ژنتیک

روش‌های مختلف تفسیر باندهای ناقص وسترن بلات

تفسیر باندهای ناقص وسترن بلات

روش‌های مختلف تفسیر باندهای ناقص وسترن بلات

  1. روش رنگ سنجی
  2. تشخیص شیمی معدنی
  3. رادیواکتیو
  4. فلورسنت

روش‌ رنگ‌سنجی (Colorimetric Detection)

این روش بر پایه‌ی انکوبه کردن کاغذ وسترن بلات با سوبسترای واکنش دهنده با یک آنزیم ریپورتر (مثل Alkalin Phosphatas, Horseradish Proxidase) می‌باشد که به آنتی‌بادی ثانویه متصل شده و باندها قابل رویت می‌گردد.

روش تشخیص شیمی‌معدنی (Chemiluminescent Detection)

این روش بر پایه‌ی انکوبه کردن کاغذ وسترن بلات با سوبسترایی است که وقتی در معرض Reporter موجود در آنتی‌بادی ثانویه قرار می‌گیرد از خود خاصیت لومینسنتی بروز می‌دهد و سپس نور آن توسط فیلم عکاسی و اخیرا توسط دوربین‌های CCD قابل رویت می‌گردد.

روش رادیواکتیو (Radioactive Method)

این روش دارای حساسیت بیشتری نسبت به سایر رو‌ش‌ها است. برچسب‌های رادیواکتیوی نیاز به سوبسترای آنزیم ندارد بلکه با قرار دادن مستقیم فیلم X-Ray پزشکی در مقابل کاغذ وسترن بلات و با قرار گرفتن در معرض برچسب‌ها، مناطق تاریکی ایجاد می‌کند که منطبق با باندهای پروتئین مورد نظر است. اهمیت این روش به دلیل گران بودن و خطرات بهداشتی، کاهش می‌یابد.

روش تشخیص فلورسنت (Fluorescent Detection)

در این روش پروب‌های نشاندار شده با فلورسنت توسط نور برانگیخته شده و انتشار آنها توسط یک حسگر عکاسی مانند حسگر CCD دوربین مجهز شده به فیلترهای تابش مناسب شناسایی می‌شود. این دوربین تصویر دیجیتالی کاغذ وسترن‌بلات را گرفته و امکان آنالیز بیشتر داده‌ها مانند وزن مولکولی و آنالیز کمی وسترن بلات را به ما می‌دهد. این روش یکی از حساس‌ترین روش‌های تشخیص برای آنالیز وسترن بلات است.

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانی – بافت شناسی – آزمایشگاه بیوتکنولوژی – آزمایشگاه پاتولوژی – آزمایشگاه ژنتیک – اسانس گیری – جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.

مطالب مرتبط: تفسیر باندهای غیر معمول وسترن بلاتالکتروفورز ژل پلی آکریل آمید در وسترن بلات

خدمات مرتبط: آزمایش های وسترن بلات، الایزا و فلوسیتومتریاستخراج RNA و DNA سنتز cDNA ، طراحی پرایمر ، انجام تکنیک Real time PCR

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن