تولید محیط های کشت تمایز به انواع بافت ها

تولید محیط های کشت تمایز به انواع بافت ها

هیستوژنوتک در راستای افزایش علم و به منظور ارائه خدمات و انتقال دانش به متخصصین فعال در این حوضه از علم و توانمندسازی فرآیند تولید ملی، تولید محیط کشت تمایزی به انواع رده ­های سلولی را با بررسی استانداردهای لازم به منظور جلوگیری از اتلاف وقت پژوهشگران در Set up کردن هر محیط، با دانش فنی منحصر به فرد متخصصین شرکت تولید کرده است.

برخی از محیط کشت های تولید شده در شرکت هیستوژنوتک

  • محیط کشت تمایز به استخوان
  • محیط کشت تمایز به غضروف
  • محیط کشت تمایز به چربی
  • محیط کشت تمایز به سلول عصبی
  • محیط کشت تمایز به سلول اپیتلیالی
  • محیط کشت تمایز به سلول های قلبی
  • محیط کشت تمایز به سلول زایای نر
  • محیط کشت تمایز به سلول زایای ماده
  • محیط کشت تمایز به سلول های ترشح کننده انسولینی
  • محیط کشت سلول های سرطانی

مطالب علمی مرتبط: اصطلاحات کشت سلولی و اجزای محیط کشتعوامل تاثیر گذار بر سلول‌های کشت داده شده