فیزیولوژی ورزشی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از شاخه های علوم انسانی است که از جهات مختلف با علوم پایه و علوم تندرستی پیوند یافته و اثر و نقش آن در رابطه با پیشگیری، توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه غیر قابل انکار است. تربیت بدنی ماهیتی میان رشته­ ای دارد که از علوم مختلف برای تقویت و تربیت جسم و روان انسان استفاده می کند. این رشته از یک سو مشتمل بر یکسری رشته های پایه ای پزشکی (بررسی عملکرد و تغییرات بافت های مختلف بدن به فعالیت ورزشی) می باشد تا جایی که فارغ التحصیل آن تا حد یک پزشک متخصص با جسم انسان و عملکرد بافت های بدن به فعالیت ورزشی آشنا شده. در این زمینه هیستوژنوتک قادر به ارائه و آموزش خدمات علوم پایه پزشکی ورزشی به گرایش های مرتبط این رشته (فیزیولوژی ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و رفتار حرکتی) می باشد.

 

فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی، مطالعه پاسخ های بدن به فعالیت بدنی و تمرین ورزشی می باشد. این پاسخ ها شامل تغییر در متابولیسم و فیزیولوژی مناطق مختلف بدن مانند قلب، ریه ها، اعصاب، عضلات و کبد و… و تغییرات ساختاری در سلول های این بافت ها متعاقب انجام تمرینات ورزشی منظم است.  به بیان دیگر در فیزیولوژی ورزشی درک تاثیرات تمرین ورزشی شامل مطالعه ی تغییرات خاص در سیستم عصبی عضلانی، قلب و عروق و نورو هومورال است که منجر به تغییر در ظرفیت و قابلیت عملکردی بدن ناشی از تمرینات استقامتی و قدرتی  می شود.

برخی از تکنیک ­های فیزیولوژی ورزشی ارائه شده در هیستوژنوتک 

متابولیسم ورزشی

 • ایجاد مدل دیابت+ تمرین ورزشی (استقامتی، مقاومتی، اینتروال)
 • ایجاد مدل دیابت+ تمرین ورزشی+ مکمل گیاهی یا پروبیوتیک
 • ایجاد مدل کبد چرب+ تمرین ورزشی(استقامتی، مقاومتی، اینتروال)
 • ایجاد مدل کبد چرب+ تمرین ورزشی+ مکمل گیاهی یا پروبیوتیک
 • ایجاد مدل ناباروری مردانه و زنانه+ تمرین ورزشی(استقامتی، مقاومتی، اینتروال)
 • ایجاد مدل ناباروری مردانه و زنانه + تمرین ورزشی+ مکمل گیاهی و نانو

فیزیولوژی ورزشی و علوم ورزشی 

قلب و عروق و تنفس

 • ایجاد مدل MI+ تمرین ورزشی(استقامتی، مقاومتی، اینتروال)
 • ایجاد مدل MI+ تمرین ورزشی+ مکمل گیاهی یا پروبیوتیک
 • ایجاد مدل هایپرتروفی کاردیومیوپاتی+ تمرین ورزشی
 • ایجاد مدل هایپرتروفی کاردیومیوپاتی+ تمرین ورزشی+ مکمل های مختلف
 • ایجاد مدل های آلایندگی (کادمیوم، CPF و..)+ تمرین ورزشی(استقامتی، مقاومتی، اینتروال)
 • ایجاد مدل آلایندگی (کادمیوم، CPF و..)+ تمرین ورزشی+ مکمل گیاهی یا پروبیوتیک
  فیزیولوژی ورزشی و علوم ورزشی

 

عصب و عضله

 • ایجاد مدل آلزایمر با استریوتاکس+ تمرین ورزشی(استقامتی، مقاومتی، اینتروال)
 • ایجاد مدل آلزایمر با استریوتاکس+ تمرین ورزشی+ مکمل گیاهی یا پروبیوتیک
 • ایجاد مدل پارکینسون+ تمرین ورزشی(استقامتی، مقاومتی، اینتروال)
 • ایجاد مدل پارکینسون+ تمرین ورزشی+ مکمل گیاهی یا پروبیوتیک
 • ایجاد مدل آتروفی عضلانی با تعلیق+ تمرین ورزشی (استقامتی، مقاومتی، اینتروال)
 • ایجاد مدل هایپرتروفی عضلانی + تمرین ورزشی+ مکمل های مختلف هورمونی

فیزیولوژی ورزشی و علوم ورزشی

مطالب مرتبط: رفتار حرکتی ورزشیآسیب شناسی و حرکات اصلاحی ورزشی

دکمه بازگشت به بالا
بستن