ژنتیک

روش‌های مختلف برای شناسایی و تفسیر باندهای ناقص تکنیک وسترن بلات

شناسایی باندهای ناقص

 

روش‌های مختلف برای شناسایی باندهای ناقص

  1. روش رنگ سنجی
  2. تشخیص شیمی معدنی
  3. رادیواکتیو
  4. فلورسنت

روش‌ رنگ‌سنجی (Colorimetric Detection)

این روش بر پایه‌ی انکوبه کردن کاغذ وسترن بلات با سوبسترای واکنش دهنده با یک آنزیم ریپورتر (مثلAlkalin Phosphatas, Horseradish Proxidase) می‌باشد که به آنتی‌بادی ثانویه متصل شده و باندها قابل رویت می‌گردد.

روش تشخیص شیمی‌معدنی (Chemiluminescent Detection)

این روش بر پایه‌ی انکوبه کردن کاغذ وسترن بلات با سوبسترایی است که وقتی در معرض Reporter موجود در آنتی‌بادی ثانویه قرار می‌گیرد از خود خاصیت لومینسنتی بروز می‌دهد و سپس نور آن توسط فیلم عکاسی و اخیرا توسط دوربین‌های CCD قابل رویت می‌گردد.

روش رادیواکتیو (Radioactive Method)

این روش دارای حساسیت بیشتری نسبت به سایر رو‌ش‌ها است. برچسب‌های رادیواکتیوی نیاز به سوبسترای آنزیم ندارد بلکه با قرار دادن مستقیم فیلم X-Ray پزشکی در مقابل کاغذ وسترن بلات و با قرار گرفتن در معرض برچسب‌ها، مناطق تاریکی ایجاد می‌کند که منطبق با باندهای پروتئین مورد نظر است. اهمیت این روش به دلیل گران بودن و خطرات بهداشتی، کاهش می‌یابد.

روش تشخیص فلورسنت (Fluorescent Detection)

در این روش پروب‌های نشاندار شده با فلورسنت توسط نور برانگیخته شده و انتشار آنها توسط یک حسگر عکاسی مانند دوربین CCD مجهز شده به فیلترهای تابش مناسب شناسایی می‌شود. این دوربین تصویر دیجیتالی کاغذ وسترن‌بلات را گرفته و امکان آنالیز بیشتر داده‌ها مانند وزن مولکولی و آنالیز کمی وسترن بلات را به ما می‌دهد. این روش یکی از حساس‌ترین روش‌های تشخیص برای آنالیز وسترن بلات است.

برچسب ها
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن