مطالب علميمولکولی

میکرو RNA ها و سرطان

میکرو RNA ها و سرطان

میکرو RNA ها زیر گروه بزرگى از RNA هاى غیرکدکننده ۱۸-۲۵ نوکلئوتیدى هستند که از نظر تکاملى حفاظت شده می باشند. این مولکول ها بیان ژن را پس از رونویسی از طریق مهار ترجمه mRNA و القا تجزیه آن کنترل می کنند و این کار را از طریق اتصال به ناحیه ترجمه نشدنی انتهاى mRNA ها انجام می دهند.  

micro RNA ها اکثراً توسط RNA pol II رونویسی می شوند که این محصول pri-mir  نامیده می شود و ساختار سنجاق سری داشته و دم پلی A در انتهای َ۳ آن و کلاهک را در َ۵ دارد.

رونوشت هاى اولیه میکرو RNA طى دو مرحله پردازش تبدیل به مولکول بالغ کوتاه ترى می شود. این ساختار های مولکولی در کنترل کردن فرآیند های فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی سلول شرکت می کنند و تعداد زیادی از آن ها می توانند به عنوان انکوژن یا مهارکننده تومور عمل کنند. بنابراین جهش در این قالب های روخوانی باز می تواند باعث بروز سرطان شود.

میکرو RNA ها و سرطان

مکانیسم عمل miRNA ها به این صورت است که اغلب با اتصال بر ‘UTR 3 ژن ها باعث خاموشی آن ها می شود، اما به تازگی مشخص شده است که برخی از miRNA ها با اتصال به نواحی کد کننده عملشان را انجام می دهند.

نقش میکرو RNA ها

  • نشانگرهای متاستاز به کبد
  • نشانگرهای متاستاز به گره های لنفاوی
  • تداخل در چرخه ی سلولی
  • نشانگرهای واکنش به شیمی درمانی
  • تداخل در تکثیر سلولی
  • تداخل در آپوپتوز
  • تداخل در مسیرهای پیام رسانی

میکرو RNA و سرطان

سرطان نتیجه خروج سلول ها از مسیرهاى درست تنظیمى، تکثیری تمایزیست. غیرحساس شدن به سیگنال هاى مهارکننده رشد، اجتناب از مرگ سلولى برنامه ریزى شده، متاستاز، تهاجم بافتى، منجر به بدخیم شدن سرطان می شوند.

برهمکنش میکرو RNA ها با ژن هاى هدف، نقش آنها را در رشد، مرگ برنامه ریزى شده، تمایز و تکثیر سلولى مشخص کرده و عملکرد مستقیم میکرو RNA را در سرطان تایید میکند.

ساختار میکرو RNA ها نشان می دهد که بسیاری از میکرو RNA ها در نمونه هاى سرطانى به صورت غیرطبیعى بیان می شوند. علاوه بر این، تفاوت هاى عملکردى بین انواع تومورها و مراحل مختلف سرطان با بیان میکرو RNA ها مرتبط است.

تغییر در بیان میکرو RNA از طریق کاهش بیان ژن هاى ضرورى درگیر در تکثیر یا بقا سلول، منجر به تشکیل تومور می شود.

میکرو RNA ها و سرطان

در شکل زیر در سمت چپ میکرو RNA بعنوان انکوژن و در سمت راست بعنوان بازدارنده تومور نقش ایفا می کند.

میکرو RNA ها و سرطان

احتمال می رود که بیان micro RNA ها هم در in vitro و هم در in vivo از طریق سنتز مولکول های pre- micro RNA یا اولیگونوکلئوتیدهای آنتی سنس می توانند تنظیم شوند که دورنمای امیدوار کننده ای برای درمان سرطان است.

منابع:

۱.کیانوش محمدی، رضا صفرعلیزاده، مروری بر میکروRNAها بهعنوان نشانگرهای زیستی جدید در سرطان کلورکتال ، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال نهم | شماره ۱ | بهار ۱۳۹۸
۲.نسرین معتمد ، زهره جهان افروز، microRNA در درمان سرطان ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست دوم،ضمیمه ، شهریور۹۳
۳.سرفصل RNAs coding-Non – درس مباحثی در ژنتیک – دکتر روانبخش

مطالب مرتبط: روش های مختلف استخراج RNA از سلول و بافت – RNA های غیر کد کننده
خدمات مرتبط‌: استخراج RNA و DNA سنتز cDNA ، طراحی پرایمر ، انجام تکنیک Real time PCR

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − 7 =

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا