اخبار

شهریه‌ های سال تحصیلی جدید ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد

با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ دانشگاه‌های علوم پزشکی، تعداد ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی میزان شهریه‌های خود را به صورت علی الحساب و یا ترمی برای دانشجویان شهریه پرداز پردیس‌های خودگردان و پردیس‌های بین الملل این دانشگاه‌ها اعلام کردند.

بر اساس اعلام دانشگاه‌های علوم پزشکی برخی از دانشگاه‌ها تنها به گرفتن علی الحساب اکتفا کرده اند و برخی دیگر جزئیات بیشتری از میزان شهریه‌ای که دانشجویان باید پرداخت کنند اعلام کرده اند.

بالاترین میزان شهریه اعلامی مربوط به دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به میزان یک سال: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است.

جدول شهریه‌های ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی

ردیفدانشگاهشهریهتوضیحات
۱دانشگاه علوم پزشکی اراکپذیرفته شدگان رشته پزشکی: ۱۲۰ میلیون ریال / پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی: ۷۰ میلیون ریالپذیرفته‌شدگان شهریه پرداز (مازاد)، بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مکلفند تعهد محضری (تضمین ثبت نام) بسپرند. شهریه ترم اول تحصیلی بصورت علی الحساب است و مابه‌التفاوت آن در ترم بعد لحاظ خواهد شد. میزان شهریه و افزایش سالیانه آن با تصویب هیأت امنای دانشگاه اعمال خواهد شد. این پذیرفته شدگان در صورت انصراف از تحصیل مکلف به پرداخت خسارت دانشگاه به میزان شهریه ثابت کل دوره خواهند بود.
۲دانشگاه علوم پزشکی اردبیلپزشکی: ۹۵ میلیون ریال / دندانپزشکی: ۹۵ میلیون ریال / داروسازی: ۹۵ میلیون ریال / کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه مبلغ: ۴۸.۰۹۷.۵۰۰ ریال / کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی مبلغ: ۶۲.۰۱۲.۵۰۰ ریال / کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس مبلغ: ۵۶.۸۷۰.۰۰۰ ریال / کارشناسی ارشد مامایی مبلغ: ۶۱.۱۰۵.۰۰۰ ریالشهریه ترم اول دانشجویان جدیدالورود شهریه پرداز در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ به صورت علی الحساب است. دانشجویان شهریه پرداز ورودی نیمسال دوم ۱۴۰۲ نیز همانند دانشجویان ورودی نیم سال اول ۱۴۰۲ باید شهریه ترم اول خود را پرداخت کنند.
۳دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمقطع کارشناسی: کلیه رشته‌ها: ۶۰ میلیون ریال؛ ستاد شاهد: ۳۰ میلیون ریال / مقطع کارشناسی ارشد: کلیه رشته‌ها: ۸۵ میلیون ریال؛ ستاد شاهد: ۵۰ میلیون ریال / مقطع دکتری تخصصی: کلیه رشته‌ها: ۱۶۰ میلیون ریال؛ ستاد شاهد: ۷۰ میلیون ریال / مقطع دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی: کلیه رشته‌ها: ۱۶۰ میلیون ریال؛ ستاد شاهد: ۵۰ میلیون ریالدانشجویانی که قبلاً شهریه پایان نامه را پرادخت کرده اند (تکرار پایان نامه)، لازم است شهریه ثابت را پرداخت کنند. دانشجویان دکتری تخصصی در حال گذراندن امتحان جامع، شهریه ثابت را پرداخت کنند. دانشجویان دکتری عمومی که قبلاً شهریه ترم آخر را پرادخت کرده اند، لازم است شهریه ثابت را پرداخت کنند. شهریه دانشجویان به صورت علی الحساب محاسبه شده است.
۴دانشگاه علوم پزشکی ایلاممبلغ پیش پرداخت جهت ثبت نام مقطع دکتری عمومی ۱۰۰ میلیون ریال / مبلغ پیش پرداخت جهت ثبت نام مقطع کارشناسی ۵۰ میلیون ریالمبلغ پیش پرداخت شهریه و میزان شهریه به صورت شهریه ثابت و متغیر به ازای واحد تئوری و به ازای واحد عملی به صورت جدول در اطلاعیه ثبت نام اعلام شده است.
۵دانشگاه علوم پزشکی بابلرشته پزشکی ۳۰۰ میلیون ریال / رشته دندانپزشکی ۳۰۰ میلیون ریال / رشته‌های فیزیوتراپی و پرستاری ۱۵۰ میلیون ریال / دانشجویان شاهد و ایثارگر: رشته پزشکی ۱۸۰ میلیون ریال / رشته دندانپزشکی ۲۰۰ میلیون ریال / رشته‌های فیزیوتراپی و پرستاری ۶۰ میلیون ریالمیزان واریزی شهریه بابت ۲ ترم تحصیلی و به صورت علی الحساب اعلام شده است. شهریه دانشجویان فرزندان شاهد، آزادگان و جانبازان بالای ۲۵ درصد مبالغ به صورت ۵۰ درصد علی الحساب واریز شود.
۶دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیشهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) رشته‌های پزشکی و داروسازی: ۳۲.۲۱۰.۲۰۰ ریال / شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) رشته دندانپزشکی: ۳۲.۲۱۰.۲۰۰ ریال / شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) رشته‌های کاردانی و کارشناسی: ۱۶.۱۰۵.۱۰۰ ریال / شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) رشته‌های کارشناسی ارشد: ۲۴.۱۵۷.۶۵۰ ریالمجموع شهریه متغیر شامل دروس عمومی، دروس اختصاصی، واحد نظری، واحد عملی، دروس پایه، واحد عملی آزمایشگاه، واحد کارآموزی، واحد کارآموزی، واحد
کارورزی، واحد پایان نامه به تفکیک رشته‌ها در سایت دانشگاه درج شده است.
نرخ شهریه اعلام شده بر اساس جداول مصوب شده توسط هیأت امنا و هیأت رئیسه دانشگاه است. شهریه محاسبه شده مطابق با شیوه نامه دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه در نظر گرفته شده و برای یک نیمسال تحصیلی مبالغ شهریه ثابت و شهریه متغیر دریافت می‌شود. کارکنان دانشگاه و فرزندان آنان از تخفیف در شهریه برخوردار نخواهد بود. دانشجویان شهریه پرداز در صورت انصراف از تحصیل در هر زمان، ملزم به پرداخت خسارت انصراف براساس شیوه نامه شهریه پرداز دانشگاه هستند. پرداخت شهریه ثابت و مبلغ علی الحساب مشخص شده در سامانه آموزشی قبل از انتخاب واحد و پرداخت کامل یا ۵۰ درصد از شهریه باقی مانده بعد از انجام انتخاب واحد و پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده شهریه پس از پایان کلاس‌ها و قبل از شروع امتحانات است.
۷دانشگاه علوم پزشکی تهرانرشته داروسازی برای یک سال یک میلیارد ریال / رشته دندانپزشکی برای یک سال: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالپذیرش تنها محدود به رشته‌های دکتری عمومی دندانپزشکی و داروسازی پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران است. دانشجو در تمام طول دوران تحصیل تابع آئین نامه‌های مصوب وزارت بهداشت و مقررات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. سالانه ۲۰ درصد به مبلغ شهریه آموزشی اضافه خواهد شد. میزان شهریه منوط به تصویب هیأت امنای دانشگاه است.
۸دانشگاه علوم پزشکی دزفولشهریه ثابت دانشجویان پزشکی: ۲۸،۵۵۰،۶۷۶ ریال / شهریه ثابت دانشجویان کارشناسی: ۱۴،۲۷۵،۳۳۸ ریال / واحد نظری عمومی ۲ꓹ۱۴۱ꓹ۳۰۰ ریال / واحد عملی عمومی ۲ꓹ۸۵۵ꓹ۰۶۷ ریالشهریه متغیر پزشکی: نظری پایه ۵ꓹ۲۳۴ꓹ۲۹۰ ریال / عملی پایه ۷ꓹ۸۵۱ꓹ۴۳۵ ریال / نظری تخصصی ۶ꓹ۴۲۳ꓹ۹۰۲ ریال / عملی تخصصی ۷ꓹ۸۵۱ꓹ۴۳۵ ریال / نظری عمومی ۲ꓹ۱۴۱ꓹ۳۰۰ ریال / عملی عمومی ۲ꓹ۸۵۵ꓹ۰۶۷ ریالشهریه متغیر رشته‌های کارشناسی: نظری پایه ۲ꓹ۲۸۴ꓹ۰۵۴ ریال / عملی پایه ۳ꓹ۱۴۰ꓹ۵۷۴ ریال / نظری تخصصی ۲ꓹ۸۵۵ꓹ۰۶۷ ریال / عملی تخصصی ۳ꓹ۹۹۷ꓹ۰۹۴ ریالدانشجویان پردیس خودگردان علاوه بر مدارک ثبت نام ملزم به ارائه تعهد محضری به دانشگاه خواهد بود. در صورت انصراف از تحصیل دانشجو شهریه پرداز طبق مصوبه هیأت امناء دانشگاه موظف به پرداخت جریمه خواهد بود.
۹دانشگاه علوم پزشکی فسارشته پزشکی (دکتری عمومی): ۱۰۰ میلیون ریال شهریه نیمسال اولشهریه بصورت علی الحساب است. دانشجویان شهریه پرداز چنانچه پس از انجام ثبت نام از تحصیل انصراف دهند یا به دانشگاه دیگری منتقل شوند باید شهریه ثابت کل نیمسال‌های تحصیلی را بپردازند.
۱۰دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیتهیه سفته به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای دکتری عمومی / تهیه سفته به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای مقطع کارشناسیپذیرفته شدگان پردیس خودگردان ملزم به تهیه سفته به مبالغ اعلامی با پشت نویسی و امضا دو ضامن و ارسال آن همراه با مدارک هستند.
۱۱دانشگاه علوم پزشکی شیرازشته‌های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی): ۳۰۰ میلیون ریال / رشته‌های مقطع کارشناسی: ۱۵۰ میلیون ریالسفته به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جهت رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و سفته به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جهت رشته‌های کارشناسیشهریه بصورت علی الحساب برای نیمسال اول است. شهریه قطعی توسط وزارت بهداشت اعلام خواهد شد و دانشجویان موظفند شهریه مشخص شده را حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم تسویه کنند. دانشجویان شهریه پرداز چنانچه پس از انجام ثبت نام از تحصیل انصراف دهند یا به دانشگاه دیگری منتقل شوند باید شهریه ثابت کل نیمسال‌های تحصیلی باقیمانده را بپردازند. پذیرفته شدگان شهریه پرداز ورودی بهمن ماه باید سفته‌ها در بهمن ماه ارائه دهند.
۱۲دانشگاه علوم پزشکی قزوینمقطع دکتری عمومی رشته پزشکی و دندانپزشکی: سفته معادل یک میلیارد و ۹۳۶ میلیون ریال بابت شهریه کل دورهمقطع کارشناسی رشته‌های پرستاری، مامایی، تکنولوژی اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، بهداشت عمومی، بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی: سفته معادل ۶۰۵ میلیون ریال بابت شهریه کل دورهپذیرفته شدگان اتباع خارجی در کلیه رشته‌ها: سند یا سفته محضری معادل ریالی شهریه کل دوره به عنوان تضمین دریافت می‌شوددانشجویان باید بعد از تهیه سفته‌های بانکی و پس از تأیید امضا ضامن توسط دفترخانه اسناد رسمی بعنوان تضمین همراه با مدارک ثبت نامی به دانشگاه تحویل دهند. پذیرفته شدگان ملزم به پرداخت شهریه مطابق جدول شهریه مصوب هیأت رئیسه دانشگاه هستند.
۱۳دانشگاه علوم پزشکی قممقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی): ۱۴۰ میلیون ریال / مقطع کارشناسی: ۷۰ میلیون ریالشهریه پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد و اتباع کنکور سراسری (شهریه پرداز) به صورت علی‌الحساب و به عنوان شهریه نیمسال اول دریافت می‌شود.
۱۴دانشگاه علوم پزشکی البرزهمه دانشجویان: مبلغ ۳۲/۲۱۰/۲۰۰ ریالکلیه دانشجویان شهریه پرداز باید هنگام ثبت نام اینترنتی نسبت به پرداخت شهریه خود به مبلغ اعلامی به صورت علی الحساب اقدام کنند.
۱۵دانشگاه علوم پزشکی گیلانپزشکی و دندانپزشکی: پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به صورت نقدیشهریه اعلام شده علی الحساب بوده و در صورت تغییر مبلغ شهریه متعاقباً به دانشجویان اعلام می‌شود. پذیرفته شدگان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان ملزم به سپردن تعهدنامه محضری و ارائه آن در زمان ثبت نام هستند. سفته ۴۲۰ میلیون ریال برای رشته پزشکی و ۳۶۰ میلیون ریال برای رشته دندانپزشکی که توسط داوطلب و ضامنین و اولیا امضا شود.
۱۶دانشگاه علوم پزشکی یاسوجهمه رشته‌ها: مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال (علی الحساب)سهمیه مازاد یا شهریه پرداز: دانشجویان کد رشته‌های سهمیه مازاد یا شهریه پرداز باید مبلغ اعلامی را به به صورت علی الحساب به عنوان شهریه در زمان ثبت نام حضوری پرداخت کنند.
۱۷دانشگاه علوم پزشکی یزدمبلغ شهریه علی الحساب جهت هر ترم رشته دندانپزشکی ۲۰۰ میلیون ریال / پزشکی ۲۰۰ میلیون ریال / داروسازی ۲۰۰ میلیون ریال / پرستاری ۱۸۰ میلیون ریال / علوم آزمایشگاهی ۱۸۰ میلیون ریالهمه دانشجویان بین الملل باید نسبت به پرداخت برخط شهریه و واریز کامل شهریه در نیمسال اول اقدام کرده و فیش واریزی و فرم تعهد شهریه را به همراه سایر مدارک در هنگام ثبت نام حضوری تحویل دهند. عدم پرداخت شهریه در زمان مقرر به منزله انصراف از تحصیل است.
۱۸دانشگاه علوم پزشکی مشهدرشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی (مقطع دکتری حرفه‌ای): ۲۲۰ میلیون ریال / رشته‌های کارشناسی: ۱۳۰ میلیون ریالشهریه مصوب رشته‌های شهریه پرداز در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت علی الحساب است. در تمامی رشته‌ها و مقاطع تحصیلی شهریه متغیر سالانه براساس آخرین مصوبات هیأت امنا / هیأت رئیسه دانشگاه افزایش خواهد داشت. شهریه ثبت نامی در نیمسال اول قابل تقسیط نیست. در صورتی که دانشجو پس از شروع به تحصیل از ادامه تحصیل منصرف شود باید کل شهریه ثابت تا پایان تحصیل را به عنوان خسارت پرداخت کند.
۱۹دانشگاه علوم پزشکی مازندراناخذ سفته مقطع دکتری به مبلغ یک میلیارد ریال / اخذ سفته مقطع کارشناسی ۵۰۰ میلیون ریالکلیه پذیرفته شدگان شهریه پرداز موظف به سپردن تعهد محضری مختص دانشجویان شهریه پرداز قبل از ثبت نام هستند و باید فرم مربوطه را تکمیل و با حضور در یکی از دفترخانه‌های رسمی به همراه ضامن سفته را به دانشگاه ارائه کنند.
۲۰دانشگاه علوم پزشکی لرستانرشته‌های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) مبلغ: ١٧١۵١٧۵٠٠ ریال / رشته‌های مقطع کارشناسی مبلغ: ٩۶۴۶١۴٩۶ ریالپذیرفته شدگان ظرفیت مازاد (شهریه پرداز) در تمامی رشته‌ها باید شهریه را به صورت برخطر پرداخت کنند. دانشجویان شهریه پرداز چنانچه پس از انجام ثبت نام از تحصیل انصراف دهند یا به دانشگاه دیگری منتقل شوند باید شهریه ثابت کل نیمسال‌های تحصیلی را بپردازند.

سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی جزئیات شهریه‌های خود را اعلام نکرده اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن