ژنتیک

الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید در تکنیک وسترن بلات

ژل پلی آکریل آمید

 

الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید

 

از الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید به دلیل وجود منافذ یک اندازه و یک شکل، برای جداسازی پروتئین ها در اندازه های ۵ تا ۲۰۰ کیلودالتون استفاده می شود. اندازه منافذ با غلظت آکریل آمید و پودر بیس آکریل آمید مورد استفاده در ژل، کنترل می شود. درصد ژل انتخاب شده به پروتئین مورد نظر برای شناسایی بستگی دارد.

بطور کلی رابطه بین پروتئین و درصد ژل به صورت زیر می باشد :
  1. اگر اندازه ی پروتئین کمتر از ۱۰ کیلودالتون باشد، از  ژل ۱۵ % استفاده می شود.
  2. اگر اندازه ی پروتئین بین ۱۰ تا ۳۰ کیلودالتون باشد، از  ژل ۱۲% استفاده می شود.
  3. اگر اندازه ی پروتئین بین ۳۰ تا ۱۰۰ کیلودالتون باشد، از  ژل ۱۰% استفاده می شود.
  4. اگر اندازه ی پروتئین بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلودالتون باشد، از  ژل ۸% استفاده می شود.

ژل پلی آکریل آمید از دو طبقه تشکیل شده است.قسمت پایینی separating gel و قسمت بالایی stackimg gel می باشد. tacking gel محل قرارگیری چاهک ها بوده و نمونه ها و ladder در آن ریخته می شود. غلظت این ژل به طور معمول ۴ % است و بعد از انتقال پروتئین ها در دستگاه الکتروفورز از ژل پایین جدا می شود.  separating gel محل run شدن پروتئین ها می باشد.

برچسب ها
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن