نانوبیوتکنولوژی

انواع سیستم های بیانی پروتیئن های نوترکیب

سیستم های بیانی پروتیئنی

انواع سیستم های بیانی پروتیئن های نوترکیب

سلول های میزبانی که به منظور بیان پروتئین استفاده می‌شوند بسیار مختلف اند. هر کدام از این سیستم‌های بیانی، مزایا و معایب خاص خود را دارند. سیستم های پروکاریوتی  شامل باکتری های گرم منفی می باشند، و سیستم های یوکاریوتی شامل سویه های جدید مخمر، قارچ های رشته ای و سیستم هایی بر پایه گیاهان و حشرات که در سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته اند می باشند. حتی سیستم های آزمایشگاهی ابداع شده اند که عاری از سلول هستند و در محیط عاری از سلول در حالت درون آزمایشگاهی قادر به ترجمه پروتئین هدف می باشند. کیفیت پروتئین، عملکرد، سرعت تولید و بازده تولید، مهمترین عوامل در هنگام انتخاب سیستم بیان مناسب برای تولید پروتئین نوترکیب هستند.

انواع سیستم های بیانی پروتیئن های نوترکیب

هر سیستم بیانی دارای یک سری نقاط قوت و ضعف می باشد که می توان آن ها را به ویژگی هایی از لحاظ هزینه، سرعت، توانایی گلیکولیزاسیون و تا شدن پروتیئن، تقسیم بندی کرد. باکتری ها سریع ترین و ارزان ترین سیستم بیانی برای پروتیئن های نوترکیب می باشند. اما آن ها گلیکولیزاسیون پروتئین را انجام نمی دهند و یا پروتئین های پستانداران را به درستی  fold نمی کنند.

کشت های سلول های پستانداران، گلیکولیزاسیون و تا شدن پروتیئن رو به خوبی انجام می دهند اما نگهداری آن ها گران می باشد. بنابراین تعیین اینکه از چه سیسیتم بیانی برای پروتیئن نوترکیب استفاده کنیم بستگی به پروتئین و ویژگی های ذاتی خاص آن دارد.

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانی – بافت شناسی – آزمایشگاه بیوتکنولوژی – آزمایشگاه پاتولوژی – آزمایشگاه ژنتیک – اسانس گیری – جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.

مطالب مرتبط: بیان پروتئین های نوترکیب یوکاریوتی از مخمربیان پروتئین های نوترکیب قارچ های رشته ای

نمایش بیشتر
همچنین ببینید
بستن