آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ورزشی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی علمی است که به بررسی صدمات و آسیب های ناشی از فعالیت های بدنی مختلف می پردازد. این آسیب ها شامل: صدمات و تخریب بافت های نرم بدن نظیر بافت عصبی، عضلانی یا سایر بافت ها نظیر، رباط،  منیسک، استخوان و… می باشد. حرکات اصلاحی نیز یکی از بخش های علوم ورزشی است که هدف آن پیشگیری و رفع برخی ناهنجاری های جسمانی (عصبی، عضلانی مانند SCI) توسط تمرین های بدنی است.

 

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ورزشی

 

برخی از تکنیک ­های فیزیولوژی ورزشی ارائه شده در هیستوژنوتک 

  • ایجاد مدل های مختلف نخاعی SCI+ تمرین ورزشی
  • ایجاد مدل های بی باری+ تمرین ورزشی (بررسی تغییرات منییسک، غضروف، رباط)
  • ایجاد مدل های تغییرات و تخریبات استخوانی + تمرین ورزشی (بررسی تغییرات منییسک، غضروف، رباط)

مطالب مرتبط: فیزیولوژی ورزشیرفتار حرکتی ورزشی