نانوبیوتکنولوژی

بیان پروتئین های نوترکیب قارچ های رشته ای

سیستم بیانی یوکاریوتی

بیان پروتئین های نوترکیب قارچ های رشته ای

در ادامه مطالب انواع سیستم های بیانی پروتیئن های نوترکیب با سیستم بیانی یوکاریوتی در قارچ های رشته ای همراه شما هستیم

 قارچ های رشته ای سیستم بیانی دیگری برای تولید پروتئین نوترکیب می باشند که دارای ظرفیت بالایی برای تولید مقادیر زیادی از پروتئین ترشح شده هستند. قارچ های رشته ای مانند Aspergillus niger ، Aspergillus oryza و Trichoderma reesei به دلیل توانایی انجام برخی تغییرات پس از ترجمه، میزبان های جذابی برای تولید پروتئین های نوترکیب هستند.

 

مزایا

مزایای استفاده از قارچ های رشته ای به عنوان میزبان شامل: توانایی های طبیعی شان برای ترشح انواع پروتئین ها، بازده بالا، رشد سریع در محیط های کشت تعریف شده و ارزان، ایمن، مقیاس پذیر در سطح بیان بالا می باشد. همچنین ژن های خارجی میتوانند از طریق پلاسمید به کروموزوم قارچ های رشته ای وارد شوند.

از طرفی تنوع ژنتیکی آنها، درهای جدیدی برای بهره برداری از آنها به عنوان یک منبع جدید ژن به عنوان  میزبان بیانی باز کرده است .

معایب

با وجود مزایای زیاد و انجام تغییرات پس از ترجمه مثل فسفوریلاسیون، استیلاسیون، آسیلاسیون و… ،

اما بازهم قادر به اضافه کردن قندهای انسانی مثل اسید سیالیک نمی باشند و درنتیجه پروتئین فعال پیچیده انسانی را نمی توانند تولید کنند. از طرفی ترجیح کدونی قارچ ها نیز با انسانها متفاوت است .

 

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانی – بافت شناسی – آزمایشگاه بیوتکنولوژی – آزمایشگاه پاتولوژی – آزمایشگاه ژنتیک – اسانس گیری – جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.

مطالب مرتبط: انواع سیستم های بیانی پروتیئن های نوترکیببیان پروتئین های نوترکیب یوکاریوتی از مخمر

نمایش بیشتر
همچنین ببینید
بستن