سلولیگلچين مطالب علمي

عوامل تاثیر گذار بر سلول‌های کشت داده شده

عوامل تاثیر گذار بر سلول‌های کشت داده شده

در مطلب قبل با تجهیزات و انواع روش های کشت سلول آشنا شدیم.در ادامه عوامل تاثیر گذار پیرامون سلول های کشت شده را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید.

سلول های کشت داده شده، از بافت های مختلف را می توان در ظروف مخصوص حاوی محیط های کشت با درجه حرارت های تعریف شده که در انکوباتور ایجاد می شود نگهداری و تکثیر داد در عین حال تغییرات جزئی در هر یک از این عوامل می تواند بر نتایج تاثیر گذار باشد.

سلول‌های  کشت داده شده در محیط به علت تغییر در محیط اطرافشان ممکن است فنوتیپ معمول خود را نشان ندهند و تداخل سلول-سلول، سلول- ماتریکس آنها کاهش ‌یابد.

عوامل تاثیر گذار بر فنوتیپ سلول ها عبارتند از:

  • جنس سوبسترایی که سلول‌ها روی آن رشد می‌کند(جامد:پلاستیک، نیمه جامد:کلاژن و آگار، مایع: محیط‌های سوسپانسیون)
  • درجه‌ی تماس با سایر سلول‌ها
  • ترکیبات فیزیولوژیکی وفیزیکوشیمیایی در محیط
  • گاز‌های موجود در محیط
  • دمای انکوباسیون

چسبندگی سلولی

بیشتر سلول‌های جدا شده از بافت‌های جامد به صورت تک لایه چسبنده رشد می‌کنند، مگر اینکه این سلول‌ها از نوع ترنسفورم شده یا غیر وابسته به بستر باشند. پس از جدا شدن سلول‌ها از بافت، برای تکثیر نیاز به چسبیدگی و گسترش در سطح سوبسترا دارند که معمولا به سطح شیشه‌ای و یا پلاستیکی می‌چسبند. این چسبندگی به وسیله‌ی گیرند‌های مخصوص اتصالات به ماترکس خارج سلولی صورت می‌گیرد که به نوعی می‌توان گفت پراکندگی و گسترش سلول‌ها به تولید پروتئین‌ها و پروتئوگلیکان‌های ماترکس خارج سلولی مربوط می‌شود. ماتریکس به سوبسترای دارای بارالکتریکی (شیشه و پلاستیک) پیوند داده شده سپس سلول‌ها از طریق اتصال به گیرنده‌های ویژه به ماتریکس اتصال می‌یابد

سه گروه اصلی از پروتئین‌های تراغشایی در اتصالات سلول- سلول و سلول- ماتریکس و در انتقال پیام نقش دارد که منجر به اتصال سلول‌های نزدیک به هم می‌شوند.

  1. مولکول‌های چسبندگی سلول-سلول
  2. وابسته به کلسیم (کوادهرین‌ها )
  3. مستقل از کلسیم

نکته : میانکش سلول – ماتریکس با استفاده از اینتگرین‌ها انجام می‌شود که از دو زیر واحد آلفا و بتا ایجاد شده و سطح خارجی متفاوت داشته که منجر به ایجاد تنوع در میان آنها می‌شود.

عوامل تاثیر گذار بر سلول‌های کشت داده شده

مطالب مرتبط: تجهیزات مورد نیاز کشت سلول و انواع کشت سلولمراحل چرخه‌ سلولی و تفکیک سلول هاتمایز پیری سلولی و اجزای محیط کشت

خدمات مرتبط: خدمات سلولیمحیط های کشت تمایزیداربست های مهندسی بافت

نمایش بیشتر
همچنین ببینید
بستن