خدمات بافت‌ شناسی، مهندسی بافت و رنگ آمیزی های پاتولوژی

روش های بافت‌شناسی ، از ابتدای پذیرش نمونه در آزمایشگاه پاتولوژی تا آماده ­سازی لام و بررسی آن در زیر میکروسکوپ که شامل مراحل فیکساسیون، قالب‌گیری، برش با میکروتوم، رنگ‌آمیزی و ‏مونتاژ لام و لامل را شامل می­ شود. از طرفی در علوم جدیدی همچون مهندسی بافت، به کارگیری تکنیک های به روز آماده­ سازی مقاطع و ردیابی سلولی و ساختار بافتی مهندسی شده، کمک چشمگیری در پیشرفت این علوم داشته است.

برخی از تکنیک ­های بافت شناسی ارائه شده در هیستوژنوتک