تولید نانو ذرات و نانوساختارها با رویکرد پژوهشی و درمانی

تولید نانو ذرات و نانوساختارها با رویکرد پژوهشی و درمانی

با پیشرفت‌های چشمگیری که در زمینه فناوری نانو در دهه‌های اخیر صورت گرفته است، ساختارهای نانوی فراوانی پدیدار شدند که دارای خواص مطلوبی برای گستره وسیعی از کاربردهای بیولوژی و مهندسی ‌پزشکی هستند. از جمله نانوساختارهای توسعه یافته می‌توان به کوانتوم دات‌های نیمه‌هادی، نانوذره‌های مغناطیسی، ذره‌های پلیمری، نانوساختارها برپایه کربن، و نانوذره‌های فلزی اشاره کرد. ثابت شده است که در مقایسه با سایر نانوساختارها، نانوذره‌های فلزی، بیشترین انعطاف‌پذیری را به دلیل امکان کنترل اندازه، شکل، ترکیب، ساختار، آرایش‌یافتگی و انکپسوله‌کردن در حین سنتز دارند. شرکت دانش بنیان بافت و ژن پاسارگاد، نانوذراتی را تولید می کند که حامل دارو یا مولکول های دارای گروه آمین، دارو با بار منفی (DNA یا RNA) و مثبت، کاتالیزور، بیوسنسور و همچنین دارای خواص ضد باکتریایی، قارچی و سرطانی می باشد.

برخی از ناوذرات تولید شده در هیستوژنوتک

 • Gold nanoparticles (Au NP) with negative charge
 • Gold nanoparticles (Au NP) modified with cysteine
 • Polyethylenimine-gold nanoparticles (PEI-Au NP)
 • Porous gold nanoparticles
 • Porous gold nanoparticles modified with cysteine
 • Fe3O4 nanoparticles
 • Fe3O4-polyethylenimine nanoparticles
 • Core-shell Fe3O4 @ Au nanoparticles
 • Core-shell Fe3O4 @ Au nanoparticles modified with cysteine
 • Core-shell Fe3O4 @ Ag nanoparticles
 • Core-shell Fe3O4 @ Au-Ag hybrid nanoparticles
 • Silver nanoparticles (Ag NP) with negative charge
 • Polyethylenimine-silver nanoparticles (PEI-Ag NP)

مطالب علمی مرتبط: نانوذرات حامل عصاره های گیاهینانو ذرات حامل دارو (نانوحامل)

خدمات مرتبط: استخراج عصاره، اسانس و مواد موثره گیاهان دارویی