میکروبیولوژی

تفسیر تست MIC

تفسیر تست MIC به پژوهشگر این امکان را می دهد که بتواند غلظت موثر داروی مورد نظر را در شرایط آزمایشگاهی بدست آورده و بتواند با دوز مشخصی داروی خود را وارد مطالعات بلینی و پیش بالینی کند

تست بررسی حداقل غلظت مهاری (MIC) به عنوان استاندارد طلایی در بررسی حساسیت یک میکروارگانیسم به مواد آنتی میکروبی و قضاوت در مورد آنهاست. تست MIC در آزمایشگاه تشخیص طبی برای تائید نتایج دیسک دیفیوژن، بررسی برخی از آنتی بیوتیک ها که تست دیسک دیفیوژن برایشان کارآمد نیست و همچنین برخی از مقاومت های غیر طبیعی استفاده می شود.
بطور کلی تعریف حداقل غلظت مهاری (MIC) کم ترین میزان از داروی مورد نظر است که توان محدود کردن رشد میکروارگانیسم خاصی را در یک انکوباسیون ۲۴ ساعته داشته باشد.

تست MIC به روش ماکرو براث دایلوشن

روش انجام تست ماکرو براث دایلوشن

 1. ابتدا پودر آنتی بیوتیک را تهیه کنید
 2. اطلاعات پودر آنتی بیوتیک شامل تاریخ انقضا، حلالیت پذیری، پایداری، عملکرد و شرایط نگهداری آن را چک کنید
 3. بر اساس برگه راهنمای شرکت سازنده محلول استوک از آنتی بیوایک تهیه کنید
 4. از فریز و دفریز کردن محلول استوک جدا خودداری کنید
 5. از آنتی بیوتیک غلظت های مشخص برای کار را در محیط براث (مایع) میکروب شناسی تهیه نمایید (قاعده ی کار تهیه رقت های دو برابری است برای مثال غلظت های ۱، ۲/۱، ۴/۱، ۸/۱، ۱۶/۱، ۳۲/۱ و …)
 6. سپس محلول استاندارد نیم مک فارلند تهیه کنید ( غلظت برابر با ۱-۲ * ۱۰۸ باکتری در هر میلی لیتر از مایع)
  • تهیه نیم مک فارلند با دستگاه های فتومتریک باید انجام شود در صورت نبود دستگاه در آزمایش ماکرودایلوشن به شرط رعایت محیط استاندارد از نظر نور میتوان با چشم غلظت نیم مک فارلند را دید.
 7. از کلنی های جوان کشت تازه باکتری برداشته و به محیط مایع اضافه نمائید و غلظت را برابر نیم مک فارلند تنظیم نمایید.
 8. سپس به تمام لوله های حاوی آنتی بیوتیک (در غلظت های ساخته شده) و محیط کشت براث میزان مشخص و برابری از سوسپانسیون باکتری تهیه شده بر اساس نیم مک فارلند اضافه کنید
 9. سپس لوله های آماده شده را برای مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد قرار دهید
 10. همیشه یک لوله حاوی آنتی بیوتیک و محیط براث را به عنوان کنترل منفی و یک لوله حاوی باکتری و محیط کشت (بدون آنتی بیوتیک) به عنوان کنترل مثبت را همراه با سریال رقت ساخته در انکوباتور قرار دهید.

تفسیر تست MIC به روش ماکرو دایلوشن

 1. پس از گذشت ۲۴ ساعت از انکوباسیون سریال رقت های تهیه شده به همراه کنترل های مثبت و منفی را از انکوباتور خارج می کنیم.
 2. سپس لوله ها را با کنترل مثبت و منفی مقایسه می کنیم.
 3. حداقل غلظت مهاری به غلظتی از آنتی بیوتیک گفته می شود که شرایط زیر را داشته باشد.
  1. اولین لوله ای باشد که کدورت باکتری آن در مقایسه با کنترل مثبت (لوله حاوی محیط و باکتری بدون آنتی بیوتیک) ناچیز باشد
  2. کدورت آن در مقایسه با لوله کنترل منفی ( لوله حاوی محیط و آنتی بیوتیک بدون باکتری) قابل تطبیق و یکسان باشد.
 4. در انتها رقت آنتی بیوتیکی که شرایط ذکر شده را داشته باشد به عنوان کمترین غلظت مهاری گزارش می شود.
تفسیر تست MIC

بررسی حداقل میزان کشندگی (MBC) پس از انجام تست ماکروبراث دایلوشن:

برای بدست آوردن کمترین غلظت از آنتی بیوتیک که توان از بین بردن باکتری مورد نظر را دارد کافیست، یک نمونه از آخرین لوله بدون کدورت در تست ماکرو براث دایلوشن را همراه با دو لوله با غلظت بالاتر را جداگانه در یک محیط کشت جامد، کشت دهیم.

هدف از این بررسی این است که بتوانیم با خارج کردن باکتری های مجاور آنتی بیوتیک بررسی کنیم که آیا رشد آنها انجام می پذیرد یا با از بین رفته است.

مطالب مرتبط: بیوفیلم میکروبی – روش تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی (M.I.C) – روش تعیین حداقل غلظت کشندگی (M.B.C) – تست دیسک دیفیوژن
خدمات مرتبط: خدمات میکروبیولوژی – خدمات پژوهشی در حوزه علم بیوتکنولوژی – تولید پروتئین های نوترکیب

منبع
Broth Dilution Method for MIC DeterminationBroth dilution minimum inhibitory concentrations: rationale for use of selected antimicrobial concentrations.Evaluation of the Broth Microdilution Method Using 2,3-Diphenyl-5-thienyl-(2)-tetrazolium Chloride for Rapidly Growing Mycobacteria Susceptibility Testing
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن