سلولی

مراحل چرخه‌ی سلولی و تفکیک سلول ها

تفکیک سلولی

 

چرخه‌ی سلولی

چرخه‌ی سلولی شامل چهار مرحله‌ی  G1، سنتز،  G2 و  میتوز  است.

فرآیندهای چرخه توسط عملکرد متقابل سیکلین‌ها با کینازهای وابسته به آن تنظیم می‌شود. این چرخه توسط مهارکننده‌هایی مانند RB و P53 متوقف می‌شود.

 

 

مرحله (G1 (GAP1

  • در مرحله‌ی G1 سلول‌ها می‌توانند در جهت سنتز DNA و تقسیم سلولی دیگر پیش روند و یا اینکه چرخه‌ی سلولی به شکل برگشت‌پذیر (G0) و یا برگشت ناپذیر تمایز یابد، به نحوی که در این مرحله وجود نقاط تنظیمی خاص می‌تواند سرنوشت سلول را برای تمایز و یا وارد شدن به چرخه سلولی تعیین کند.

مراحل (G2 (GAP2  و سنتز (S)

  • در مرحله‌ی G2 و S وجود نقاط کنترل بی‌نقص بودن DNA را تایید می‌کنند. در صورت وجود نقص در آن چرخه‌ی سلولی به سمت تعمیر و یا مرگ برنامه‌ریزی شده ( آپوپتوز) پیش خواهد رفت. آپوپتوز به روش‌های مختلف در تکنیک‎های آزمایشگاهی قابل تشخیص می باشد.

تمایز

  • با افزایش تکثیر، بیان مارکرهای تمایز محدود می‌شود، پس برای القاء تمایز در تراکم سلولی بالا، افزایش میان کنش سلول- سلول، سلول-ماتریکس و وجود مارکرهای تمایز، مانع تکثیر سلول و القای تمایز می‌شود.

نکاتی در مورد تفکیک سلول‌ها از یکدیگر :

  • پروتئازها سبب از هم جداشدن ‌سلول‌های یک بافت و نچسبیدن سلول‌ها در کشت تک لایه می‌شود که این به دلیل هضم ماتریکس خارج سلولی است.
  • سلول‌های اپیتلیال به دلیل داشتن اتصالات محکم نسبت به جدا شدن مقاوم است.
  • در سلول‌های مزانشیمی به دلیل اینکه اتصالات از طریق ماتریکس‌های سلولی است به آسانی از هم قابل تفکیک هستند.
  • سلولهای اندوتلیالی اتصالات محکم را بیان می‌کنند و به سختی از هم جدا می‌شوند. در هر یک از این موارد باید پروتئین‌های ماتریکس را قبل از اتصال تولید کرده و یا باید به وسیله‌ی یک سوبسترای پوشیده شده توسط ماتریکس حمایت کرد.

 

برچسب ها
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن