژوهش کنید

کمترین هزینه، بالاترین تجربه، کوتاه ترین زمان

فرم ثبت نام در دوره های مهارت آموزی

موارد زیر را پر کنید

بعد از ارسال فرم، کارشناسان هیستوژنوتک برای شما ایمیل ارسال خواهند کرد.

فرم ثبت نام در دوره های مهارت آموزی

موارد زیر را پر کنید

بعد از ارسال فرم، کارشناسان هیستوژنوتک برای شما ایمیل ارسال خواهند کرد.