ژنتیکگلچين مطالب علمي

الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید در وسترن بلات

الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید در وسترن بلات

از الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید به دلیل وجود منافذ یک اندازه و یک شکل، برای جداسازی پروتئین ها در اندازه های ۵ تا ۲۰۰ کیلو دالتون استفاده می شود. اندازه منافذ با غلظت آکریل آمید و پودر بیس آکریل آمید مورد استفاده در ژل، کنترل می شود. درصد ژل انتخاب شده به پروتئین مورد نظر برای شناسایی بستگی دارد.

بطور کلی رابطه بین پروتئین و درصد ژل به صورت زیر می باشد :
  1. اگر اندازه ی پروتئین کمتر از ۱۰ کیلودالتون باشد، از  ژل ۱۵ % استفاده می شود.
  2. اگر اندازه ی پروتئین بین ۱۰ تا ۳۰ کیلودالتون باشد، از  ژل ۱۲% استفاده می شود.
  3. اگر اندازه ی پروتئین بین ۳۰ تا ۱۰۰ کیلودالتون باشد، از  ژل ۱۰% استفاده می شود.
  4. اگر اندازه ی پروتئین بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلودالتون باشد، از  ژل ۸% استفاده می شود.

ژل پلی آکریل آمید از دو طبقه تشکیل شده است. قسمت پایینی separating gel و قسمت بالایی stackimg gel می باشد. stacking gel محل قرارگیری چاهک ها بوده و نمونه ها و ladder در آن ریخته می شود. غلظت این ژل به طور معمول ۴ % است و بعد از انتقال پروتئین ها در دستگاه الکتروفورز از ژل پایین جدا می شود.  separating gel محل run شدن پروتئین ها می باشد.

الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید در وسترن بلات

 

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانی – بافت شناسی – آزمایشگاه بیوتکنولوژی – آزمایشگاه پاتولوژی – آزمایشگاه ژنتیک – اسانس گیری – جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.

مطالب مرتبط: تفسیر باندهای غیر معمول وسترن بلاتروش‌های مختلف تفسیر باندهای ناقص وسترن بلات

خدمات مرتبط: آزمایش های وسترن بلات، الایزا و فلوسیتومتریاستخراج RNA و DNA سنتز cDNA ، طراحی پرایمر ، انجام تکنیک Real time PCR

نمایش بیشتر
همچنین ببینید
بستن