تولید داربست های مهندسی بافت

تولید داربست های مهندسی بافت

مهندسی بافت استفاده ترکیبی از سلول­ ها، فاکتور های رشد و داربست ها برای شبیه­ سازی و تولید بافت­ های بدن در شرایط آزمایشگاهی است. داربست ها به عنوان بستری برای اتصال، مهاجرت و تمایز سلولی در بافت در حال تشکیل عمل می ­کنند. این ساختارها در حالت ایده ­آل باید خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه با ماتریکس خارج سلولی بافت ­های بدن را داشته باشند. آزمایشگاه تحقیقاتی بافت و ژن پاسارگاد هیستوژنوتک این ادعا را دارد که با داشتن کادری توانمند و اساتید مجرب، قادر به انجام تمامی مراحل مذکور جهت مطالعات بافت‌شناسی می ­باشد.

برخی از داربست های تولید شده در هیستوژنوتک

  • Electrospinning
  • Thermally Induced Phase Separation
  • Leaching Solvent Casting Particulate
  • ۳D Printing
  • Foam Castin
  • Freeze Casting
  • Hydrogels
  • Acellularization of different tissues

مطالب علمی مرتبط: تجهیزات مورد نیاز کشت سلول و انواع کشت سلولمراحل چرخه‌ سلولی و تفکیک سلول ها

خدمات مرتبط: مهندسی بافت و رنگ آمیزی های پاتولوژیسلول شناسی ، کشت سلول و داربست بافتی