عضویت دانشجویان در هیستوژنوتک

حمایت هیستوژنوتک از دانشجویان و محققان 

عضویت دانشجویان در هیستوژنوتک

حمایت هیستوژنوتک از دانشجویان و محققان 

حمایت مالی و اعتباری از پایان نامه های دانشجویی

در سال های اخیر با توجه به افزایش قیمت مواد و تجهیزات تحقیقاتی به اتمام رساندن یک پایان نامه دانشجویی بسیار دشوار است. مجموعه هیستوژنوتک در نظر دارد به منظور افزایش تعامل با دانشجویان کشور و همچنین کمک به پیشبرد پایان نامه های دانشجویی تا سقف ۱۰ درصد حمایت تحقیقاتی را مخصوص اعضای خود اختصاص دهد. لذا دانشجویان محترم دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور می توانند با عضویت در سایت هیستوژنوتک در پایین صفحه از این حمایت برخوردار شوند.

در سال های اخیر با توجه به افزایش قیمت مواد و تجهیزات تحقیقاتی به اتمام رساندن یک پایان نامه دانشجویی بسیار دشوار است. مجموعه هیستوژنوتک در نظر دارد به منظور افزایش تعامل با دانشجویان کشور و همچنین کمک به پیشبرد پایان نامه های دانشجویی تا سقف ۱۰ درصد حمایت تحقیقاتی را مخصوص اعضای خود اختصاص دهد. لذا داشجویان محترم دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور می توانند با عضویت در سایت هیستوژنوتک در پایین صفحه از این حمایت برخوردار شوند.

ارائه مشاوره های علمی رایگان

یکی از معضلات، در انجام طرح های تحقیقاتی نیاز به اساتیدی است که می توانند در حوزه های متفاوت و زوایای متفاوت طرح را ببینند، ارزیابی و امکان سنجی نمایند و پیشنهاد علمی ارائه دهند. مجموعه هیستوژنوتک با داشتن متخصصین در حوزه های متفاوت علوم پایه پزشکی برای اعضای خود امکان مشاوره رایگان را امکان پذیر نموده است. لذا دانشجویان محترم دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور می توانند با عضویت در سایت هیستوژنوتک در پایین صفحه از امکان مشاوره رایگان برخوردار شوند.

یکی از معضلات، در انجام طرح های تحقیقاتی نیاز به اساتیدی است که می توانند در حوزه های متفاوت و زوایای متفاوت طرح را ببینند، ارزیابی و امکان سنجی نمایند و پیشنهاد علمی ارائه دهند. مجموعه هیستوژنوتک با داشتن متخصصین در حوزه های متفاوت علوم پایه پزشکی برای اعضای خود امکان مشاوره رایگان را امکان پذیر نموده است. لذا دانشجویان محترم دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور می توانند با عضویت در سایت هیستوژنوتک در پایین صفحه از امکان مشاوره رایگان برخوردار شوند.

دانلود رایگان مقالات و کتاب های علمی

دسترسی به کتب علمی تخصصی رشته برای طراحی یک پژوهش علمی امری ضروری و مهم است. مجموعه هیستوژنوتک با داشتن بانک کتب تخصصی در حوزه های متنوع زیستی، پزشکی، بیوشیمی، میکروب شناسی و… این امکان را فراهم نموده است تا دانشجویان محترم دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور بتوانند با عضویت در سایت هیستوژنوتک در پایین صفحه از امکان دریافت  رایگان منابع و کتاب های علمی برخوردار شوند.

دسترسی به کتب علمی تخصصی رشته برای طراحی یک پژوهش علمی امری ضروری و مهم است. مجموعه هیستوژنوتک با داشتن بانک کتب تخصصی در حوزه های متنوع زیستی، پزشکی، بیوشیمی، میکروب شناسی و… این امکان را فراهم نموده است تا دانشجویان محترم دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور بتوانند با عضویت در سایت هیستوژنوتک در پایین صفحه از امکان دریافت  رایگان منابع و کتاب های علمی برخوردار شوند.

تخصیص تخفیف های فصلی جهت انجام انواع خدمات آزمایشگاهی
تخصیص تخفیف های فصلی جهت انجام انواع خدمات آزمایشگاهی

مرکز تحقیقات پزشکی و علوم پایه پزشکی هیستوژنوتک به منظور ارتقای سطح علمی دانشجویان سراسر کشور در نظر دارد تخفیفات فصلی جهت شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی را به اعضای سایت خود ارائه دهد لذا دانشجویان محترم دانشگاهی می توانند با عضویت در سایت هیستوژنوتک در پایین صفحه از امکان بهره مندی از تخفیفات فصلی برای شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی برخوردار شوند.

مرکز تحقیقات پزشکی و علوم پایه پزشکی هیستوژنوتک به منظور ارتقای سطح علمی دانشجویان سراسر کشور در نظر دارد تخفیفات فصلی جهت شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی را به اعضای سایت خود ارائه دهد لذا دانشجویان محترم دانشگاهی می توانند با عضویت در سایت هیستوژنوتک در پایین صفحه از امکان بهره مندی از تخفیفات فصلی برای شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی برخوردار شوند.

دانلود رایگان نرم افزارهای علمی و آماری

دسترسی به نرم افزارهای علمی و آماری برای به پایان رساندن یک پژوهش علمی امری ضروری و مهم است. مجموعه هیستوژنوتک با داشتن بانک تخصصی از نرم افزارهای علمی و آماری این امکان را فراهم نموده است تا دانشجویان محترم دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور بتوانند با عضویت در سایت هیستوژنوتک از امکان دریافت  رایگان نرم افزارهای علمی و آماری برخوردار شوند.

دسترسی به نرم افزارهای علمی و آماری برای به پایان رساندن یک پژوهش علمی امری ضروری و مهم است. مجموعه هیستوژنوتک با داشتن بانک تخصصی از نرم افزارهای علمی و آماری این امکان را فراهم نموده است تا دانشجویان محترم دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور بتوانند با عضویت در سایت هیستوژنوتک از امکان دریافت  رایگان نرم افزارهای علمی و آماری برخوردار شوند.

اطلاع رسانی شرکت در کارگاه ها و دوره های مهارت آموزی
اطلاع رسانی شرکت در کارگاه ها و دوره های مهارت آموزی

بزرگترین مشکل دانش آموختگان و فارغ التحصیلان، ورود به بازار کار می باشد که نیازمند یادگیری تکنیک های عملی وابسته به رشته تحصیلی می باشند. مجموعه دانش بنیان هیستوژنوتک در نظر دارد برای اعضای خود اطلاع رسانی دوره ای جهت شرکت در کارآموزی های رایگان را برقرار نماید. دانشجویان محترم دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور می توانند با عضویت در سایت هیستوژنوتک از این امکان برخوردار شوند.

بزرگترین مشکل دانش آموختگان و فارغ التحصیلان، ورود به بازار کار می باشد که نیازمند یادگیری تکنیک های عملی وابسته به رشته تحصیلی می باشند. مجموعه دانش بنیان هیستوژنوتک در نظر دارد برای اعضای خود اطلاع رسانی دوره ای جهت شرکت در کارآموزی های رایگان را برقرار نماید. دانشجویان محترم دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور می توانند با عضویت در سایت هیستوژنوتک از این امکان برخوردار شوند.

فرم عضویت دانشجویان

موارد زیر را پر کنید

بعد از ارسال فرم، کارشناسان هیستوژنوتک با شما تماس خواهند گرفت.