اخبار

نتایج پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد

بر اساس اعلام این دبیرخانه، تمامی فارغ التحصیلان سال ۱۴۰۲ و دستیاران رشته های تخصصی با پایان دوره آموزشی حداکثر تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ که موفق به کسب قبولی در مراحل کتبی و شفاهی آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ۱۴۰۲ در رشته های بیماری های داخلی، کودکان، بیهوشی و جراحی عمومی شده اند (به جز افرادی که در مقطع تخصصی با استفاده از سهمیه خانمها، مناطق محروم، اعم از مازاد مناطق محروم و یا قانون برقراری عدالت آموزشی مورد پذیرش قرار گرفته اند) می توانند در این مرحله شرکت کنند.

افرادی که تمایل دارند در مراحل تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی شرکت کنند می توانند از ۱۸ تا ۲۱ مهرماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir ثبت نام کنند. مهلت مذکور قابل تمدید نیست.

مرحله تکمیل ظرفیت چهلمین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی سال ۱۴۰۲ در راستای تأمین نیروی انسانی فوق تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اجرا می شود.

افراد واجد شرایط شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت:

– عدم اشتغال به تحصیل در یکی از رشته های فوق تخصصی پزشکی و دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و دکتری تخصصی (PhD)

تبصره: دارندگان مدرک دانشنامه فوق تخصصی و قبول شدگان آزمون نهایی و گواهینامه فوق تخصصی در یکی از رشته های پزشکی بالینی مجاز به شرکت مجدد در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی نیستند.

– داوطلبانی که در چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی شرکت کرده و پذیرفته نشده اند.

– تمامی فارغ التحصیلان سال ۱۴۰۲ و دستیاران رشته های تخصصی با پایان دوره آموزشی حداکثر تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ که موفق به کسب قبولی در مراحل کتبی و شفاهی آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ۱۴۰۲ در رشته های بیماری های داخلی، کودکان، بیهوشی و جراحی عمومی شده اند (به جز افرادی که در مقطع تخصصی با استفاده از سهمیه خانمها، مناطق محروم، اعم از مازاد مناطق محروم و یا قانون برقراری عدالت آموزشی مورد پذیرش قرار گرفته اند).

– پذیرش این گروه از داوطلبان با رعایت حداکثر تعداد مورد توافق صورت می پذیرد.

– تمام دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی در رشته های پیش نیاز بیماری های داخلی، کودکان، بیهوشی و جراحی عمومی که تعهدات موضوعه ضریب K ایشان به اتمام رسیده است.

در این دوره از آزمون داوطلبان رشته های فوق تخصصی بیماری های ریه، خون و سرطان بالغین، نفرولوژی، مراقبت های ویژه، کلیه کودکان و خون و سرطان کودکان، جراحی قلب، جراحی توراکس، و جراحی کودکان با داشتن دانشنامه سال جاری رشته تخصصی مرتبط مورد نیاز، ضرورتی برای سپری کردن تعهده دوره تخصصی (ضریب کا) قبل از شرکت در آزمون ندارند. در صورت قبولی انجام تعهدات این دسته از داوطلبان به پس از فارغ التحصیلی موکول می شود.

نحوه شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت:

مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۲

انتخاب یک رشته فوق تخصصی بنا به اطلاعات جدول ضمیمه و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز مجاز

نحوه پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت:

پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت با برگزاری ارزیابی ساختارمند، بررسی سوابق آموزشی و با تایید هیات ممتحنه دانشنامه رشته فوق تخصصی صورت خواهد پذیرفت.

پذیرش در بین کلیه متقاضیان در هر رشته با رعایت مقررات کلی پذیرش دستیار فوق تخصصی صورت خواهد پذیرفت.

تعهدات:

الف) کلیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی به صورت آزاد و یا مشمولین پذیرش با استفاده از سهمیه ایثارگران ملزم به سپردن تعهد محضری عام به میزان برابر مدت تحصیل به نفع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (تعهدنامه باید حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از شروع دوره تحویل شود.)

ب) کارکنان رسمی سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و یا نهادها که با ماموریت آموزشی بصورت داوطلب آزاد در آزمون شرکت کرده و مورد پذیرش قرار می گیرند. در صورت پذیرش ملزم به سپردن تعهد محضری خدمتی خاص به میزان برابر مدت آموزش به محل استخدام خود هستند. این موضوع نافی انجام باقیمانده تعهدات ماموریت آموزشی اخذ شده نخواهد بود.

ج) مستخدمین دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و اعضای هیأت علمی ملزم به سپردن تعهد محضری به میزان برابر طول دوره آموزشی مصوب به دانشگاه محل استخدام خواهند بود. این موضوع نافی انجام باقیمانده تعهدات ماموریت آموزشی اخذ شده نخواهد بود.

د) سند تعهد محضری خدمت پذیرفته شدگان مطابق مقررات باید در بدو شروع به آموزش به دانشگاه محل تحصیل ارائه شود. از آموزش افرادی که سند تعهد محضری را حداکثر ظرف مدت دو هفته ارائه نکنند، جلوگیری به عمل خواهد آمد.

توجه: جانبازانی که مستخدم دستگاه های اجرایی هستند و با استفاده از ماموریت آموزشی در دوره های دستیاری پذیرفته می شوند از تودیع سند تعهد محضری معاف هستمد و لیکن این معافیت مانع از انجام سایر تعهدات از جمله تعهدات موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و قانون تأمین امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (آموزش رایگان) نمی شود.

عدم سپردن تعهد محضری به منزله اعلام انصراف از پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت خواهد بود.

جدول تکمیل ظرفیت پذیرش چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی

رشته های وابسته به داخلی دانشگاه های علوم پزشکی پذیرنده دستیار فوق تخصصی ظرفیت
نفرولوژی تهران، ایران، شهیدبهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، بقیه الله (عج) ۳۰ نفر
روماتولوژی تهران، ایران، شهیدبهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، بقیه الله (عج)، یزد ۱۶ نفر
خون و سرطان بالغین تهران، شهیدبهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، مازندران ۳۰ نفر
بیماری های ریه شیراز، مشهد، تبریز، اهواز ۷ نفر
رشته های وابسته به کودکان دانشگاه های علوم پزشکی پذیرنده دستیار فوق تخصصی ظرفیت
کلیه کودکان تهران، ایران، شهیدبهشتی، شیراز، مشهد، اهواز، کرمانشاه ۹ نفر
خون و سرطان کودکان تهران، ایران، شیراز، اهواز ۶ نفر
ریه کودکان شهیدبهشتی ۳ نفر
عفونی کودکان شیراز، مشهد ۲ نفر
قلب کودکان شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز ۶ نفر
طب نوزادی و پیرامون تولد تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، بابل، همدان، زنجان، یزد، کرمان ۱۹ نفر
مغز و اعصاب کودکان ایران، شهیدبهشتی، شیراز، مشهد، تبریز، اهواز ۸ نفر
روماتولوژی کودکان تهران، شهیدبهشتی، ۳ نفر
رشته های وابسته به جراحی عمومی دانشگاه های علوم پزشکی پذیرنده دستیار فوق تخصصی ظرفیت
جراحی عروق تهران، شهیدبهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، اهواز، مازندران، گیلان ۱۵ نفر
جراحی کودکان تهران، ایران، شهیدبهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز ۱۵ نفر
جراحی قلب و عروق تهران، ایران، شهیدبهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، کرمانشاه ۱۹ نفر
جراحی قفسه صدری تهران، شهیدبهشتی، شیراز، اصفهان ۵ نفر
رشته های وابسته به داخلی- بیهوشی دانشگاه های علوم پزشکی پذیرنده دستیار فوق تخصصی ظرفیت
مراقبت های ویژه پزشکی تهران، ایران، شهیدبهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز، اهواز، مازندران ۱۶ نفر
رشته های وابسته به کودکان و طب اورژانس دانشگاه های علوم پزشکی پذیرنده دستیار فوق تخصصی ظرفیت
طب اورژانس کودکان تهران، ایران، شهیدبهشتی، تبریز ۸ نفر
رشته های وابسته به کودکان و داخلی دانشگاه های علوم پزشکی پذیرنده دستیار فوق تخصصی ظرفیت
آلرژی و ایمونولوژی بالینی تهران، شهیدبهشتی، شیراز، مشهد ۶ نفر

تاریخ ثبت نام و شروع به دوره این گروه از پذیرفته شدگان متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانی – بافت شناسی – آزمایشگاه بیوتکنولوژی – آزمایشگاه پاتولوژی – آزمایشگاه ژنتیک – اسانس گیری – جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن