سلولی

بررسی چرخه‌ سلولی یا سیکل سلولی

در مطالب قبل با تجهیزات و عوامل تاثیر گذار بر کشت سلول آشنا شدیم در ادامه با مراحل چرخه سلولی همراه ما باشید. 

چرخه‌ی سلولی چرخه‌ی زندگی یک سلول است. این چرخه شامل مجموعه‌ای از مراحل رشد و تکامل که سلول از زمان تقسیم از سلول مادری تا تقسیم دوباره برای ایجاد دو سلول در آن باقی خواهد ماند، است. همه ی ارگانیسم‌ها از انسان و گیاهان گرفته تا باکتری ها این چرخه‌ را دائما تکرار می کنند.

چرخه‌ی سلولی شامل چهار مرحله‌ی  G1، سنتز،  G2 و  میتوز  است.

فرآیندهای چرخه توسط عملکرد متقابل سیکلین‌ها با کینازهای وابسته به آن تنظیم می‌شود. این چرخه توسط مهارکننده‌هایی مانند RB و P53 متوقف می‌شود.

مراحل چرخه‌ سلولی و تفکیک سلول ها

مرحله (G1 (GAP1

  • در مرحله‌ی G1 سلول‌ها می‌توانند در جهت سنتز DNA و تقسیم سلولی دیگر پیش روند و یا اینکه چرخه‌ی سلولی به شکل برگشت‌پذیر (G0) و یا برگشت ناپذیر تمایز یابد، به نحوی که در این مرحله وجود نقاط تنظیمی خاص می‌تواند سرنوشت سلول را برای تمایز و یا وارد شدن به چرخه سلولی تعیین کند.

مراحل (G2 (GAP2  و سنتز (S)

  • در مرحله‌ی G2 و S وجود نقاط کنترل بی‌نقص بودن DNA را تایید می‌کنند. در صورت وجود نقص در آن چرخه‌ی سلولی به سمت تعمیر و یا مرگ برنامه‌ریزی شده ( آپوپتوز) پیش خواهد رفت. آپوپتوز به روش‌های مختلف در تکنیک‎های آزمایشگاهی سلولی قابل تشخیص می باشد.

تمایز

  • با افزایش تکثیر، بیان مارکرهای تمایز محدود می‌شود، پس برای القاء تمایز در تراکم سلولی بالا، افزایش میان کنش سلول- سلول، سلول-ماتریکس و وجود مارکرهای تمایز، مانع تکثیر سلول و القای تمایز می‌شود.

مراحل چرخه‌ سلولی و تفکیک سلول ها

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانی – بافت شناسی – آزمایشگاه بیوتکنولوژی – آزمایشگاه پاتولوژی – آزمایشگاه ژنتیک – اسانس گیری – جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.

مطالب مرتبط: تجهیزات مورد نیاز کشت سلول و انواع کشت سلولعوامل تاثیر گذار بر سلول‌های کشت داده شدهتمایز پیری سلولی و اجزای محیط کشت
خدمات مرتبط: خدمات سلولیمحیط های کشت تمایزیداربست های مهندسی بافت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن