سلولی

عوامل تاثیر گذار محیط کشت سلولی بر سلول‌های کشت داده شده

اثرهای محیط کشت سلول

اثر محیط بر سلول‌های کشت داده شده

سلول‌های  کشت داده شده در محیط به علت تغییر در محیط اطرافشان ممکن است فنوتیپ معمول خود را نشان ندهند و تداخل سلول-سلول، سلول- ماتریکس آنها کاهش ‌یابد.

عوامل تاثیر گذار بر فنوتیپ سلولها عبارتند از:

  • جنس سوبسترایی که سلول‌ها روی آن رشد می‌کند(جامد:پلاستیک، نیمه جامد:کلاژن و آگار، مایع: محیط‌های سوسپانسیون)
  • درجه‌ی تماس با سایر سلول‌ها
  • ترکیبات فیزیکوشیمیایی و فیزیولوژیکی در محیط
  • گاز‌های موجود در محیط
  • دمای انکوباسیون

چسبندگی سلولی

بیشتر سلول‌های جدا شده از بافت‌های جامد به صورت تک لایه چسبنده رشد می‌کنند، مگر اینکه این سلول‌ها از نوع ترنسفورم شده یا غیر وابسته به بستر باشند. پس از جدا شدن سلول‌ها از بافت، برای تکثیر نیاز به چسبیدگی و گسترش در سطح سوبسترا دارند که معمولا به سطح شیشه‌ای و یا پلاستیکی می‌چسبند. این چسبندگی به وسیله‌ی گیرند‌های مخصوص اتصالات به ماترکس خارج سلولی صورت می‌گیرد که به نوعی می‌توان گفت پراکندگی و گسترش سلول‌ها به تولید پروتئین‌ها و پروتئوگلیکان‌های ماترکس خارج سلولی مربوط می‌شود. ماتریکس به سوبسترای دارای بارالکتریکی (شیشه و پلاستیک) پیوند داده شده سپس سلول‌ها از طریق اتصال به گیرنده‌های ویژه به ماتریکس اتصال می‌یابد

سه گروه اصلی از پروتئین‌های تراغشایی در اتصالات سلول- سلول و سلول- ماتریکس و در انتقال پیام نقش دارد که منجر به اتصال سلول‌های نزدیک به هم می‌شوند.

  1. مولکول‌های چسبندگی سلول-سلول
  2. وابسته به کسیم (کادهرین‌ها )
  3. مستقل از کلسیم

نکته : میانکش سلول – ماتریکس با استفاده از اینتگرین‌ها انجام می‌شود که از دو زیر واحد آلفا و بتا ایجاد شده و سطح خارجی متفاوت داشته که منجر به ایجاد تنوع در میان آنها می‌شود.

برچسب ها
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن