فناوری تحقیق و توسعه طرح های پژوهشی علوم پزشکی (R&D Technology for Life Sciences) Research Services
Researches in Cellular, Molecular and Genetic field Researches in Neuroscience and Physiology field Research Consulting Organization (RCO)
فناوری تحقیق و توسعه طرح های پژوهشی علوم پزشکی Researches in Neuroscience and Physiology field (R&D Technology for Life Sciences) HISTOGENOTECH سازمان مشاوره تحقیقاتی Research Services فناوری تحقیق و توسعه طرح های پژوهشی علوم پزشکی Research Consulting Organization (RCO) فناوری تحقیق و توسعه طرح های پژوهشی علوم پزشکی تحقیقات در زمینه بیولوژی تولیدمثل و بافت شناسی تحقیقات در زمینه علوم و اعصاب و فیزیولوژی تحقیقات در زمینه علوم و اعصاب و فیزیولوژی Researches in Reproductive Biology and Histology field Researches in Neuroscience and Physiology field تحقیقات در زمینه سلولی – مولکولی و ژنتیک Researches in Cellular, Molecular and Genetic field تحقیقات در زمینه سلولی – مولکولی و ژنتیک تحقیقات در زمینه بیولوژی تولیدمثل و بافت شناسی Researches in Reproductive Biology and Histology field تحقیقات در زمینه سلولی – مولکولی و ژنتیک تحقیقات در زمینه بیولوژی تولیدمثل و بافت شناسی تحقیقات در زمینه بیولوژی تولیدمثل و بافت شناسی سازمان مشاوره تحقیقاتی
2تحقیقات-پیش-بالینی-و-توسعه-فرآورده-داروئی R&D Services تعیین دوز اولیه ایمنی و سمیت دارو (Side Effects & Carcinogenicity of Drugs) سازمان مشاوره تحقیقاتی تحقیقات پیش بالینی و توسعه فرآورده داروئی (Pre-Clinical Research & Drug Development) Research Consulting Organization (RCO) R&D Services بررسی اثرات جانبی و سرطان زایی دارو مطالعات پیش بالینی حیوانی جهت اثربخشی دارو (Side Effects & Carcinogenicity of Drugs) (Determine the Optimal Drug Dose) مطالعات پیش بالینی حیوانی جهت اثربخشی دارو تعیین دوز اولیه ایمنی و سمیت دارو بررسی اثرات جانبی و سرطان زایی دارو HISTOGENOTECH سازمان مشاوره تحقیقاتی R&D Services تحقیق و توسعه طرح های پژوهشی علوم پزشکی (R&D Technology for Life Sciences) HISTOGENOTECH (R&D Technology for Life Sciences) سازمان مشاوره تحقیقاتی تحقیق و توسعه طرح های پژوهشی علوم پزشکی Personalized medicine Services استعدادیابی منحصر به هر فرد جهت انتخاب بهترین سبک زندگی ( تحصیلی، هنری، ورزشی، تغذیه ای) (selecting optimal Personal therapies based on genetic content ) histogenotech استعدادیابی منحصر به هر فرد جهت انتخاب بهترین سبک زندگی ( تحصیلی، هنری، ورزشی، تغذیه ای) (Finding the unique talent of each person to choose the best lifestyle (academic, artistic, sports, nutritional)) (academic, artistic, sports, nutritional)) (Talent Search Unique personal medical diagnosis and treatment) Research Consulting Organization (RCO) سازمان مشاوره تحقیقاتی خدمات پزشکی شخصی و استعدادیابی تشخیصی و درمانی منحصر به فرد Personalized medicine Services سازمان مشاوره تحقیقاتی HISTOGENOTECH medical diagnosis and treatment) و درمانی منحصر به فرد خدمات پزشکی شخصی و استعدادیابی تشخیصی (Predict Risk of Susceptibility to Disease & more accurate diagnoses) (Talent Risk prediction of chronic & More accurate diagnosis) (Finding the unique talent of each person to choose the best lifestyle (Talent Search Unique personal انتخاب درمان های شخصی بهینه بر اساس محتوای ژنتیکی پیش‌بینی استعداد خطر ابتلا به بیماری های مزمن و تشخیص دقیق تر

تغییرات گسترده روند اجرائی محققان با سازمان مشاوره تحقیقاتی هیستوژنوتک

مشاوران هیستوژنوتک طرح پژوهشی را براساس بالاترین سطح و نوآوری گزینش می کند  تا پژوشگران را با راه‌حل‌های بهینه مشاوره ای، از ابتدا تا انتهای طرح، در یک مسیر توسعه و رشد، با سرعت و ثبات بهتری قرار دهد. محققین چالش های پیچیده را در یک محیط پویا حل می کنند که بتوانند نوآوری، پتانسیل وحرفه خود را تسریع کنید.

دریافت گرنت از RCO

آخرین نسخه پروپوزال تصویب شده

تاییدیه تصویب طرح در شورای پژوهشی گروه

معرفی نامه دانشجو از استاد راهنما
( مختص طرح های مصوب خارج از سازمان )

تا ییدیه تیم پژوهشی RCO
جهت صلاحیت اجرائی طرح

محققان محترمی که درخواست بررسی طرح تحقیقاتی آن ها توسط  تیم پژوهشی سازمان مشاوره تحقیقاتی هیستوژنوتک را دارند

 

جهت دریافت گرنت ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال مدارک خود را آپلود نمائید

تغییرات گسترده روند اجرائی محققان
با سازمان مشاوره تحقیقاتی هیستوژنوتک

مشاوران هیستوژنوتک طرح پژوهشی را براساس بالاترین سطح و نوآوری گزینش می کند تا پژوشگران را با راه‌حل‌های بهینه مشاوره ای، از ابتدا تا انتهای طرح، در یک مسیر توسعه و رشد، با سرعت و ثبات بهتری قرار دهد. محققین چالش های پیچیده را در یک محیط پویا حل می کنند که بتوانند نوآوری، پتانسیل وحرفه خود را تسریع کنید.

دریافت گرنت از RCO

آخرین نسخه پروپوزال تصویب شده

تاییدیه تصویب طرح در شورای پژوهشی گروه

معرفی نامه دانشجو از استاد راهنما
( مختص طرح های مصوب خارج از سازمان )

تا ییدیه تیم پژوهشی RCO
جهت صلاحیت اجرائی طرح

محققان محترمی که درخواست بررسی طرح تحقیقاتی آن ها توسط  تیم پژوهشی سازمان مشاوره تحقیقاتی هیستوژنوتک را دارند

فناوری تحقیق و توسعه طرح های پژوهشی علوم پزشکی (R&D Technology for Life Sciences)

سازمان مشاوره تحقیقاتی RCO  با برند تجاری هیستوژنوتک نزدیک به دو دهه است که فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات تخصصی علمی پژوهشی و تولیدی در :

حوزه علوم پزشکی، علوم اعصاب، علوم سلولی و مولکولی،  ژنتیک و بافت شناسی به منظور پیشبرد طرح های پژوهشی مراکز تحقیقاتی آغاز نموده است.

فناوری تحقیق و توسعه طرح های پژوهشی علوم پزشکی
(R&D Technology for Life Sciences)

سازمان مشاوره تحقیقاتی RCO  با برند تجاری هیستوژنوتک نزدیک به دو دهه است که فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات تخصصی علمی پژوهشی و تولیدی در :

حوزه علوم پزشکی، علوم اعصاب، علوم سلولی و مولکولی،  ژنتیک و بافت شناسی به منظور پیشبرد طرح های پژوهشی مراکز تحقیقاتی آغاز نموده است.

برای اطلاع از به روز ترین موضوعات طرح های پژوهشی و پایان نامه کلیک کنید

محوریت فعالیت موضوعات پروژه های تحقیقاتی، معمولا به سفارش اساتید، پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی و یا ارگان های خاص می باشد. اما آنچه محقق را در انجام پژوهش و اجرای تکنیک های آزمایشگاهی در یک طرح پژوهشی موفق می کند، انتخاب موضوع مناسب همراستا با استانداردهای روز دنیاست.

برای اطلاع از به روز ترین موضوعات طرح های پژوهشی و پایان نامه کلیک کنید

محوریت فعالیت موضوعات پروژه های تحقیقاتی، معمولا به سفارش اساتید، پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی و یا ارگان های خاص می باشد. اما آنچه محقق را در انجام پژوهش و اجرای تکنیک های آزمایشگاهی در یک طرح پژوهشی موفق می کند، انتخاب موضوع مناسب همراستا با استانداردهای روز دنیاست.

تیم کارشناسان ما دارای وسعت و عمق بی نظیری از دانش مربوط به ‍ژورنال ها و چارچوب های نظارتی بین المللی هستند تا مشتریان را قادر به دستیابی به اهداف خود کنند. بنابریان داشتن تجربه به طور شگفت انگیزی می تواند تمام مشکلات پیش رو برای شرکت های داروئی و طرح های مراکز تحقیقاتی را از بین ببرد تا هر چه سریع تر و با کمترین هزینه به انتهای پژوهش و نهایتا چاپ سریع مقاله با بالاترین استانداردهای جهانی در ژورنال های معتبر دنیا نزدیک شود. این امر مهم باید آمیخته با ایده های نوآور، مشاوره تخصصی در هر زمینه، ارزیابی روش های انجام تست ها به طور بهینه و در نهایت اجرای درست و هدفمند تکنیک های آزمایشگاهی به صورت کلی و یا جزئی و در آخر تحلیل نتایج صورت می گیرد.

جهت درخواست مشاوره رایگان برای انتخاب  عنوان پروپوزال و پایان نامه فرم زیر را تکمیل فرمایید

انواع رنگ آمیزی های اختصاصی در واحد آزمایشگاه بافت شناسی هیستوژنوتک

رنگ آمیزی های اختصاصی بافت - لام رنگ آمیزی گلژی
رنگ آمیزی های اختصاصی بافت - لام رنگ آمیزی لوکسال فست بلو
رنگ آمیزی اختصاصی ایمونوفلورسنت در بافت شناسی - بافت و ژن پاسارگاد
رنگ-آمیزی-اختصاصی-ایمونوهیستوشیمی

انواع القای مدل های بیماری در حیوانات آزمایشگاهی

انواع القای مدل های سرطان در موش آزمایشگاهی - تحقیق درباره سرطان سینه
انواع ایجاد بیماری های دستگاه تناسلی در موش آزمایشگاهی - PCOS
القای-مدل-کبد-چرب-هیستوژنوتک

تحقیقات پیش بالینی و توسعه فرآورده داروئی (Pre-Clinical Research & Drug Development)

تخصص ما یافتن راه‌حل‌های خلاقانه برای پیچیده‌ترین چالش‌های شرکت های داروئی است که در هیچ نقشه راه یا کتابی وجود ندارد. ما فقط ایده های نوآورانه تولید نمی کنیم: ما آنها را اجرا می کنیم. ما درک می کنیم که شما چقدر روی محصول خود سرمایه گذاری کرده اید و موفقیت آن برای شما و جمعیت بیمارانی که قصد دارید به آنها خدمت کنید همه چیز است. بر اساس این درک، ما خود را متعهد به ارائه یک تجربه خدمات به مشتری کرده ایم که شبیه هیچ چیز دیگری نیست. کارشناسان توسعه دارو و مقررات نظارتی ما بی وقفه دقیق هستند، دائماً می پرسند چرا (و چرا نه)، هیچ چیز را به اندازه واقعی نمی دانند، و به اندازه کافی انعطاف پذیر هستند تا در زمان ایجاب شرایط، چرخش و گروه بندی مجدد کنند. ما بیوتکنولوژی را می‌دانیم و اشتیاق و تعهدی را که حامیان مالی ما را هدایت می‌کند، درک می‌کنیم. این چیزی است که ما را نیز هدایت می کند.

 

مرکز ما کمک می کند که با ایده های سازمان های تولید دارویی همراه شود تا محصولات درمانی جدید و پیشرفته خود را به بازار عرضه کنند. از این رو استفاده از مدل­ های آناتومی و فیزیولوژی حیوانی کمک شایانی به پیشرفت علم و تحقیقات در حوزه داروئی کرده است. به این ترتیب هیستوژنوتک تاکنون موفق به ایجاد مدل­ های بیماری گسترده ای در حیوانات آزمایشگاهی به منظور بررسی ­های صحت و سلامت داروئی و همچنین بالاترین اثربخشی  شده است

تحقیقات پیش بالینی و توسعه فرآورده داروئی
(Pre-Clinical Research & Drug Development)

تخصص ما یافتن راه‌حل‌های خلاقانه برای پیچیده‌ترین چالش‌های شرکت های داروئی است که در هیچ نقشه راه یا کتابی وجود ندارد. ما فقط ایده های نوآورانه تولید نمی کنیم: ما آنها را اجرا می کنیم. ما درک می کنیم که شما چقدر روی محصول خود سرمایه گذاری کرده اید و موفقیت آن برای شما و جمعیت بیمارانی که قصد دارید به آنها خدمت کنید همه چیز است. بر اساس این درک، ما خود را متعهد به ارائه یک تجربه خدمات به مشتری کرده ایم که شبیه هیچ چیز دیگری نیست. کارشناسان توسعه دارو و مقررات نظارتی ما بی وقفه دقیق هستند، دائماً می پرسند چرا (و چرا نه)، هیچ چیز را به اندازه واقعی نمی دانند، و به اندازه کافی انعطاف پذیر هستند تا در زمان ایجاب شرایط، چرخش و گروه بندی مجدد کنند. ما بیوتکنولوژی را می‌دانیم و اشتیاق و تعهدی را که حامیان مالی ما را هدایت می‌کند، درک می‌کنیم. این چیزی است که ما را نیز هدایت می کند.

 

مرکز ما کمک می کند که با ایده های سازمان های تولید دارویی همراه شود تا محصولات درمانی جدید و پیشرفته خود را به بازار عرضه کنند. از این رو استفاده از مدل­ های آناتومی و فیزیولوژی حیوانی کمک شایانی به پیشرفت علم و تحقیقات در حوزه داروئی کرده است. به این ترتیب هیستوژنوتک تاکنون موفق به ایجاد مدل­ های بیماری گسترده ای در حیوانات آزمایشگاهی به منظور بررسی ­های صحت و سلامت داروئی و همچنین بالاترین اثربخشی  شده است

فارماکولوژی و فارماکودینامیک  

 (Preclinical Animal Studies)  

مطالعات پیش بالینی حیوانی جهت اثربخشی دارو

 • ✔️ مدل های بیماری سیستم عصبی
 • ✔️ مدل های بیماری انواع سرطان ها
 • ✔️ مدل های بیماری بیولوژی تولید مثل
 • ✔️ مدل های بیماری متابولیکی و مزمن
 • ✔️ مدل های بیماری دستگاه گوارش
 • ✔️ مدل های بیماری های غدد درون ریز
 • ✔️ مدل های بیماری های التهابی و ایمنی و سایر مدل های بیماری 

ارزیابی ایمنی دارو 

 (Determine the Optimal Drug Dose)

انواع ایجاد مدل های القای بیماری

 • ✔️ تعیین دوز اولیه ایمنی و سمیت دارو
 • ✔️ مطالعه فارماکولوژی
 • ✔️ توکسیکوکینتیک
 • ✔️ مطالعه آسیب شناسی بالینی
 • ✔️ مطالعه هیستوپاتولوژیک
 • ✔️ فارماکولوژی ایمنی
 • ✔️ مطالعه سم شناسی

فارماکوکینتیک و بیوآنالیز

 (Side Effects & Carcinogenicity of Drugs)

بررسی اثرات جانبی و سرطان زایی دارو

 • ✔️ روش های فارماکوکینتیک (In Vivo)
 • ✔️ روش های فارماکوکینتیک (In Vtro)
 • ✔️ بیوآنالیز داروهای ماکرومولکولی
 • ✔️ بیوآنالیز داروهای میکرومولکولی
 • ✔️ بیوآنالیز داروهای نوترکیب
 • ✔️ بیوآنالیز داروهای شیمیایی و طبیعی
 • ✔️ بیوآنالیز محصوات آرایشی و بهداشتی

انواع القای مدل های بیماری در حیوانات آزمایشگاهی جهت شروع تحقیقات پیش بالینی فرآورده داروئی

انواع القای مدل های سرطان در موش آزمایشگاهی - تحقیق درباره سرطان سینه
القای انواع سرطان در موش های آزمایشگاهی جهت تحقیقات - مدل حیوانی سرطان روده
القای مدل بیماری سرطان پروستات در حیوانات آزمایشگاهی
انواع ایجاد بیماری های دستگاه تناسلی در موش آزمایشگاهی - PCOS
ایجاد مدل های حیوانی بیماری های تولید مثل - واریکوسل
القای مدل های بیماری های تولید مثل و دستگاه تناسلی در حیوانات آزمایشگاهی - کریپتوکریدیسم
القای-مدل-کبد-چرب-هیستوژنوتک
القای مدل های حیوانی بیماری های متابولیکی - دیابت
انواع القای مدل های بیماری های متابولیک در حیوانات آزمایشگاهی - فشار خون
القای مدل های بیماری - مدل سوختگی در موش آزمایگاهی
القای مدل زخم در حیوانات آزمایشگاهی
القای-مدل-کبد-چرب-هیستوژنوتک
القای انواع بیماری های مغز اعصاب در موش آزمایشگاهی - مدل آسیب نخاعی

(Personalized medicine Services)
خدمات پزشکی شخصی و استعدادیابی تشخیصی و درمانی منحصر به فرد

یکی از چشمگیرترین دستاوردهای پزشکی، تحقیقات درباره بررسی نقشه ژنتیکی افراد بر اساس نمونه بزاق برای بررسی استعدادیابی تحصیلی و ورزشی با شاخه های مختلف و کشف بیماری های ژنتیکی در افراد از جمله انواع سرطان ها که می تواند به صورت نهفته در فرد وجود داشته باشد و به مرور زمان خود را نشان دهد، می باشد. این امکان را می دهد تا پیشگیری بهتری از بیماری، تشخیص دقیق تر، تجویز داروهای ایمن تر و درمان های موثرتر برای بسیاری از بیماری ها و شرایطی که کاهش می دهند ارائه دهند.

 

اطلاع از ماهیت ژنتیکی،  آگاهی های لازم را برای پیش بینی  و پرورش استعدادهای پنهانی انسان در زمینه های تحصیلی، هنری، ورزشی  و بویژه سلامت انسان را در اختیار فرد قرار می دهد. با این آگاهی، والدین قادر خواهند بود تا با آماده سازی محیط مناسب برای پرورش استعدادهای ذاتی، انتخاب تغذیه مناسب وابسته به ژنتیک، فرزندان خود را یاری کنند تا به شکوفایی استعدادهای نهفته خود بپردارزند.این مجموعه افتخار دارد با یاری دانشمندان و متخصصان زبده خود شما را در در پیش بینی و آگاهی از نقشه و ماهیت ژنتیکی خود یاری رساند

از مهمترین خدمات پزشکی شخصی محور ارائه شده در سازمان مشاوره تحقیقاتی هیستوژنوتک

انتخاب درمان های شخصی بهینه بر اساس محتوای ژنتیکی

(selecting optimal Personal therapies based on genetic content )

پیش‌بینی استعداد خطر ابتلا به بیماری های مزمن و تشخیص دقیق تر

(Talent Risk prediction of chronic & More accurate diagnosis)

استعدادیابی منحصر به هر فرد جهت انتخاب بهترین سبک زندگی

( تحصیلی، هنری، ورزشی، تغذیه ای)

(Finding the unique talent of each person to choose the best lifestyle (academic, artistic, sports, nutritional)

(Personalized medicine Services)
خدمات پزشکی شخصی و استعدادیابی تشخیصی و درمانی منحصر به فرد

یکی از چشمگیرترین دستاوردهای پزشکی، تحقیقات درباره بررسی نقشه ژنتیکی افراد بر اساس نمونه بزاق برای بررسی استعدادیابی تحصیلی و ورزشی با شاخه های مختلف و کشف بیماری های ژنتیکی در افراد از جمله انواع سرطان ها که می تواند به صورت نهفته در فرد وجود داشته باشد و به مرور زمان خود را نشان دهد، می باشد. این امکان را می دهد تا پیشگیری بهتری از بیماری، تشخیص دقیق تر، تجویز داروهای ایمن تر و درمان های موثرتر برای بسیاری از بیماری ها و شرایطی که کاهش می دهند ارائه دهند.

 

اطلاع از ماهیت ژنتیکی،  آگاهی های لازم را برای پیش بینی  و پرورش استعدادهای پنهانی انسان در زمینه های تحصیلی، هنری، ورزشی  و بویژه سلامت انسان را در اختیار فرد قرار می دهد. با این آگاهی، والدین قادر خواهند بود تا با آماده سازی محیط مناسب برای پرورش استعدادهای ذاتی، انتخاب تغذیه مناسب وابسته به ژنتیک، فرزندان خود را یاری کنند تا به شکوفایی استعدادهای نهفته خود بپردارزند.این مجموعه افتخار دارد با یاری دانشمندان و متخصصان زبده خود شما را در در پیش بینی و آگاهی از نقشه و ماهیت ژنتیکی خود یاری رساند

از مهمترین خدمات پزشکی شخصی محور ارائه شده در سازمان مشاوره تحقیقاتی هیستوژنوتک

انتخاب درمان های شخصی بهینه بر اساس محتوای ژنتیکی

(selecting optimal Personal therapies based on genetic content )

پیش‌بینی استعداد خطر ابتلا به بیماری های مزمن و تشخیص دقیق تر

(Talent Risk prediction of chronic & More accurate diagnosis)

استعدادیابی منحصر به هر فرد جهت انتخاب بهترین سبک زندگی

( تحصیلی، هنری، ورزشی، تغذیه ای)

(Finding the unique talent of each person to choose the best lifestyle (academic, artistic, sports, nutritional)

تست های تشخیصی ژنتیکی جهت شناسایی بیماری های نهفته

Disorder in Sex development

Skin

Intellectual Disability

Hearing impairment

Gastrointestinal tract & liver

Lung

Viral

Endocrine

Endocrine

Hematological

Hematological

Carrier test

Carrier test

Paternity

Paternity

Skeletal

Neurological

Neurological

Fertility & Pregnancy

Fertility & Pregnancy

Neuromuscular

Neuromuscular

Metabolic

Metabolic

Skin

Hereditary cancer

Hereditary cancer

Connective tissue

Connective tissue

Cardiovascular

Cardiovascular

Mitochondrial

Mitochondrial

Immunological

Immunological

Intellectual Disability

Multi-Organ

Multi-Organ

تست های تشخیصی ژنتیکی جهت شناسایی بیماری های نهفته

Disorder in Sex development

Skin

Intellectual Disability

Hearing impairment

Gastrointestinal tract & liver

Lung

Viral

Endocrine

Endocrine

Hematological

Hematological

Carrier test

Carrier test

Paternity

Paternity

Skeletal

Neurological

Neurological

Fertility & Pregnancy

Fertility & Pregnancy

Neuromuscular

Neuromuscular

Metabolic

Metabolic

Skin

Hereditary cancer

Hereditary cancer

Connective tissue

Connective tissue

Cardiovascular

Cardiovascular

Mitochondrial

Mitochondrial

Immunological

Immunological

Intellectual Disability

Multi-Organ

Multi-Organ

سنتز و آنالیز انواع نانوذرات، در بخش نانوبیوتکنولوژی هیستوژنوتک

نانوذرات فلزی

نانوذرات نقره

نانوذرات روی

نانوذرات پلیمری

نانوذرات آلژینات

نانوذرات لیپوزوم

نانو کیتوزان

نانوامولسیون

جهت مطالعه مطالب کاربردی علمی و آموزشی در زمینه مورد علاقه خود کلیک کنید

تازه ترین مطالب علمی هیستوژنوتک

هیستوژنوتک در شبکه های اجتماعی

مطالب و نکات علمی روزانه
بروزترین اخبار در مورد تحصیلات تکمیلی
ویدئوهای آموزشی از تمام تکنیک های آزمایشگاهی
اطلاع رسانی از تخفیف های فصلی
برگزاری مسابقات علمی و اهدای جوایز ویژه
اطلاع رسانی از همایش ها و کنفرانس های علمی
برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های مهارت آموزی به صورت زنده
اطلاع رسانی موقعیت های شغلی و استخدامی

برگزاری کارگاه های آموزشی کوتاه مدت

 • ✔️ ویژه افزایش تکنیک های آزمایشگاهی
 • ✔️ ویژه انجام طرح های پژوهشی و پایان نامه ای
 • ✔️ همراه با ارائه مدرک معتبر از مرکز رشد و شتابدهنده

برگزاری دوره های مهارت آموزی بلند مدت

 • ✔️ ویژه ورود به بازار کار
 • ✔️ ویژه بالا بردن توانایی مهارت های عملکردی پر کاربرد در علوم پزشکی
 • ✔️ همراه با ارائه مدرک معتبر از وزارت کار

عضویت در باشگاه مشتریان هیستوژنوتک

عضویت اساتید

همراه با پیشنهادات ویژه

عضویت دانشجویان

کمک به پروژه و پایان نامه

برگزاری دوره های مهارت آموزی بلند مدت

 • ✔️ ویژه ورود به بازار کار
 • ✔️ ویژه بالا بردن توانایی مهارت های عملکردی پر کاربرد در علوم پزشکی
 • ✔️ همراه با ارائه مدرک معتبر از وزارت کار

برگزاری کارگاه های آموزشی کوتاه مدت

 • ✔️ ویژه افزایش تکنیک های آزمایشگاهی
 • ✔️ ویژه انجام طرح های پژوهشی و پایان نامه ای
 • ✔️ همراه با ارائه مدرک معتبر از مرکز رشد و شتابدهنده

عضویت در باشگاه مشتریان هیستوژنوتک

خلاصه ای از درباره ما

 

 

سازمان مشاوره تحقیقاتی (RCO) با برند تجاری هیستوژنوتک نزدیک به دو دهه است که فعالیت خود را در زمینه های تحقیق و توسعه طرح های پژوهشی علوم پزشکی (Research Services)، تحقیقات پیش بالینی فرآورده داروئی  (Pre-Clinical Services)و تحقیقات پزشکی شخصی محور با هدف پیشگری از بیماری های مزمن و درمان اختصاصی (Personalized medicine Services )  آغاز نموده است.ما طرح های پژوهشی محققان را به بهترین شکل انتخاب می کنیم در یک مسیر توسعه و رشد قرار دهیم. هیستوژنوتک به عنوان یک همراه واقعی از ابتدا تا انتها، به مشتریان کمک می کند تا چالش های پیچیده را در یک محیط پویا حل کنند. ما با الهام بخشیدن به آینده تحقیقات پژوهشی و دارویی فرآیندی را توسعه داده‌ایم تا به شما کمک کنیم که نوآوری،  پتانسیل  و حرفه خود را تسریع کنید. ما با اطلاع از ماهیت ژنتیکی شما ، استعداد های پنهان شما را نسبت به خطر ابتلا به بیماری های صعب العلاج و مورثی و تشخیص دقیق درمان های موثر مختص به هر فرد راشناسایی و از وقوع آن پیشگیری می کنیم و همچنین با پیش بینی  و شکوفایی استعدادهای ذاتی مثبت، شما را در انتخاب بهترین سبک زندگی یاری می کنیم. هیستوژنوتک خوش شانس است که یک تیم رهبری استثنایی با تجربه عمیق در پژوهشی و صنعت دارد که اشتیاق و انگیزه های بسیاری برای رسیدن به هدف بالاتر برای بهبود سلامت و ایمنی تمام افراد دنیا فراهم کند..

About us

 

۱۹+ Years

 

More than 19+ years of

experience in Research & R&D projects

۰

Pre-Clinical projects

& Drug Development

۰

Identification of genetic talents in the fields

Academic, sports, artistic, nutritional, etc

۰

Research projects  published in

 Valid Research Journals

۰

Unique personalized medical services for

Diagnosis of disease in susceptible people

خلاصه ای از درباره ما

 

 

سازمان مشاوره تحقیقاتی (RCO) با برند تجاری هیستوژنوتک نزدیک به دو دهه است که فعالیت خود را در زمینه های تحقیق و توسعه طرح های پژوهشی علوم پزشکی (Research Services)، تحقیقات پیش بالینی فرآورده داروئی  (Pre-Clinical Services)و تحقیقات پزشکی شخصی محور با هدف پیشگری از بیماری های مزمن و درمان اختصاصی (Personalized medicine Services )  آغاز نموده است.ما طرح های پژوهشی محققان را به بهترین شکل انتخاب می کنیم در یک مسیر توسعه و رشد قرار دهیم. هیستوژنوتک به عنوان یک همراه واقعی از ابتدا تا انتها، به مشتریان کمک می کند تا چالش های پیچیده را در یک محیط پویا حل کنند. ما با الهام بخشیدن به آینده تحقیقات پژوهشی و دارویی فرآیندی را توسعه داده‌ایم تا به شما کمک کنیم که نوآوری،  پتانسیل  و حرفه خود را تسریع کنید. ما با اطلاع از ماهیت ژنتیکی شما ، استعداد های پنهان شما را نسبت به خطر ابتلا به بیماری های صعب العلاج و مورثی و تشخیص دقیق درمان های موثر مختص به هر فرد راشناسایی و از وقوع آن پیشگیری می کنیم و همچنین با پیش بینی  و شکوفایی استعدادهای ذاتی مثبت، شما را در انتخاب بهترین سبک زندگی یاری می کنیم. هیستوژنوتک خوش شانس است که یک تیم رهبری استثنایی با تجربه عمیق در پژوهشی و صنعت دارد که اشتیاق و انگیزه های بسیاری برای رسیدن به هدف بالاتر برای بهبود سلامت و ایمنی تمام افراد دنیا فراهم کند..

About us

 

۱۹+ Years

 

More than 19+ years of

experience in Research & R&D projects

۰

Pre-Clinical projects

& Drug Development

۰

Identification of genetic talents in the fields

Academic, sports, artistic, nutritional, etc

۰

Research projects  published in

 Valid Research Journals

۰

Unique personalized medical services for

Diagnosis of disease in susceptible people

دیدگاه ما (Our Vision)

ارائه تحقیقات جامع پژوهشی، پیش بالینی و پزشکی شخصی منحصر به هر فرد برای همه محققان علمی و موسسات تحقیقاتی در سراسر جهان، شرکت های دارویی و ترویج تحقیقات دارویی جدید و استعداد یابی بیماری های نهفته مزمن و صعب العلاح برای تمام افراد جامعه در تمام سنین جهت تغییرات سبک زندگی مناسب، به عنوان یک ارائه دهنده خدمات برون سپاری تحقیق و توسعه بالینی. 

ماموریت ما (Our Mission)

نوآوری با به روزترین ایده های خلاق در تحقیقات پژوهشی، دارویی و سلامت جامعه، بی طرفی در ارزیابی و اقتصاد در توسعه دارو. 

ارزش ما در تمرکز نوآوری (Our Value in Focus on Innovation)

ما مشکلات را از طریق پذیرش فناوری های پیشرفته حل میکنیم و نوآوری را از طریق انباشت طولانی مدت فناوری، ایده ها، محصولات و خدمات امکان پذیر می کنیم. ما تعالی را از طریق نوآوری دنبال می کنیم و به دنبال بهبود در همه جنبه های عملیات خود هستیم. 

دیدگاه ما (Our Vision)

ارائه تحقیقات جامع پژوهشی، پیش بالینی و پزشکی شخصی منحصر به هر فرد برای همه محققان علمی و موسسات تحقیقاتی در سراسر جهان، شرکت های دارویی و ترویج تحقیقات دارویی جدید و استعداد یابی بیماری های نهفته مزمن و صعب العلاح برای تمام افراد جامعه در تمام سنین جهت تغییرات سبک زندگی مناسب، به عنوان یک ارائه دهنده خدمات برون سپاری تحقیق و توسعه بالینی. 

ماموریت ما (Our Mission)

نوآوری با به روزترین ایده های خلاق در تحقیقات پژوهشی، دارویی و سلامت جامعه، بی طرفی در ارزیابی و اقتصاد در توسعه دارو. 

ارزش ما در تمرکز نوآوری (Our Value in Focus on Innovation)

ما مشکلات را از طریق پذیرش فناوری های پیشرفته حل میکنیم و نوآوری را از طریق انباشت طولانی مدت فناوری، ایده ها، محصولات و خدمات امکان پذیر می کنیم. ما تعالی را از طریق نوآوری دنبال می کنیم و به دنبال بهبود در همه جنبه های عملیات خود هستیم.