تولید عصاره اسانس ماده مؤثره گیاهان دارویی

تولید عصاره اسانس ماده مؤثره گیاهان دارویی

از مهمترین فعالیت های مرکز تحقیقاتی هیستوژنوتک می توان به تهیه انواع اسانس ها، عصاره ها و مواد مؤثره از گیاهان دارویی، بررسی تاثیر انواع عصاره ها بر روی انواع مدل های بیماری حیوانات آزمایشگاهی، انواع بافت ها و داربست های سلولی حیوانی و انسانی، آنالیز انواع عصاره و اسانس ها با تکنیک های HPLC، UV  ، TLC انجام طرح‌های مشترک پژوهشی و تجاری سازی در زمینه استخراج، فرآوری و خالص‌سازی مواد مؤثره گیاهی با فعالان صنعتی و نخبگان دانشگاهی و در نهایت برگزاری دوره‌های آموزشی روش‌های استخراج، خالص‌ سازی، تولید و کاربرد عصاره ها و مواد مؤثره گیاهی اشاره کرد.


مطالب علمی مرتبط: انواع مختلف روش های عصاره گیری گیاهان دارویینانو ذرات حامل دارو (نانوحامل)

خدمات مرتبط: استخراج عصاره، اسانس و مواد موثره گیاهان دارویی